DORSIFLEX

Tabletten 200 mg

Samenstelling:

Dorsiflex, tabletten 200 mg, bevat 200 mg mefenoxalon per tablet.

Eigenschappen:

Mefenoxalon heeft een spierverslappende werking.

Indicaties:

Dorsiflex is bestemd om te worden gebruikt als hulpmiddel bij de behandeling van acute skeletspieraandoeningen wanneer spierverslapping gewenst is.

Contra-indicaties:
Niet gebruiken bij overgevoeligheid aan dit geneesmiddel of bij ernstige lever- of nierfunctiestoornis.

Bijwerkingen:

Bij langer gebruik kan afhankelijkheid van dit geneesmiddel ontstaan; ook kunnen er huidreacties (bijv. galbulten of uitslag), bloeddrukdaling of anticholinerge effecten (bijv. een droge mond of hartkloppingen) optreden.

Waarschuwingen en voorzorgen:

Gezien het gevaar van het optreden van afhankelijkheid en het ontstaan van onthoudingsverschijnselen na het abrupt staken van het gebruik dient de behandelingsduur zo kort mogelijk te zijn (niet langer dan enkele weken).
Gelijktijdig gebruik van andere middelen (bijv. pijnstillers, vooral paracetamol) uitsluitend in overleg met uw arts; geen alcohol gebruiken gedurende de behandeling met Dorsiflex.

Indien zich huidreacties voordoen moet het gebruik worden gestaakt en mag niet worden hervat.

Gebruik tijdens de zwangerschap en periode van borstvoeding: Bij zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen:
Het gebruik van Dorsiflex heeft een nadelige invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen.

Dosering en wijze van gebruik:

volwassenen: 3 maal daags 1-2 tabletten, tijdens de maaltijden in te nemen.

Bewaring en houdbaarheid:

De laatste datum waarop dit geneesmiddel nog gebruikt kan worden is op iedere strip vermeld achter de letters ' EXP'.

Verpakkingen:
Strips met 10 tabletten; verpakkingen bevatten 2 of 10 strips (resp. 20 en 100 tabletten).

Uitsluitend verkrijgbaar op recept.

RG nummer:
In het register ingeschreven onder RVG 02711

april 1990