Bijsluiter

Diprosalic®,zalf

Leest u deze informatie regelmatig door, ook wanneer u Diprosalic al eerder
heeft gebruikt. De informatie kan zijn aangepast aan nieuwe inzichten.

Samenstelling

Diprosalic®, zalf bevat als werkzame stof 0,64 mg/g betamethason dipropionaat (hetgeen overeenkomt met 0,5 mg/g betamethason) en 30 mg/g salicylzuur.

De hulpstoffen zijn vaseline en vloeibare paraffine.

Farmaceutische vorm en verpakkingen

Diprosalic®, zalf wordt afgeleverd in tubes van 15 en 50 gram.

Hoe werkt Diprosalic ?

Betamethason behoort tot de corticosteroïden, een groep stoffen die ontstekingsreacties onderdrukken. Hierdoor onderdrukt Diprosalic® de symptomen van verschillende huidaandoeningen, die vaak met jeuk gepaard gaan, maar zonder de daadwerkelijke aandoening te genezen. De andere werkzame stof in Diprosalic zalf is salicylzuur, dat het loslaten van de (buitenste) hoornlaag en huidschilfers bevordert en daardoor de onderliggende huidlagen toegankelijker maakt voor het betamethasondipropionaat.

Omdat Diprosalic® een zeer hoog werkingsniveau heeft, wordt het ingedeeld in de groep van de zeer sterk werkzame stoffen.

Registratiehouder

Schering-Plough B.V.
Maarssenbroeksedijk 4
3606 AN Maarssen

Waarvoor wordt Diprosalic gebruikt ?

Diprosalic® wordt door uw arts voorgeschreven bij bepaalde huidziekten, die gunstig reageren op de plaatselijke behandeling met geneesmiddelen, die corticosteroïden bevatten.

Wanneer maa u Diarosalic niet gebruiken ?

U mag Diprosalic® niet gebruiken, als u lijdt aan huidinfecties door schimmels, gisten, virussen of bacteriën, bijvoorbeeld waterpokken, gordelroos, koortsuitslag, wratten, tuberculose van de huid, en ook huidinfecties door parasieten, zoals schurft.

U mag Diprosalic® ook niet gebruiken bij wonden en zweren, jeugdpuistjes en als u typische bijwerkingen van corticosteroïden vertoont, zoals streepvormige littekens door overrekking van de huid en huidontsteking rond de mond.

U mag Diprosone® niet gebruiken, als u lijdt aan visschubbenziekte (ichthyose), roodheid en afschilfering van de huid van de voetzolen op jeugdige leeftijd, rooskleurige puisten in het gelaat (acne rosacea), breekbaarheid van de huidvaten of als u een dunne huid heeft.

Diprosalic® mag ook niet door u worden gebruikt, als u ongebruikelijke of allergische reacties (kortademigheid, huiduitslag of galbulten) heeft vertoond voor dit middel of voor een ander middel van het cortison-type, of voor één van de bestanddelen van de zalf.

Wanneer moet men extra voorzichtig zijn met Diarosalic ?

Als uw huid tekenen van overmatige droogheid, irritatie of overgevoeligheid vertoont als gevolg van het gebruik van Diprosalic®, moet u met het gebruik ervan stoppen en overleg plegen met uw arts.

Gebruik Diprosalic® niet vaker of langer dan uw arts heeft aanbevolen.
Diprosalic® niet gebruiken op de gezichtshuid, op behaarde huid en de huid van de geslachtsdelen, tenzij uw arts dit voorschrijft.

Vermijd het gebruik van Diprosalic® in open wonden of beschadigde huid
Let er zorgvuldig op, dat Diprosalic® niet in of rond uw ogen komt.
Bij gebruik van Diprosalic® door kinderen en tieners is het noodzakelijk, dat ze regelmatig medisch gecontroleerd worden, omdat deze medicatie door de huid wordt opgenomen en de groei kan beïnvloeden of andere ongewenste effecten kan veroorzaken.

Gebruik onder afsluiting is zelden noodzakelijk. In gevallen waarin uw arts het gebruik van Diprosalic® onder afsluiting met plastic of op grote lichaamsoppervlakken heeft voorgeschreven, is waakzaamheid geboden omdat dit de hoeveelheid die wordt opgenomen kan doen toenemen, waarbij het risico op lokale of systemische bijwerkingen toeneemt.

Raadpleeg uw arts over andere medische toestanden, in het bijzonder als u een infectie heeft.

Geef Diprosalic® niet aan anderen en gebruik het niet voor andere aandoeningen. Uw arts heeft dit middel specifiek voor u en de huidige toestand van uw huid voorgeschreven.

Gebruik samen met andere geneesmiddelen

Stel uw arts altijd op de hoogte welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven geneesmiddelen u gebruikt. Gelijktijdig gebruik van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben.

Gebruik tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding
Overleg met uw arts over het gebruik van dit geneesmiddel, als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te besturen

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van Diprosalic® op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Hoe gebruikt u Diprosalic en hoeveel ?

Uw arts heeft u verteld hoeveel en op welk tijdstip u Diprosalic® moet gebruiken. U moet zich strikt aan deze aanwijzing houden. Afwijking van dit voorschrift kan aanleiding geven tot het ontstaan of verergeren van bijwerkingen.

De huid of hoofdhuid die wordt behandeld mag niet worden bedekt na aanbrenging van Diprosalic®, tenzij uw arts dit heeft aangeduid.
De gangbare dosering van Diprosalic® is één of tweemaal per dag een kleine hoeveelheid op de aangedane huid aanbrengen. U mag nooit meer dan 30-60 gram van dit geneesmiddel per week gebruiken, tenzij uw arts dit voorschrijft.

Als u een dosis heeft gemist

Als u vergeten bent Diprosalic® te gebruiken zoals is voorgeschreven, breng dan het middel zo snel mogelijk aan en vervolg het normale doseringsschema.

Hoe de behandeling te stoppen ?

Uw arts zal u adviseren wanneer u kunt stoppen met het gebruik van Diprosalic®.

Overdosering

Diprosalic® mag alleen worden gebruikt met de aanbevolen dosis. Raadpleeg uw arts als Diprosalic® in grote hoeveelheden of gedurende een langere periode dan voorgeschreven heeft gebruikt. Zoek onmiddellijk medische hulp als u per ongeluk Diprosalic® heeft ingeslikt.

Wat zijn de mogelijke bilwerkingen ?

De meest frequent voorkomende lokale bijwerkingen zijn:
- dunner worden van de huid
- roodheid en schilfering rond de mond
* typische strepen die achterblijven op het behandelde gebied, vergelijkbaar met zwangerschapsstrepen
- bloedvaten die zichtbaar worden door het dunner worden van de huid en neiging tot bloeden

Minder frequent komen voor:
- verdwijnen van pigment
- overgaan van psoriasis in psoriasis pustulosa (waarbij dan puskoppen optreden)
- vermindering van symptomen van parasitaire, schimmel- en bacteriële infecties, terwijl de infectie niet geneest

Zelden komen voor:
- abnormaal sterke haargroei
* optreden van gerstekorrels oftewel bultjes gevuld met hoorn - verhoogde druk in het oog
- roodheid rond de haartjes in de hals
* contact-allergie
- kleine bultjes in de bilstreek

De kans op deze lokale bijwerkingen neemt toe als Diprosalic® onder afsluiting wordt gebruikt (plastic, huidplooien).
Het gezicht, de behaarde huid en de huid van de geslachtsdelen zijn bijzonder gevoelig voor lokale effecten

Na langdurige behandeling van chronische huidaandoeningen met dit middel kunnen terugvalverschijnselen optreden. Dit kan leiden tot steroïdafhankelijkheid.

Bijwerkingen in het hele lichaam als gevolg van lokaal gebruik van corticosteroïden komen zelden voor, maar kunnen ernstig zijn.
Er kan remming van de bijnierschors optreden.

De kans op deze bijwerkingen is het grootst bij :

- langdurig gebruik
- toepassing onder afsluiting (onder plastic, in huidplooien)
- toepassing op grote huidoppervlakken - toepassing bij kinderen
Andere bijwerkingen die hierboven niet vermeld zijn, kunnen bij sommige patiënten ook optreden. Als u andere effecten opmerkt, raadpleeg dan uw
arts.

Als de vermelde bijwerkingen ernstig zijn dient eveneens een arts of een apotheker te worden geraadpleegd.

Wijze van bewaring en houdbaarheid

Diprosalic®, zalf : niet bewaren boven 30°C en niet invriezen.
Diprosalic® is houdbaar tot aan de datum, die op de verpakking staat vermeld.

Diprosalic® buiten het bereik van kinderen bewaren.

Inschrijving

Diprosalic® is ingeschreven in het register onder RVG 09375 (zalf).

Datum
April 1999.

Voor nadere informatie over Diprosalic® kunt u contact opnemen met uw arts of apotheker. Gaarne bij klachten het op de verpakking vermelde chargenummer op te geven.