Wij raden u aan deze patiënteninformatie te lezen voordat u Dermovate gaat gebruiken. Als u daarna nog vragen heeft kunt u uw arts, apotheker of GlaxoSmithKline BV raadplegen. Het is altijd handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant het product kan herkennen. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

WAT IS DERMOVATE ZALF?

Dermovate zalf is een doorschijnende witte zalf.

Dermovate zalf behoort tot een groep van geneesmiddelen die corticosteroïden (bijnierschorshormonen) bevatten . Corticosteroïden zorgen ervoor dat de klachten die gepaard gaan met huidaandoeningen verminderen. Dermovate zalf bestrijdt op deze wijze de gevolgen en niet de oorzaak van de huidproblemen.

De werkzame stof in Dermovate zalf is clobetasolpropionaat.

Elke gram zalf bevat 0,5 milligram (0,05 %) clobetasolpropionaat.

Dermovate zalf bevat de volgende hulpstoffen: propyleenglycol, sorbitansesquioleaat en witte vaseline.

Dermovate zalf is uitsluitend op recept verkrijgbaar in een tube met 30 of 100 gram zalf.

Dermovate zalf is in het register van spécialités ingeschreven onder RVG 06933.

Dermovate wordt in Nederland op de markt gebracht door:
GlaxoSmithKline BV,
Huis ter Heideweg 62,
3705 LZ Zeist,
tel. 030-6938100.

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS U DERMOVATE VOOR?

Uw arts heeft u Dermovate zalf voorgeschreven om de huidaandoening waarvan u last heeft te behandelen. Het gaat hierbij om oppervlakkige, niet door micro-organismen veroorzaakte die enkel reageren op zeer sterk werkzame corticosteroïden. Dit kan bijvoorbeeld psoriasis zijn, bepaalde vormen van eczeem, schijf- of vlindervormige huiduitslag (lupus erythematosus discoïdes), jeukende en rode kleine bultjes van de huid (hypertrofische lichen) of jeukende en rode littekens.

WANNEER MAG U DERMOVATE NIET GEBRUIKEN?

Dermovate zalf mag niet worden gebruikt als de huiduitslag in eerste instantie wordt veroorzaakt door een infectie met bacteriën, schimmels, virussen of parasieten (zoals schurftmijt) of op zwerende huidaandoeningen of -wonden. Ook op huidaandoeningen die door het gebruik van corticosteroiden zijn ontstaan, zoals streepvormige littekens (striae) of bij huidafwijkingen als acne, aangeboren geschubde huid (ichtyosis), chronische huidontsteking tijdens de jeugd, dunne bloedvaatjes in de huid of een zeer dun geworden huid (huidatrofie) mag Dermovate zalf niet worden toegepast.
Als u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van Dermovate zalf mag u deze crème niet gebruiken.

WANNEER MOET U EXTRA OPLETTEN?

* De huid van de oogleden is heel dun en daardoor bijzonder gevoelig. Gebruik de zalf daarom niet op de oogleden en zorg ervoor dat de zalf niet in de ogen komt.

* U mag Dermovate zalf alleen gebruiken op de plaatsen die u met uw arts heeft besproken. Slechts op uitdrukkelijk voorschrift van uw arts mag Dermovate zalf in het gezicht of de geslachtsdelen worden toegepast; in het algemeen is het beter gezicht en huidplooien niet met Dermovate zalf te behandelen.

* Wanneer uw arts langdurig Dermovate zalf aan een jong kind voorschrijft is regelmatige controle van de lengte en het gewicht alsmede bloedonderzoek noodzakelijk. Gebruik bij kinderen is alleen toegestaan op advies van de arts. Dermovate mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 1 jaar.
Wees terughoudend met langdurig dagelijks gebruik van Dermovate zalf.
* Wanneer u ooit problemen heeft gehad met een geneesmiddel voor de behandeling van huidklachten, is het raadzaam dit aan uw arts te vertellen.

KUNT U DERMOVATE SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN GEBRUIKEN?

Het is van belang dat u uw arts of apotheker altijd vertelt welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Sommige middelen versterken elkaars werking en andere werken elkaar tegen. Als uw arts precies weet welke andere medicijnen u nog meer gebruikt kan hij/zij rekening hiermee houden.
Er komt maar weinig van de werkzame stof uit Dermovate zalf in het bloed. Het is dus, na gebruik zoals voorgeschreven, niet waarschijnlijk dat er wisselwerkingen zullen optreden. Het is overigens wel beter geen middelen voor toepassing op de huid tegelijkertijd op dezelfde plaats aan te brengen (tenzij uw arts anders voorschrijft).

DERMOVATE EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING

Als corticosteroïden in hoge doseringen worden ingenomen of ingespoten dan kan ondermeer de groei van het ongeboren kind worden vertraagd. Hoewel er maar weinig van de werkzame stof uit Dermovate zalf in het bloed komt, kan bij toepassing op (grote delen van) de huid van dit sterk werkend corticosteroïd op voorhand niet worden uitgesloten dat zo'n effect kan optreden. Ook bij het geven van borstvoeding zijn ongewenste effecten op de zuigeling niet bij voorbaat uit te sluiten.
Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, wordt gebruik van Dermovate ontraden tenzij uw arts behandeling met Dermovate noodzakelijk acht.

HOEVEEL DERMOVATE ZALF MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?

Uw arts heeft u verteld hoe vaak u de zalf aan moet brengen en op welke plaatsen. Dit is afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten. Het is van groot belang, dat u zich aan het voorschrift van uw arts houdt.

Normaal gesproken moet de zalf in het begin van de behandeling `s morgens en `s avonds worden aangebracht op de aangedane huid. Als de klachten verminderen is één maal per dag of nog minder vaak voldoende.
Per week moet niet meer dan 30 - 60 gram zalf worden gebruikt, tenzij uw arts u anders voorschrijft.
U kunt de zalf het beste aanbrengen door deze rustig en gelijkmatig in de huid te wrijven. Als u wilt douchen, breng de zalf dan pas hierna aan op de huid. Was na het aanbrengen uw handen om eventuele resten zalf te
verwijderen.

Wat u moet doen wanneer u teveel Dermovate heeft gebruikt:

Hoewel overdosering zeer onwaarschijnlijk is: Neem contact op met uw arts of apotheker wanneer er lang (meer dan 7 dagen) teveel Dermovate is gebruikt, of bij misbruik van Dermovate. Er bestaat een kans op een verhoogde werking van de bijnierschors (hypercoticisme).

De belangrijkste verschijnselen zijn: gewichtstoename, dunne huid en slechte wondgenezing, Bij overdosering dient de behandeling onder medisch toezicht te worden afgebouwd.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN VAN DERMOVATE BEKEND?

Zoals alle geneesmiddelen kan Dermovate bijwerkingen veroorzaken.
De huid kan door gebruik van Dermovate zalf op de behandelde plaats dunner worden. De bloedvaatjes in de huid kunnen wijder en beter zichtbaar worden en er kunnen kleine onderhuidse bloedingen ontstaan. Bij gebruik op het gezicht is een ontsteking van de huid rondom de mond mogelijk. Door gebruik van de zalf kunnen streepvormige littekens (striae) ontstaan. Verder kan er plaatselijke ontkleuring van de huid , overmatige haargroei of huidschilfering (soms met ontstekingen) ontstaan. Tevens kunnen in zeldzame gevallen er plaatselijk door verstopping van de huid bij oudere patiënten oranje-gele korreltjes (coloid millia) ontstaan. Bij bestaande psoriasis kunnen puistjes ontstaan (psoriasis pustularis). Na langdurige behandeling van chronische huidaandoeningen kunnen deze huidaandoeningen weer terug komen. Dit kan leiden tot een minder goede werking van het product. Ook kunnen andere delen van het lichaam dan alleen de huid, door het geneesmiddel worden beïnvloed. Gebruik op de oogleden kan groene- of grijze staar veroorzaken.

De kans op plaatselijke bijwerkingen neemt toe met de sterkte van het product en de duur van de behandeling. Gebruik van dit product in de huidplooien verhoogd de kans op plaatselijke bijwerkingen. Bij verkeerd gebruik kunnen eventuele infecties niet worden opgemerkt en/of verergeren.
De werking van de bijnierschors kan worden geremd, vooral als Dermovate langdurig op grote huidoppervlakten wordt toegepast en / of onder afsluiting (plastic of in huidplooien) en / of bij jonge kinderen.
Bij bovengenoemde bijwerkingen is het raadzaam met uw arts te overleggen of u de zalf moet blijven gebruiken.

Contactallergie, meestal door een van de hulpstoffen, kan ontstaan. Overgevoeligheid voor Dermovate zalf blijkt uit het roder en actiever worden van de behandelde plek na gebruik van de zalf. Neem in zo'n geval altijd direct contact op met uw arts.
In het geval dat er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

HOE KUNT U DERMOVATE ZALF HET BEST BEWAREN?

Dermovate zalf bewaart u het beste in de originele verpakking niet boven 25 °C. Niet invriezen. Leg de tube nooit in de zon. Het geneesmiddel is niet onbeperkt houdbaar: de uiterste gebruiksdatum kunt u op het doosje of op de rand van de tube lezen na de tekst ,,Niet te gebruiken na" of na ,,EXP.:". Gebruik Dermovate zalf daarna niet meer, maar breng het geneesmiddel in de verpakking terug naar uw apotheek.

Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.

Copyright GlaxoSmithKline BV., september 2002