DRIDASE®

Oxybutyninehydrochloride

Leest u deze informatie regelmatig door, ook wanneer u Dridase al vaker heeft gebruikt. Soms is er namelijk reden om deze informatie aan te passen aan nieuwe inzichten.

Samenstelling

Werkzame stof: Een tablet Dridase 2.5 bevat 2,5 mg oxybutyninehydrochloride.

Een tablet Dridase 5 bevat 5 mg oxybutyninehydrochloride.

Een ml Dridase stroop bevat 1 mg oxybutyninehydrochloride.

Hulpstoffen:

tabletten: lactose, microkristallijne cellulose, calciumstearaat.
stroop: citroenzuur, natriumcitraat, suiker, sorbitol, glycerine, methylparabeen (E218), frambozensmaakstof.

Hoe wordt Dridase afgeleverd?

Dridase 2.5 en Dridase 5: doos met 9 door-drukstrips à 10 witte tabletten met breuk-streep en de opdruk D 2.5, respectievelijk D 5. Dridase stroop: flacon met 250 ml stroop in kartonnen doos.

Hoe werkt Dridase?

Dridase verslapt de spier van de urineblaas.

Wie brengt Dridase in de handel?

ALTANA Pharma bv,
2130 AA Hoofddorp

Inschrijving in het register

Dridase 2.5 is in het register ingeschreven onder RVG 17499;
Dridase 5 onder RVG 10527;
Dridase stroop onder RVG 10528.

Voor wie is Dridase bestemd?

Dridase wordt meestal gebruikt bij klachten, die het gevolg zijn van een te actieve blaasspier. Dit zijn b.v. het ongewild verliezen van urine of het zeer vaak moeten plassen.

Voor wie is Dridase niet bestemd?

Dridase kan beter niet worden gebruikt door patiënten met:
* vernauwingen in het maagdarmkanaal
* verhoogde oogboldruk (glaucoom)
* neiging tot spierslapte van de darmen
* moeilijk plassen veroorzaakt door afsluiting van de urinewegen
* overgevoeligheid voor oxybutynine of andere bestanddelen van Dridase.
• spierslapte van de skeletspieren (mysthenia gravis)
* verhoogde drang tot plassen als gevolg van een hartziekte of bierziekte
* ernstige ontstekingen van de darmen (colitis ulcerosa of toxisch megacolon).

Waar moet u op letten bij het gebruik van Dridase?

Oppassen bij verzwakte ouderen, een vergrote prostaat, lever- en nieraandoeningen, hartaandoeningen, breuk van het middenrif, aandoeningen van het onwillekeurige zenuwstelsel. Informeer uw arts in deze gevallen.
Daarnaast kunnen schildklieraandoeningen en verhoogde bloeddruk verslechteren.

Wanneer Dridase ingenomen wordt bij hoge temperaturen kan volledige uitputting door hitte ontstaan, omdat de afvoer van zweet verminderd.
Dridase stroop bevat per fles (250 ml stroop) 63,3 gr. suiker en 67,4 gr. sorbitol. Wanneer de maximale dosering (4 maal 5 ml per dag) genomen wordt, wordt 5 gr. suiker en 5,4 gr. sorbitol per dag ingenomen. Sorbitol kan maagdarmklachten en diarree veroorzaken.

De stroop niet gebruiken bij fructose intolerantie, slechte opname van glucose-galactose (glucose-galactose malabsorbtie syndroom) of bij een aandoening van bepaalde enzymen (sucrase-isomaltase deficiëntie), hierdoor kunnen maagdarmklachten en diarree ontstaan.

Kunt u Dridase samen met andere geneesmiddelen gebruiken?

Indien u ook andere geneesmiddelen gebruikt, vertelt u dit dan aan uw arts. Enkele geneesmiddelen zoals digoxine, anti-parkinsonmiddelen, bepaalde middelen voor behandeling van psychosen (fenothiazines en butyrofenonen) en antidepressiva versterken het effect van Dridase. Ook kan Dridase de opname van andere geneesmiddelen beïnvloeden.

Kunt u Dridase gebruiken tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding?

Gedurende de eerste drie maanden van de zwangerschap mag u Dridase niet gebruiken. Tijdens de laatste 6 maanden van de zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts. De werkzame stof komt in de moedermelk. Dridase moet daarom niet worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken
Als u zich door het gebruik van Dridase suf voelt of wazig ziet, kunt u beter geen voertuig besturen of machines bedienen.

Wat gebeurt er als u plotseling stopt met het innemen van Dridase?

Wanneer u wilt stoppen met de behandeling kunt u dit het best doen in overleg met uw arts. Er zijn geen speciale problemen te verwachten wanneer u plotseling stopt.

Hoe moet u Dridase gebruiken?

De arts of apotheker heeft u verteld hoeveel tabletten Dridase 2.5 of Dridase 5, of hoeveel ml Dridase stroop u moet innemen, en op welke tijdstippen. Dit staat ook vermeld op het etiket van de apotheek.

Houdt u zich strikt aan deze aanwijzingen.

De meest gebruikte dosering is:

Volwassenen: 3 maal per dag 1 tablet Dridase 2.5, zonodig te verhogen tot 3 - 4 maal per dag 1 tablet Dridase 5, of 3 maal per dag 2,5 ml Dridase stroop, zonodig te verhogen tot 3 - 4 maal per dag 5 ml Dridase stroop.

Kinderen ouder dan 5 jaar:
Eerst 3 maal daags 1,5 ml Dridase stroop. Eventueel kan dit verhoogd worden. Voor doseringen vanaf 2,5 mg kunnen Dridase 2,5 tabletten gebruikt worden.

De maximale en gewone dosering staan in de tabel hieronder:
Leeftijd: 5-9
gewone dosis: 3xdaags 1,5 mg
maximale dosis: 7,5 mg per dag

Leeftijd: 9-12
gewone dosis: 3xdaags 2 mg
maximale dosis: 10 mg per dag

Leeftijd: 12-18
gewone dosis: 3xdaags 2,5 mg
maximale dosis: 15 mg per dag

Ouderen: Eerst 2 maal per dag 1 tablet Dridase 2.5 of 2,5 ml Dridase stroop. Afhankelijk van het effect eventueel de dosis verhogen naar 2-3 maal per dag 1 tablet Dridase 5 of 5 ml Dridase stroop.
Dridase kan tijdens de maaltijd worden ingenomen.

Welke bijwerkingen kunnen optreden bij gebruik van Dridase?

Bij gebruik van Dridase kunnen de volgende bijwerkingen optreden: droge mond; wazig zien; verwijde pupil; misselijkheid en braken; achterblijven van urine in de blaas; duizeligheid en sufheid; moeilijke stoelgang; versnelde hartslag; verminderde eetlust. Overgevoeligheid komt soms voor.
Daarnaast kunnen verwardheid, rusteloosheid en hallucinaties voorkomen. Zeer zelden zijn stuipen gemeld. Kinderen kunnen voor deze bijwerkingen gevoeliger zijn.

Raadpleeg uw arts bij ernstige klachten of overgevoeligheid, of wanneer de klachten langere tijd aanhouden.

Informeer uw arts of apotheker wanneer bijwerkingen optreden die hierboven niet zijn genoemd.

Aanwijzingen voor bewaring en houdbaarheid Dridase bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in de originele verpakking.
Een aangebroken flacon Dridase stroop kan het best in de koelkast worden bewaard. De uiterste gebruiksdatum van de producten staat vermeld achter de aanduiding "niet te gebruiken na". De eerste twee cijfers geven de maand aan; de laatste twee het jaartal.

De verpakking buiten het bereik van kinderen houden.

Datum laatste herziening van de bijsluiter juni 1999.

Hoelang moet u Dridase gebruiken?

Uw arts zal u vertellen hoelang u Dridase zult moeten gebruiken. Doorgaans zal dit gedurende langere tijd zijn.

Wat moet u doen wanneer er teveel is ingenomen?

Het is verstandig bij vermoeden van (al dan niet opzettelijke) overdosering contact op te nemen met uw arts. In geval van overdosering kunnen de hiernaast genoemde bijwerkingen in ernstige mate optreden.

Wat moet u doen wanneer u een dosis bent vergeten?

Wanneer u een dosis bent vergeten, kunt u deze eventueel inhalen. De volgende dosis kunt u op het normale tijdstip innemen
Voor nadere informatie over Dridase kunt u contact opnemen met uw arts of apotheker. Gelieve bij klachten het op de verpakking vermelde chargenummer op te geven.