Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Daktarin al vaker heet gebruikt. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag uw arts of apotheker om uitleg als iets niet duidelijk is.

Dakktarin strooipoeder 20 mg/g

WAT IS DAKTARIN-STROOIPOEDER?

Daktarin strooipoeder bevat miconazolnitreat (20 mg per gram poeder). Miconazolnitraat is de stof die zorgt voor de werking van Daktarin-strooipoeder.

Het doodt vrijwel alle schimmels en sommige bacteriën die de huid kunnen besmetten.

Daktarin-strooipoeder is een wit poeder. Het bevat verder enkele hulpstoffen, namelijk talk, zinkoxide en colloïdaal siliciumdioxide.

Daktarin-strooipoeder is verpakt in een strooibusje met een inhoud van 20 gram.

Daktarin strooipoeder 20 mg/g is in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 06195 op naam van McNeil B.V.,
Postbus 90241,
5000 LV Tilburg,

WANNEER GEBRUIKT U DAKTARIN-STROOIPOEDER?

Daktarin-strooipoeder wordt gebruikt bij een schimmelinfectie van de huid. Het is bedoeld om te gebruiken naast een andere behandeling (bijv. Daktarin-crème of Daktarin-applicatievloeistof voor de nagels of een andere vorm van behandeling). Daktarin-strooipoeder words enerzijds gebruikt als nabehandeling van de kloven en letsels, en anderzijds om uw sokken, kousen en schoenen te ontsmetten als u een schimmelinfectie van de voet heeft .

WANNEER MAG U DAKTARIN-STROOIPOEDER NIET GEBRUIKEN?

U mag Daktarin-strooipoeder niet gebruiken als u weet dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen ervan. Welke dit zijn, vindt u onder; 'Wat is Daktarin-strooipoeder?'. Als u overgevoelig bent voor andere antischimmelmiddelen, kan het zijn dat u ook overgevoelig bent voor Daktarin. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk of ernstige verergering van de huidaandoening waarvoor u dit middel gebruikt. Als u hiervan last krijgt, stop dan met Daktarin en raadpleeg uw arts.

WELKE SPECIALE VOORZORGEN MOET U NEMEN?

* Zwangerschap
Bent u in verwachting? Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, dan kunt u Daktarin-strooipoeder voor zover bekend zonder bezwaar tijdens de zwangerschap gebruiken.

* Borstvoeding
Geeft u borstvoeding? Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, dan kunt u Daktarin-strooipoeder voor zover bekend zonder bezwaar gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

* Hygiënische maatregelen
Was de besmette lichaamsdelen elke dag. Houd de voorwerpen die met de schimmelinfectie in aanraking komen alleen voor eigen gebruik (handdoek, washandje, borsteltje, nagelknipper), om te voorkomen dat u anderen besmet. Trek na behandeling van de voeten schone sokken of kousen aan. Strooi verder elke dag wat Daktarin-strooipoeder in uw kousen en af en toe ook wat in uw schoenen.
* Ogen en wonden
Zorg ervoor dat de strooipoeder niet in uw ogen komt, en strooi het niet op open wonden. Als er per ongeluk toch poeder in de ogen komt, spoel ze dan direct met veel water.

Deelname aan het verkeer, bedienen van machines en dergelijke

U kunt gewoon deelnemen aan het verkeer e.d. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat Daktarin-strooipoeder het reactievermogen nadelig beïnvloedt.

ANDERE GENEESMIDDELEN EN DAKTARIN-STROOIPOEDER

Stel uw arts of apotheker altijd op de hoogte wanneer u ook andere geneesmiddelen gebruikt of binnenkort gaat gebruiken (ook geneesmiddelen die u zonder recept koopt). Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt, en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen (bijvoorbeeld van de dosering van een van de middelen). Er zijn geen interacties van Daktarin-strooipoeder met andere geneesmiddelen bekend.

DOSERING VAN DAKTARIN-STROOIPOEDER

Uw arts of apotheker vertelt u hoe vaak en hoe lang u Daktarin-strooipoeder moet gebruiken. Houd u nauwkeurig aan dit voorschrift. In het algemeen wordt geadviseerd om de letsels 1 tot 2 maal per dag te behandelen, zonder ook maar een dag over te slaan. Wanneer elk spoor van de aandoening verdwenen is (meestal na 2 tot 6 weken), ga dan nog 10 dagen door met behandelen. Hiermee voorkomt u dat de klacht snel terugkomt, Als u een schimmelinfectie aan de voet heeft, behandel dan ook uw kousen en schoenen dagelijks met Daktarin-strooipoeder.
Wanneer na 14 dagen gebruik van Daktarin-strooipoeder geen enkele verbetering van de aandoening is opgetreden, raadpleeg dan uw arts.

HOE MOET U DAKTARIN-STROOIPOEDER GEBRUIKEN?

1. Was de aangetaste plekken en haal losse schilfers weg. Droog de plekken daarna zorgvuldig af met een aparte handdoek. Bij voetschimmel: ook tussen de tenen.

2. Strooi Daktarin-strooipoeder op de schimmelplekken en op de huid onmiddellijk eromheen en wrijf het poeder zachtjes uit. Bij voetschimmel: ook tussen de tenen en op de voetzool.

3. Was daarna zorgvuldig uw handen.

4. Trek dan schone kleren/kousen/sokken aan. Op die manier besmet u uzelf niet opnieuw en geneest de huid sneller.
Daktarin-strooipoeder wordt meestal voorgeschreven als ondersteuning van een behandeling met crème of zalf, bijvoorbeeld bij voetschimmel.

STOPPEN MET DAKTARIN-STROOIPOEDER

U kunt zonder bezwaar stoppen met Daktarin-strooipoeder, maar als u het op doktersvoorschrift gebruikt, stel dan uw arts op de hoogte.

WAT MOET U DOEN BIJ OVERDOSERING?

Overdosering betekent dat u of iemand in uw omgeving meer Daktarin-strooipoeder heeft gebruikt dan is aangegeven in deze gebruiksaanwijzing (zie onder 'Dosering van Daktarin-strooipoeder). Wanneer Daktarin-strooipoeder te dik of te vaak wordt gebruikt, kunnen er roodheid, zwelling of een brandend gevoel ontstaan. Stop in dit geval met Daktarin en raadpleeg uw arts.

Ais iemand per ongeluk Daktarin-strooipoeder heeft ingeslikt, raadpleeg dan een arts.

WAT MOET U DOEN ALS U BENT VERGETEN DAKTARIN-STROOIPOEDER TE GEBRUIKEN?

Breng de vergeten dosis op zodra u merkt dat u een keer bent vergeten Daktarin-strooipoeder aan te brengen.

Echter, wanneer het al tijd is voor de volgende keer, mag u geen dubbele hoeveelheid aanbrengen; u moet de vergeten keer dan overslaan. Probeer echter niet te vergeten uw geneesmiddel aan te brengen.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Een geneesmiddel heeft naast het beoogde effect soms ook ongewenste effecten: de zogenaamde bijwerkingen. De behandeling met Daktarin-strooipoeder wordt in het algemeen goed verdragen (als u het tenminste gebruikt volgens de aanwijzingen). Soms kan de huid gaan jeuken en rood en branderig worden. Wanneer dit elke keer na het aanbrengen gebeurt, kan dit wijzen op een overgevoeligheid. Stop dan met Daktarin en raadpleeg uw arts.

Soms kan een ernstige overgevoeligheidsreactie ontstaan met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom). Ook kan een ernstige overgevoeligheidsreactie optreden met grote samensmeltende blaren waarbij uw opperhuid kan afsterven en loslaten (syndroom van Lyell). Als u last krijgt van dergelijke verschijnselen, stop dan met het gebruik van Daktarra en raadpleeg uw arts.
Overleg met uw arts als u de bijwerkingen hinderlijk vindt. Vertel het uw arts of apotheker ook als bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze gebruiksaanwijzing.

HOE BEWAART U DAKTARIN-STROOIPOEDER?

De juiste bewaarwijze is:
* in een afgesloten strooibusje (na gebruik altijd onmiddellijk dichtdoen);
* samen met deze gebruiksaanwijzing;
* niet boven 25 °C;
* buiten het bereik en zicht van kinderen.

HOE LANG IS DAKTARIN-STROOIPOEDER HOUDBAAR?

Daltarin-strooipoeder is houdbaar tot de datum op de verpakking (mits op de juiste manier bewaard). Voorbeeld: niet te gebruiken na 08 - 2008 of EXP.. 08 - 2008 betekent dat u het geneesmiddel na augustus 2008 niet meer mag gebruiken.
Raadpleeg bij twijfel uw apotheker.

Deze gebruiksaanwijzing is samengesteld in mei 2005.

Wat u over geneesmiddelen in het algemeen meet weten...
Vertel het uw arts of apotheker altijd als u ook andere geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt.

Voordat patiënten een geneesmiddel krijgen, is het eerst uitgebreid onderzocht. Als u geneesmiddelen op de juiste wijze gebruikt, is de kans klein dat er iets mis gaat.

Wat houdt een juist gebruik in?
* Gebruik het middel alleen voor het doel waarvoor u het heeft gekregen.
* Gebruik het alleen in de voorgeschreven hoeveelheid
* Gebruik het niet langer dan is aangegeven.
Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.
Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van anderen.
Raadpleeg onmiddellijk een arts of de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis als iemand een overdosis van een geneesmiddel heeft ingenomen.
Bewaar alle geneesmiddelen in de verpakking die u van de apotheek kreeg, met de gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen.
Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats, dus bijvoorbeeld niet in de badkamer; die is meestal te vochtig.
Breng overgebleven en oude geneesmiddelen terug naar de apotheek of stop ze in de chemobox: uit veiligheid en voor bescherming van het milieu.

Wilt u meer weten over Daktarin-strooipoeder of over schimmelaandoeningen van de huid?

Vragen over Daktarin-strooipoeder of over schimmelaandoeningen van de huid kunt u het beste stellen aan uw arts of apotheker.