Dihydral®

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Vragen en antwoorden over Dihydral®.

In deze bijsluiter leest u hoe u dit geneesmiddel het best kunt gebruiken. Ook als al eerder heeft gebruikt, is het zinvol de bijsluiter te lezen: er kan nieuwe informatie in staan. Gooi de bijsluiter niet weg voordat de behandeling is voltooid.
Een geneesmiddel dat aan u is voorgeschreven, mag nooit door een ander worden gebruikt.

Wat is de samenstelling van Dihydral®?

Een tablet bevat 0,2 mg dihydrotachysterol, een stof verwant aan vitamine D.

De volgende hulpstoffen zijn verwerkt: lactose, sucrose, aardappelzetmeel, talk, magnesiumstearaat, octylgallaat en butylhydroxyanisool.

Hoe is de verpakking uitgevoerd?

Een potje bevat 75 ronde tabletjes, aan de ene kant bedrukt met DHT en met een deelstreep aan de andere kant.

Tot welke groep geneesmiddelen hoort Dihydral®?

Dihydral® hoort tot de groep vitamine D producten.

Hoe werkt Dihydral®?

Als gevolg van afwijkingen aan bijvoorbeeld de bijschildklier of de nieren, kan in uw bloed een tekort aan calcium ontstaan. Calcium is onder andere nodig voor een goede botvorming in het skelet. Dihydral® verhoogt het calciumgehalte in het bloed en houdt het op peil.

Wie is registratiehouder van Dihydral®?

Solvay Duphar B.V.
C.J. van Houtenlaan 36
1381 CP Weesp

Voor informatie kunt u zich wenden tot:
Solvay Pharma B.V.
Postbus 501
1380 AM Weesp
tel. (0294) 46 59 09

Dihydral® staat in het register ingeschreven onder RVG 05394.

Waarvoor wordt Dihydral® gebruikt?

U kunt Dihydral® gebruiken bij:

een aandoening van de bijschildklieren en/of de nieren, wanneer de normale omzetting van vitamine D niet meer optreedt en een te laag calciumgehalte in het bloed ontstaat.

Wanneer mag ik Dihydral® niet gebruiken?

U mag Dihydral® niet gebruiken wanneer uit bloedonderzoek blijkt dat het calciumgehalte te hoog is.

Wanneer moet ik voorzichtig zijn met Dihydral®?

Bij een te hoog calciumgehalte kunnen klachten ontstaan, zoals: misselijkheid, braken, buikpijn, veel plassen en dorst (zie bijwerkingen).

Kan ik Dihydral® gebruiken bij zwangerschap of bij het geven van borstvoeding?

Gebruik geneesmiddelen, als u zwanger bent of borstvoeding geeft, alleen na overleg met uw arts.
Er bestaan onvoldoende gegevens over het gebruik van deze stof tijdens de zwangerschap. Wel is bekend dat een overmaat aan vitamine D aanleiding kan zijn tot afwijkingen bij de ongeborene. De stof heeft ook invloed op de functie van de bijschildklier bij de pasgeborene. Evenals andere vitamine D-achtige stoffen wordt dihydrotachysterol via de moedermelk uitgescheiden. Uw arts zal u aanraden, indien mogelijk, tijdelijk te stoppen met Dihydral® of geen borstvoeding te geven.

Kan ik Dihydral® gebruiken wanneer ik deelneem aan het verkeer of machines bedien?

Dihydral® heeft, voor zover bekend, geen invloed op het rijgedrag of op het bedienen van machines.

Kan ik Dihydral® gebruiken samen met andere geneesmiddelen?

Dihydral® heeft, voor zover bekend, geen invloed op andere geneesmiddelen. U kunt dit middel zonder bezwaar gebruiken met andere geneesmiddelen.

Als u al geneesmiddelen gebruikt is het verstandig uw arts of apotheker hierover op de hoogte te stellen.

Hoe moet ik Dihydral® gebruiken?

U kunt de tabletten het gemakkelijkst met water of een andere vloeistof innemen.

Hoeveel Dihydral® moet ik gebruiken?

De hoeveelheid die u moet gebruiken hangt af van de aard en de ernst van uw klachten. Meestal is 1 tablet per dag voldoende. Uw arts zal het calciumgehalte in uw bloed regelmatig laten onderzoeken. U dient zich nauwkeurig aan de door uw arts voorgeschreven dosering te houden.

Wat moet ik doen wanneer ik teveel Dihydral® heb gebruikt?

Neem altijd contact op met uw arts om te horen of een behandeling nodig is als teveel Dihydral® is ingenomen. Neem altijd de verpakking mee; de arts kan dan meteen zien om welk geneesmiddel het gaat.

Wat moet ik doen als ik een keer vergeten ben Dihydral® te gebruiken?

Wacht tot u de volgende dosis zou nemen. Neem niet meer dan de gewone hoeveelheid in.

Heeft Dihydral® bijwerkingen?

Een geneesmiddel heeft soms ongewenste effecten: zogenaamde bijwerkingen. Wanneer u te veel calcium in uw bloed heeft, kunnen klachten ontstaan, zoals: verminderde eetlust, misselijkheid, braken, buikpijn, veel plassen en dorst. In een later stadium kunnen gevaarlijke bijwerkingen optreden, zoals: slechte nierfunctie, neerslag van kalk in weefsels/organen en botontkalking.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter.

Hoe moet ik Dihydral® bewaren?

Bewaar geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen.

Bewaar de tabletten bij kamertemperatuur (15-25°C), in de originele verpakking. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld.

Heeft u nog meer vragen?
Raadpleeg uw arts of apotheker als u meer vragen hebt over het gebruik van dit geneesmiddel. Zij beschikken over uitgebreide medische informatie van Dihydral®.

De bijsluiter is voor het laatst herzien in: januari 1996