Bijsluiter
Didrokit®

Naam : Didrokit - twee fasen behandeling.

Didroki bevat twee soorten tabletten. BOARD
- Didronel 400: 14 gleuftabletten in een witte doordrukstrip. Elke tablet bevat 400-mg" dinat-iunclidronaat. En als hulpstoffen : cellulose, maïszetmeel, magnesiumstearaat.
- Cacit 500 mg 76 bruistabletten verdeeld over 4 buisjes. Elke tablet bevat 1250 mg caiciurncarbdhaat, dat 500 mg calcium geeft. Met de hulpstof citroenzuur wordt het werkzame bestanddeel snel opgelost. Andere hulpstoffen : natriumcyclamaat, saccharinenatrium, natuurlijk sinaasappelaroma en oranjegeel-S (E110).

Farmaceutische vorm
De Didronel 400 gieuftabletten zijn wit, langwerpig met afgeronde hoeken. Langs één zijde zijn ze bedrukt met "NE en langs de andere zijde met "406".
De Cacit 500 bruistabletten zijn lichtroze gespikkeld, rond en geven een oranje drank met sinaasappelsmaak.

Hoe werkt Didrokit ?
Didrokit is een twee fasen behandeling, die werkt op het bot. Bij gebruik van Didrokit wordt verlies van bot voorkomen worden of verdere botontkalking (osteoporose) tegengegaan.
Tijdens de eerste fase, waarin u Didronel 400 (de tabletten uit de doordrukstrip) inneemt, wordt de botafbraak geremd en de botaanmaak gaat gewoon verder.
Tijdens de tweede fase gebruikt u de Cacit 500 bruistabletten. Deze calcium is nodig om het nieuw gevormde bot te verstevigen. Een Didrokit kuur dient meerdere malen herhaald te worden_ - De kans op wervelbreuken vermindert door de behandeling met Didrokit bij vrouwen na de overgang.
- Snel na de overgang kan Didrokit - bij vrouwen die geen hormoonbehandeling willen of kunnen ondergaan - botverlies voorkómen, zolang de kuur wordt volgehouden.
- Osteoporose bij mannen en vrouwen die corticosteroïden moeten innemen wordt door Didrokit voorkomen. De ervaring met het gebruik van Didrokit in deze groep is beperkt tot 12 maanden.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen van Didrokit is Procter & Gamble Pharmaceuticals Nederland B.V.
Watermanweg 98
3067 GG Rotterdam

Didrokit, twee fasen behandeling
Voordat u Didrokit gaat gebruiken, maar ook als u Didrokit al eerder heeft gehad, is het aan te raden deze bijsluiter goed te lezen. Heeft u daarna nog vragen, dan kunt u zich altijd tot uw behandelend arts of de apotheker wenden.


Voor wie is Didrokit bestemd ?
Didrokit wordt gebruikt voor
1) de behandeling van osteoporose bij vrouwen na de menopauze.
2) de voorkoming van botverlies bij vrouwen na de menopauze met een verhoogd risico op osteoporose.
3) de voorkoming van osteoporose veroorzaakt door het gebruik van corticosteroïden.

Wanneer niet te gebruiken
Didrokit mag niet worden gebruikt bij een ernstig gestoorde nierfunctie, bij een te hoog calciumgehalte van het bloed, bij een ernstig verhoogd calciumgehalte in de urine en bij een eventuele overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.

Zwangerschap en borstvoeding
Didrokit mag niet worden gegeven tijdens zwangerschap en borstvoeding.

Invloed op het reactievermogen
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van Didrokit op de rijvaardigheid. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Als U ook andere geneesmiddelen gebruikt
1. Didrokit niet gebruiken als u fluorpreparaten inneemt (een andere groep producten voor de behandeling van osteoporose).
2. Didronel 400, in de eerste fase, niet tegelijk innemen met :
- middelen tegen brandend maagzuur (antacida)
- middelen op basis van multivitaminen en mineralen, die calcium, ijzer, magnesium of aluminium bevatten.
Neem deze middelen niet in gedurende 2 uur vébr tot 2 uur na het innemen van Didronel 400.
3. Cacit 500, in de tweede fase, niet opdrinken tegelijk met inname van tetracycline, een antibioticum. Dit antibioticum wordt soms voorgeschreven bij een infectie. Neem de Cacit 500 niet in gedurende drie uur voor tot drie uur na het innemen van het antibioticum.

Waar verder op te letten
Als u nierstenen hebt gehad, is het raadzaam om tijdens de tweede fase, als u Cacit 500 gebruikt, veel water te drinken. Bijvoorbeeld een extra glas bij de maaltijden of bij het opstaan en naar bed gaan. Overleg met uw dokter :
- als uw nieren slecht werken
- als u vitamine D slikt.

Zo gebruikt u Didrokit
De eerste fase (14 dagen)
Slik elke dag 1 tablet Didronel 400 door met water en doe dit gedurende 14 dagen. Neem uw Didronel 400 niet in met melk of melkproducten. Eet niet vanaf twee uur voor tot twee uur na de inname van de tablet. Melk, melkproducten en voedsel bevatten calcium. Didronel 400 en calcium mogen niet tesamen ingenomen worden omdat de actieve stof uit Didronel 400 met calcium een verbinding vormt. Hierdoor ontstaat een iets groter geheel dat in de darm blijft zitten en niet kan worden opgenomen. Een gemakkelijk tijdstip om een Didronel 400 tablet in te nemen is 's avonds, voor het naar bed gaan.
De tweede fase (76 dagen)
Neem gedurende 76 dagen elke dag 1 Cacit 500 bruistablet. Los de bruistablet op in een glas water (een half glas water kan ook). Wacht totdat er geen gasbelletjes meer ontstaan en drink dan direct op. Cacit 500 bruistabletten kunt u op ieder gewenst tijdstip van de dag innemen. Een gemakkelijk tijdstip om Cacit 500 te drinken is 's avonds, voor het naar bed gaan.
Om te voorkomen dat u een tablet vergeet, is een handige aankruiskalender bijgevoegd.

Let op
Voor iedere Didrokit geldt steeds weer : eerst de doordrukstrip met de Didronel 400 gleuftabletten opmaken en pas daarna de Cacit 500 tabletten.

de behandelingsduur met Didrokit
Eén Didrokit is goed voor 90 dagen behandeling. Hoe vaak u die kuur moet herhalen wordt bepaald door uw arts. Het is verstandig om iedere keer wanneer u aan uw laatste buisje Cacit 500 begint, uw arts te raadplegen, om te zien of u nog een Didrokit nodig heeft.


Wat moet u doen bij overdosering
Een te grote hoeveelheid Didronel 400 ineens zou misselijkheid en braken kunnen veroorzaken, en een plotseling tekort aan calcium in het bloed. Wordt een groot aantal tabletten Didronel 400 tegelijk ingenomen, dan moet een arts worden gewaarschuwd.
Wanneer verscheidene Cacit 500 tabletten ineens worden ingenomen, kan dat maagdarmklachten en dorst geven. In zeer ernstige gevallen kan de werking van de nieren verslechteren. Waarschuw bij overdosering altijd een arts. Als een kind meerdere tabletten heeft ingenomen, is het verstandig om het kind, voordat de dokter komt, alvast veel water (géén melk) te laten drinken.

Wat moet u doen wanneer u een tablet vergeten hebt
Ga gewoon door met het nemen van één tablet per dag. Inhalen hoeft niet.


Mogelijke bijwerkingen
Lichte maagdarmklachten, zoals misselijkheid en diarree, kunnen ontstaan.
Zelden komen voor : hoofdpijn, maagontsteking, beenkram pen, gewrichtspijn, overgevoeligheidsreacties o.a. huiduitslag en jeuk.
Zeer zelden komen voor : verergering van asthma, verwarring, tintelingen, tongontsteking en haaruitval.
Verergering van een maagzweer kan een enkele keer voorkomen.
Waarschuw uw arts of apotheker, indien bij u een bijwerking optreedt die hier niet wordt vermeld.


Zo bewaart u Didrokit
Bewaar Didrokit bij kamertemperatuur (15-25°C) en op een droge plaats. Didronel 400 tabletten blijven volledig werkzaam tot de datum die op de doordrukstrip is vermeld na "Exp" (maand/jaar). Cacit 500 bruistabletten trekken vocht aan; na het gebruik het buisje steeds onmiddellijk sluiten. De bruistabletten blijven volledig werkzaam tot de datum die op de bodem van het buisje staat vermeld, na "Exp" (maand/jaar).
Na de vermelde data mogen de tabletten niet meer worden gebruikt.

Zorg ervoor dat kinderen niet bij Didrokit kunnen.


Osteoporose, wat is dat precies ?
Het lichaam zorgt ervoor dat er voortdurend nieuw botweefsel gemaakt wordt en oud botweefsel afgebroken. Bij jonge mensen is de opbouw van botweefsel groter dan de afbraak. Tot ongeveer het 35° levensjaar zorgt het lichaam ervoor dat het bottenstelsel uitgroeit tot een stevig skelet. Vanaf die leeftijd werkt het andersom : dan wordt meer bot afgebroken dan opgebouwd. Bij het ouder worden, worden de botten langzaam brozer. Hoe ouder men wordt, hoe meer de botten ontkalken. Dat is een natuurlijk proces, bij vrouwen èn mannen.
Kort na de overgang gaat het ontkalkingsproces bij vrouwen echter een aantal jaren veel sneller dan in andere levensfasen. Dat komt doordat het lichaam dan opeens minder vrouwelijk hormoon aanmaakt. Als de hoeveelheid bot vóór de overgang gering was, of als het ontkalkingsproces tijdens de overgang snel gaat, kan de hoeveelheid bot te laag worden. Het gevolg is dat klachten kunnen ontstaan. Er hoeft maar weinig te gebeuren of het bot breekt. Dan is er sprake van botontkalking ofwel osteoporose.

Klachten die hierdoor kunnen ontstaan zijn :
- rugpijn
- lengteverlies
- verkromming van de rug
- snel optredende botbreuken

Goede voeding en beweging helpen
Bij osteoporose is het van belang te zorgen voor een gezonde en evenwichtige voeding, met voldoende calcium en vitamine D. Rijk aan calcium zijn bijvoorbeeld kaas en zuivelproducten, terwijl in vette vis, eigeel, lever en boter veel vitamine D zit.

Lichaamsbeweging en oefeningen zorgen ervoor dat uw boften sterk blijven. Veel roken en alcoholgebuik kunnen nadelig werken bij osteoporose.

Datum laatste herziening Maart 1998
- Procter &Gamble
PharmaceuticaIs