Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling de aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om DifrarelTM 100 zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen
* Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig

Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is DifrarelTM 100 en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u DifrarelTM 100 inneemt
3. Hoe wordt DifrarelTM 100 ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u DifrarelTM 100?
Samenstelling DifrarelTM 100

* De werkzame bestanddelen zijn 100 mg vaccinium myrtyllus anthocyanosiden en
5 mg bètacaroteen.

* De hulpstoffen zijn: siliciumdioxide, sucrose, talk, maïszetmeel, magnesium stearaat; Kleurstoffen: titanium dioxide, E 171; patent blue V, E 131.

Registratiehouder:

sigma-tau HealthScience International b.v.
Postbus 2079
NL-3500 GB Utrecht

Fabrikant:
sigma-tau ESPANA s.a.
Madrid – SPANJE

In het register ingeschreven onder RVG 04510.

1. Wat is DifrarelTM 100 en waarvoor wordt het gebruikt?

* DifrarelTM 100 is verkrijgbaar in een doos met 30 dragees in 1 doordrukstrip.

* DifrarelTM 100 bevat anthocyanosiden en bètacaroteen.

Anthocyanosiden beschermen de vaatwand en verstevigen de structuur waardoor het verlies van eiwitten en andere bloedbestanddelen wordt voorkomen uit de
capillairen.
Bètacaroteen is een stofje dat in het lichaam wordt omgezet in vitamine A.

* DifrarelTM 100 is te gebruiken bij ziektebeelden waarbij de haarvaten in het netvlies zijn aangedaan. Het vergroot de lichtgevoeligheid van het oog en wordt toegepast bij nachtblindheid ten gevolge van vitamine A tekort.

2. Wat u moet weten voordat u DifrarelTM 100 inneemt Gebruik DifrarelTM 100 niet indien u allergisch bent voor één van de ingrediënten.

Gebruik bij zwangerschap

Voor zover bekend kan DifrarelTM 100 zonder bezwaar worden gebruikt. Vraag uw arts om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Gebruik bij borstvoeding

Vraag uw arts om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

DifrarelTM 100 heeft geen invloed op de rijvaardigheid of op de vaardigheid machines te bedienen.

Gebruik van DifrarelTM 100 in combinatie met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt DifrarelTM 100 ingenomen?

Neem 2 tot 4 dragees per dag in. Uw arts kan afhankelijk van het bereikte effect de dosis verhogen of verlagen. De dagelijkse dosering verdeeld over de dag in 2 of 3 keer innemen. Het effect dat 1-2 uur na inname wordt verkregen houdt 4 uur aan. De dragees hebben een aangename smaak en kunnen fijngekauwd worden.

U mag DifrarelTM 100 niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

In geval u bemerkt dat DifrarelTM 100 te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u teveel van DifrarelTM 100 heeft ingenomen:

Wanneer u teveel van DifrarelTM 100 heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten DifrarelTM 100 in te nemen:
Neem nooit een dubbele dosis van DifrarelTM 100 om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan DifrarelTM 100 bijwerkingen veroorzaken.
Bij hoge uitzondering kan men een lichte violetkleuring van de urine zien optreden; deze verkleuring is volkomen ongevaarlijk en heeft geen betekenis. In geval bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u DifrarelTM 100 ?

DifrarelTM 100 buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren bij 15-25° C.
Uiterste gebruiksdatum
De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld na "Niet te gebruiken na:" Op de strip staat de uiterste gebruiksdatum na "exp" vermeld.