Bijsluiter, Diprosone

Diprosone®, crème zalf lotion

Leest u deze informatie regelmatig door, ook wanneer u Diprosone® al vaker heeft gebruikt. De informatie kan zijn aangepast aan nieuwe inzichten.

Samenstelling

Diprosone®, crème, zalf en lotion bevatten als werkzame stof 0,64 mg/g betamethason dipropionaat (hetgeen overeenkomt met 0,5 mg/g betamethason).

Farmaceutische vorm en verpakkingen

Diprosone®, crème en zalf wordt afgeleverd in tubes van 15, 30 en 100 gram. Diprosone®, lotion wordt afgeleverd in flacons van 100 ml.

Hoe werkt Diprosone ?

Betamethason behoort tot de corticosteroïden, een groep stoffen die ontstekingsreacties onderdrukken. Hierdoor onderdrukt Diprosone® de symptomen van verschillende huidaandoeningen, die vaak met jeuk gepaard gaan, maar zonder de daadwerkelijke aandoening te genezen.

Omdat Diprosone® een hoog werkingsniveau heeft, wordt het ingedeeld in de groep van de sterk werkzame stoffen.

Registratiehouder

Schering-Plough B.V.
Maarssenbroeksedijk 4
3606 AN Maarssen

Waarvoor wordt Diprosone gebruikt ?

Diprosone® wordt door uw arts voorgeschreven bij bepaalde huidziekten die gunstig reageren op de plaatselijke behandeling met geneesmiddelen, die corticosteroïden bevatten.

Diprosone® wordt gebruikt voor niet door micro-organismen veroorzaakte huidaandoeningen en wordt alleen gebruikt als minder sterk werkzame producten onvoldoende reactie geven.

Wanneer mag u Diprosone niet gebruiken ?

U mag Diprosone® niet gebruiken, als u lijdt aan huidinfecties door schimmels, gisten, virussen of bacteriën, bijvoorbeeld waterpokken, gordelroos, koortsuitslag, wratten, tuberculose van de huid, en ook huidinfecties door parasieten, zoals schurft.

U mag Diprosone® ook niet gebruiken bij wonden en zweren, jeugdpuistjes en als u typische bijwerkingen van corticosteroïden vertoont, zoals streepvormige littekens door overrekking van de huid en huidontsteking rond de mond.

U mag Diprosone® niet gebruiken, als u lijdt aan visschubbenziekte (ichthyose), roodheid en afschilfering van de huid van de voetzolen op jeugdige leeftijd, rooskleurige puisten in het gelaat (acne rosacea), breekbaarheid van de huidvaten of als u een dunne huid heeft.

Diprosone® mag ook niet door u worden gebruikt, als u ongebruikelijke of allergische reacties (kortademigheid, huiduitslag of galbulten) heeft vertoond voor dit middel of voor een ander middel van het cortison-type, of voor één van de bestanddelen van de crème, zalf of lotion.

Wanneer moet men extra voorzichtig zijn met Diprosone ?

Als uw huid tekenen van irritatie of overgevoeligheid vertoont als gevolg van het gebruik van Diprosone®, moet u met het gebruik ervan stoppen en overleg plegen met uw arts.

Gebruik Diprosone® niet vaker of langer dan uw arts heeft aanbevolen.
Diprosone® niet gebruiken op de gezichtshuid, op behaarde huid en de huid van de geslachtsdelen, tenzij uw arts dit voorschrijft.

Let er zorgvuldig op, dat Diprosone® niet in of rond uw ogen komt.

Bij gebruik van Diprosone® door kinderen en tieners is het noodzakelijk, dat ze regelmatig medisch gecontroleerd worden, omdat deze medicatie door de huid wordt opgenomen en de groei kan beïnvloeden of andere ongewenste effecten kan veroorzaken.

Gebruik onder afsluiting is zelden noodzakelijk. In gevallen waarin uw arts het gebruik van Diprosone® onder afsluiting met plastic of op grote lichaamsoppervlakken heeft voorgeschreven, is waakzaamheid geboden omdat dit de hoeveelheid die wordt opgenomen kan doen toenemen, waarbij het risico op lokale of systemische bijwerkingen toeneemt.

Raadpleeg uw arts over andere medische toestanden, in het bijzonder als u een infectie heeft.

Geef Diprosone® niet aan anderen en gebruik het niet voor andere aandoeningen. Uw arts heeft dit middel specifiek voor u en de huidige toestand van uw huid voorgeschreven.

Gebruik samen met andere geneesmiddelen

Stel uw arts altijd op de hoogte welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven geneesmiddelen u gebruikt. Gelijktijdig gebruik van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben.

Gebruik tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding

Overleg met uw arts over het gebruik van dit geneesmiddel, als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te besturen
Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van Diprosone® op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Hoe gebruikt u Diprosone en hoeveel ?

Uw arts heeft u verteld hoeveel en op welk tijdstip u Diprosone® moet gebruiken. U moet zich strikt aan deze aanwijzing houden. Afwijking van dit voorschrift kan aanleiding geven tot het ontstaan of verergeren van bijwerkingen.

De huid of hoofdhuid die wordt behandeld mag niet worden bedekt na aanbrenging van Diprosone®, tenzij uw arts dit heeft aangeduid.

De gangbare dosering van Diprosone® is één of tweemaal per dag een kleine hoeveelheid op de aangedane huid aanbrengen. U mag nooit meer dan 30-60 gram (lotion: 30-60 ml) van dit geneesmiddel per week gebruiken, tenzij uw arts dit voorschrijft.

Als u een dosis heeft gemist

Als u vergeten bent Diprosone® te gebruiken zoals is voorgeschreven, breng dan het middel zo snel mogelijk aan en vervolg het normale doseringsschema.

Hoe de behandeling te stoppen

Uw arts zal u adviseren wanneer u kunt stoppen met het gebruik van Diprosone®.

Wat zijn de mogelijke bilwerkingen?

De meest frequent voorkomende lokale bijwerkingen zijn:
- dunner worden van de huid
- roodheid en schilfering rond de mond
- typische strepen die achterblijven op het behandelde gebied, vergelijkbaar met zwangerschapsstrepen
* bloedvaten die zichtbaar worden door het dunner worden van de huid en neiging tot bloeden

Minder frequent komen voor:
* verdwijnen van pigment
- overgaan van psoriasis in psoriasis pustulosa (waarbij dan puskoppen optreden)
- vermindering van symptomen van parasitaire, schimmel- en bacteriële infecties, terwijl de infectie niet geneest

Zelden komen voor:
- abnormaal sterke haargroei
- optreden van gerstekorrels oftewel bultjes gevuld met hoorn - verhoogde druk in het oog
- roodheid rond de haartjes in de hals
- contact-allergie
- kleine bultjes in de bilstreek

De kans op deze lokale bijwerkingen neemt toe als Diprosone® onder afsluiting wordt gebruikt (plastic, huidplooien).

Het gezicht, de behaarde huid en de huid van de geslachtsdelen zijn bijzonder gevoelig voor lokale effecten

Na langdurige behandeling van chronische huidaandoeningen met dit middel kunnen terugvalverschijnselen optreden. Dit kan leiden tot steroïdafhankelijkheid.

Bijwerkingen in het hele lichaam als gevolg van lokaal gebruik van corticosteroïden komen zelden voor, maar kunnen ernstig zijn. Er kan remming van de bijnierschors optreden.

De kans op deze bijwerkingen is het grootst bij :
- langdurig gebruik
* toepassing onder afsluiting (onder plastic, in huidplooien)
- toepassing op grote huidoppervlakken
- toepassing bij kinderen

Andere bijwerkingen die hierboven niet vermeld zijn, kunnen bij sommige patiënten ook optreden. Als u andere effecten opmerkt, raadpleeg dan uw
arts.
Als de vermelde bijwerkingen ernstig zijn dient eveneens een arts of een apotheker te worden geraadpleegd.

Overdosering

Diprosone® mag alleen worden gebruikt met de aanbevolen dosis. Raadpleeg uw arts als Diprosone® in grote hoeveelheden of gedurende een langere periode dan voorgeschreven heeft gebruikt. Zoek onmiddellijk medische hulp als u per ongeluk Diprosone® heeft ingeslikt.

Wijze van bewaring en houdbaarheid

Diprosone®, crème, zalf en lotion: niet bewaren boven 25°C en niet in de
koelkast of invriezen.
Diprosone® is houdbaar tot aan de datum, die op de verpakking staat vermeld.

Diprosone® buiten het bereik van kinderen bewaren.

Inschrijving

Diprosone® is ingeschreven in het register onder RVG 06650 (crème), 06864 (zalf) en 08211 (lotion).

Datum
April 1999.

Voor nadere informatie over Diprosone® kunt u contact opnemen met uw arts of apotheker. Gaarne bij klachten het op de verpakking vermelde chargenummer op te geven.