Bijsluiter Dopergin

BIJSLUITER

Naam en farmaceutische vorm Dopergin, tabletten

Niet gebruiken bij (Contra-indicaties)

* Doorbloedingsstoornissen aan vingers, handen, tenen, etc. (ernstige perifere doorbloedingsstoornissen)
* Hartspierzwakte (coronaire insufficiëntie)
* Psychosen

Bijwerkingen
In het begin van de behandeling:
* vermoeidheid
* slaperigheid
* duizeligheid
* gevoel van zwakte
* hoofdpijn
* misselijkheid
* obstipatie

Zelden:
* braken
* duizeligheid als gevolg van bloeddrukdaling bij snel vanuit liggende naar rechtopstaande positie komen (orthostatische hypotensie)

Een behandeling van deze bijwerkingen is niet nodig; ze verdwijnen in het algemeen bij voortgezet gebruik van Dopergin.

Bij hoge doses kunnen voorkomen:
* verwardheid
* nachtmerries
* dyskinesieën (stoornis gekenmerkt door abnormale onwillekeurige bewegingen van mond en ledematen)
* droge mond
* beenkrampen
* reversibele (omkeerbare) bleekheid van vingers en tenen
* psychomotore onrust (overmatige bewegingen van de ledematen)
* hallucinaties en soortgelijke verschijnselen

Deze bijwerkingen worden door begeleidende ziektebeelden (dementie) en door bepaalde geneesmiddelen (anticholinergica) versterkt.

Indien deze bijwerkingen bij u optreden, dient u uw arts hiervan op de hoogte te brengen. In overleg met uw arts kan worden getracht door het verlagen van de dosering het optreden van bijwerkingen te doen verminderen.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Patiënten met een verminderde nierfunctie, in het bijzonder dialysepatiënten, zijn zeer gevoelig voor de behandeling met geneesmiddelen uit de groep waartoe lisuride behoort (dopamineagonisten). Een behandeling dient, in overleg met de arts, met een zo laag mogelijke dosering -geleidelijk stijgend- te geschieden, eventueel verdeeld over 5 tot 6 giften per dag.

Gebruik in de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding
Over het gebruik van Dopergin in de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen.

Bij zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Aangezien lisuride de melkproductie doet stoppen, moet het gebruik van lisuride tijdens het geven van borstvoeding worden afgeraden.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken

Bij de aanbevolen dosering kan in uitzonderingsgevallen een plotselinge bloeddrukdaling optreden. De gevolgen hiervan kunnen zijn: onwel worden, flauw vallen, duizeligheid. Hierdoor kan het reactievermogen worden aangetast. Vooral in het begin van de behandeling is voorzichtigheid geboden.

Er dient tevens rekening gehouden te worden met andere bijwerkingen, die eventueel van invloed kunnen zijn op de rijvaardigheid, zoals slaperigheid, duizeligheid, verwardheid, dyskinesieën of hallucinaties.

Geneesmiddelengebruik (Interacties)

Het is belangrijk de arts, die u Dopergin heeft voorgeschreven, weet welke andere geneesmiddelen u gebruikt. Er zijn namelijk middelen die de werking van Dopergin kunnen verminderen, maar ook Dopergin kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden.

Dosering en wijze van gebruik

De tabletten dienen steeds met de maaltijden, of eventueel daar tussendoor met enig voedsel, te worden ingenomen.

Een betere verdraagbaarheid kan worden bereikt, wanneer de behandeling geleidelijk stijgend wordt ingezet en zo mogelijk 's avonds wordt begonnen. Dit geldt in het bijzonder voor hoge doseringen.
De dosis moet individueel worden bepaald. De behandeling wordt met een halve tablet 's avonds gestart en moet wekelijks met een halve tablet worden verhoogd totdat er verbetering optreedt. Tenzij anders met uw arts is afgesproken, kunt u de tabletten innemen volgens onderstaand schema.

aantal tabletten (0,2 mg)

behandeling week 1
’s morgens: -
12 uur: -
’s middags: -
’s avonds: 1/2

behandeling week 2
’s morgens: 1/2
12 uur: -
’s middags: -
’s avonds: 1/2

behandeling week 3
’s morgens: 1/2
12 uur: 1/2
’s middags: -
’s avonds: 1/2

behandeling week 4
’s morgens: 1/2
12 uur: 1/2
’s middags: 1/2
’s avonds: 1/2

behandeling week 5
’s morgens: 1
12 uur: 1/2
’s middags: 1/2
’s avonds: 1/2

behandeling week 6
’s morgens: 1
12 uur: 1
’s middags: 1/2
’s avonds: 1/2

Etc.
’s morgens: 1
12 uur: 1
’s middags: 1/2
’s avonds: 1
Etc.

De dagdosis ligt in het algemeen tussen 3 en 10 tabletten (= 0,6 en 2 mg lisuride). In enkele gevallen kan een hogere dosis noodzakelijk zijn. De dagdosis wordt meestal verdeeld over 3 tot 4 giften, die in combinatie met andere anti-parkinsonmiddelen gegeven kunnen worden. Bij misselijkheid of een slechte verdraagbaarheid kan de dosis zelfs over 5 tot 6 giften worden verdeeld.

Symptomen bij en behandeling van overdosering

Bij overdosering kunnen de onder "Bijwerkingen" vermelde verschijnselen optreden. Indien deze ernstig zijn, mag de dosis in geen geval worden verhoogd. Bijwerkingen door overdosering kunnen worden behandeld. Bespreek dit met uw arts.

Bewaring en houdbaarheid

Bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaren.
Op de verpakking en op de flacon staat na "Niet te gebruiken na:" de datum (maand, jaar) aangegeven, waarna de inhoud van die flacon niet meer gebruikt dient te worden.

Handelsvorm
Flacons met 30 tabletten a 0,2 mg lisuridewaterstofmaleaat.

RVG-nummer

In het register ingeschreven onder RVG 09881.

Fabrikant Schering AG
Duitsland

Registratiehouder
Schering Nederland B.V.
Postbus 116
1380 AC WEESP
Tel: 0294 -46 24 24
7 mei 1992