DEVARON

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER.

Vragen en antwoorden over Devaron.
In deze bijsluiter leest u hoe u dit geneesmiddel het best kunt gebruiken. Ook als u Devaron al eerder heeft gebruikt, is het zinvol de bijsluiter te lezen; er kan nieuwe Informatie in staan. Gooi de bijsluiter niet weg voordat de behandeling is voltooid. Een Geneesmiddel dat aan u is voorgeschreven, mag nooit door anderen worden gebruikt.

Wat is de samenstelling van Devaron?
Een tablet bevat 400 I.E. colecalciferol (vitamine D3).
De volgende hulpstoffen zijn verwerkt: lactose, calciumwaterstoffosfaat, Magnesiumstearaat, aardappelzetmeel, polyethyleenglycol.

Hoe is de verpakking uitgevoerd?
Een potje bevat 90 tabletten. De tabletten zijn wit (opdruk D).

Tot welke groep geneesmiddelen behoort Devaron? Devaron behoort tot de groep vitamine D producten.

Hoe werkt Devaron?
Vitamine D3 bevordert de opname van calcium door de darmwand en zorgt Voor een goede opbouw en instanthouding van het skelet.

Wie is de registratiehouder van Devaron?
Valwater B.V.,
H.L. Wichersstraat 2,
9723 AD Groningen


Fabrikant:
Vemedia Manufacturing BV,
Verrijn Stuartweg 60,
1112 AX Diemen

Voor informatie kunt u zich wenden tot :
Valwater B.V.,
H.L. Wichersstraat 2,
9723 AD Groningen


Devaron staat in het register ingeschreven onder RVG 09766


Waarvoor Devaron gebruikt?
Devaron wordt gebruikt:
• ter voorkoming van vitamine D tekort, o.a. bij het volgen van een dieet of bij gebrek aan zon
• als onderdeel van de behandeling van verweking van de botten;
• samen met calcium ter voorkoming van stoornissen in de botvorming, als toevoeging bij fluoride therapie.


Wanneer mag u Devaron niet gebruiken?
U mag Devaron niet gebruiken wanneer u:
• last hebt van verhoogde schildklierwerking;
• een te hoog calciumgehalte heeft in de urine;
• lijdt aan de ziekte van Besnier- Boeck

Wanneer moet u voorzichtig zijn met Devaron?
Grote hoeveelheden vitamine D3 (>1.000 I.E./dag in voeding/tabletten/druppels
Tezamen) kunnen schadelijk zijn. Neem daarom niet meer dan aangegeven is.


Kan ik Devaron gebruiken bij zwangerschap of bij het geven van borstvoeding?
Gebruik geneesmiddelen, als u zwanger bent of borstvoeding geeft alleen na overleg met uw arts. Hij/zij zal beslissen of u Devaron kunt gebruiken.
Voor zover bekend. kunt u zonder gevaar voor de vrucht of baby Devaron volgens voorschrift gebruiken tijdens de zwangerschap of bij het geven van borstvoeding.


Kan ik Devaron gebruiken als ik deelneem aan het verkeer of machines bedien?
Devaron heeft, voor zover bekend, geen invloed op het rijgedrag of op het bedienen van machines.


Kan ik Devaron gebruiken samen met andere geneesmiddelen?
Als u al geneesmiddelen gebruikt in het verstandiger uw arts of apotheker hiervan op de hoogte te stellen.


Hoe moet ik Devaron gebruiken?
U kunt de tabletten met water innemen. Ook kunt u de tabletjes eerst oplossen
in melk, pap etc. Neem contact op met uw arts als u dit geneesmiddel langer dan 14 dagen wilt gebruiken.


Hoeveel Devaron moet ik gebruiken?
Tenzij uw arts anders voorschrijft: 1 tablet per dag.
Wat moet ik doen als ik teveel Devaron heb gebruikt?
Neem contact op met uw arts om te horen of een behandeling nodig is als teveel Devaron is ingenomen. Neem altijd de verpakking mee; de arts kan dan meteen zien om welk geneesmiddel het gaat.
Een dieet met weinig calcium en veel water wordt aanbevolen als u teveel Devaron heeft ingenomen.


Wat moet ik doen als ik een keer vergeten ben Devaron te gebruiken?
Wacht tot u de volgende dosis zou nemen. Neem niet meer dan de gewone hoeveelheid in.


Heeft Devaron bijwerkingen?
Een geneesmiddel heeft soms ongewenste effecten: zogenaamde bijwerkingen. Wanneer u teveel Devaron gebruikt, kan een te hoog gehalte vitamine D Ontstaan; dit komt tot uiting in lusteloosheid, gebrek aan eetlust, verstopping afwisselend met diarree, misselijkheid, braken, dorst, veel drinken/
plassen; ook hoofdpijn kan voorkomen.
Waarschuw uw arts op apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter.


Hoe moet ik Devaron bewaren?
Bewaar geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen.
Bewaar de tabletten bij kamertemperatuur (15-25 C), in de originele verpakking. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld.
Heeft u nog meer vragen?
Raadpleeg uw arts of apotheker als u meer vragen hebt over dit geneesmiddel.

Zij beschikken over uitgebreide medische informatie van Devaron.

De bijsluiter is voor het laatst herzien in : oktober 2008.