Lees de hele bijsluiter aandachtig door,omdat er voor u belangrijke informatie in staat.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om DULCODRUPPELS zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
Als u meer informatie of advies nodig hebt, raadpleeg uw arts of apotheker.

Algemene kenmerken

Naam van het product

DULCODRUPPELS® druppelvloeistof 7,5 mg/ml.

Samenstelling

DULCODRUPPELS bevat 7,5 mg natriumpicosulfaat per ml (1 ml = 15 druppels).

DULCODRUPPELS bevat verder de volgende hulpstoffen: methylparabeen, sorbitoloplossing 70%, zoutzuur, gedestilleerd water.

Hoe DULCODRUPPELS wordt geleverd

DULCODRUPPELS is verkrijgbaar in een glazen druppelflacon van 15 ml.

DULCODRUPPELS heeft een neutrale smaak.

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen
DULCODRUPPELS wordt in de handel gebracht door:

Boehringer Ingelheim bv
Consumer Health Care
Comeniusstraat 6
1817 MS ALKMAAR
Tel. 072 - 566 24 66

Hoe DULCODRUPPELS in het register is ingeschreven

DULCODRUPPELS druppelvloeistof 7,5 mg/ml is in het register ingeschreven onder RVG 06319.

Wat DULCODRUPPELS is en waarvoor het wordt gebruikt

DULCODRUPPELS kunt u kortdurend gebruiken bij langdurige of steeds terugkerende verstopping.

Geneesmiddelengroep

DULCODRUPPELS behoort tot de groep van contactlaxantia.

De werkzame stof in DULCODRUPPELS, natriumpicosulfaat, prikkelt het darmslijmvlies. Hierdoor zullen de darmbewegingen versnellen en zal de inhoud van de darmen worden voortgestuwd.

DULCODRUPPELS geeft 6 tot 12 uur na inname zachte ontlasting.

Voordat u DULCODRUPPELS gebruikt

Gevallen waarin u DULCODRUPPELS niet mag gebruiken U mag DULCODRUPPELS niet gebruiken:

* Wanneer u overgevoelig bent voor natriumpicosulfaat of voor soortgelijke stoffen (stoffen uit de zogenaamde triarylmethaan-groep), of voor één van de hulpstoffen in DULCODRUPPELS;

* Wanneer u last heeft van één van de volgende aandoeningen: een darmafsluiting, een verstopping in het maagdarmkanaal, een acute blindedarmontsteking, acute ontstekingen van ingewanden of ernstige uitdrogingsverschijnselen;
* Wanneer u kort voor inname last heeft van een plotselinge heftige buikpijn.

Speciale waarschuwingen

Evenals voor andere laxeermiddelen gelden voor DULCODRUPPELS de volgende algemene waarschuwingen:
* niet langdurig gebruiken zonder uw arts te raadplegen;
* het gebruik niet voortzetten, als er geen ontlasting volgt;
* raadpleeg uw arts indien de klachten aanhouden of regelmatig terugkeren;
* voor gebruik bij kinderen beneden 4 jaar eerst uw arts raadplegen;
* de aangegeven dosering niet overschrijden;
* langdurig gebruik van DULCODRUPPELS in te hoge dosis kan leiden tot een te lage kaliumspiegel, uitdroging, diarree en beschadiging van de spiervezels van de darmen.

DULCODRUPPELS bevat geen suiker en kan daarom ook door diabetici worden gebruikt.

Gebruik tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding

Over het gebruik van deze stof tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Tijdens de zwangerschap alleen gebruiken in overleg met uw arts. Gebruik tijdens het geven van borstvoeding wordt ontraden.

Gebruik bij deelname aan het verkeer en het bedienen van machines
DULCODRUPPELS heeft geen invloed op uw vermogen om een auto te besturen of een machine te bedienen.

Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en andere wisselwerkingen die de werking van het geneesmiddel beïnvloeden

Gelijktijdig gebruik van DULCODRUPPELS met plaspillen (diuretica) en/of met bijnierschorshormonen (corticosteroïden) kan een te lage kaliumspiegel veroorzaken. Gelijktijdig gebruik met een antibioticum kan de laxerende werking van DULCODRUPPELS verminderen. Licht uw arts of apotheker in als u naast DULCODRUPPELS andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen recept noodzakelijk was.

Aanwijzingen voor het gebruik

Dosering

De gekozen dosering van DULCODRUPPELS mag u maximaal éénmaal per dag gebruiken.

De gemiddelde dosering bedraagt:

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar:8 tot 12 druppels per keer.

Kinderen van 4 tot 6 jaar:6 druppels per keer.

Indien nodig kunt u meer of minder druppels gebruiken, zodat de dosering gevonden wordt die het meest geschikt voor u is.
Overleg bij het gebruik van DULCODRUPPELS bij kinderen eerst met uw arts.

Hoe u DULCODRUPPELS moet gebruiken

DULCODRUPPELS kunt u innemen vermengd met water, thee, vruchtensap of melk.
Wanneer u DULCODRUPPELS voor het slapen gaan inneemt, geeft het (zonder de nachtrust te verstoren) na ongeveer 6 tot 12 uur zachte ontlasting. U hoeft hierbij niet hard te persen.

Wanneer u een sneller effect wenst, kunt u in plaats van DULCODRUPPELS, bisacodyl dragees (effect na ca. 6 uur), zetpillen (effect na ca. 30 minuten) of microklysma (effect na ca. 60 minuten) gebruiken.

Hoe vaak u DULCODRUPPELS moet gebruiken

U mag DULCODRUPPELS maximaal éénmaal per dag gebruiken.

Hoe lang u DULCODRUPPELS moet gebruiken

U moet DULCODRUPPELS, net als andere laxeermiddelen, in principe niet langer dan drie dagen achtereen gebruiken.

Langdurig of overmatig gebruik kan leiden tot een verstoring van het evenwicht van bepaalde stoffen in het bloed en tot een te lage kaliumspiegel in het bloed. Hierdoor wordt de stoelgang steeds moeilijker en kan er opnieuw verstopping optreden. Wanneer iedere dag middelen tegen verstopping nodig zijn, dient de oorzaak van de verstopping te worden uitgezocht.

Waarschuw uw arts wanneer de klachten na enkele dagen nog niet zijn verdwenen.

Wat u moet doen als u meer heeft ingenomen dan is voorgeschreven

Bij eventuele overdosering van DULCODRUPPELS zijn buikkramp en diarree mogelijke verschijnselen. Verder kunnen er storingen optreden in de concentraties van de elektrolyten in het lichaam (hoofdzakelijk een te laag kalium-gehalte) wanneer er veel vochtverlies optreedt. Bij ernstige overdoseringen zijn er gevallen gemeld van een verminderde doorbloeding van het darmslijmvlies. Langdurige overdosering kan leiden tot langdurige diarree, buikpijn, lage kaliumspiegels in het bloed en verscheidene nieraandoeningen.

Indien de bovenstaande verschijnselen optreden dan dient onmiddellijk het gebruik van dit geneesmiddel gestopt te worden. In dit geval wordt geadviseerd om contact op te nemen met uw arts.


Wat u moet doen als u een dosis vergeten hebt

Wanneer u een dosis vergeten hebt, kan gewoon met de volgende dosis worden doorgegaan. Neem geen dubbele dosis om een overgeslagen dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen

Er zijn enkele gevallen bekend waarbij lichte buikkramp, diarree of huiduitslag is opgetreden.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter, of wanneer u een bijwerking als ernstig ervaart.

Hoe u DULCODRUPPELS moet bewaren

Buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaren

DULCODRUPPELS druppelvloeistof 7,5 mg/ml niet bewaren boven 25 °C.

DULCODRUPPELS is houdbaar tot de op de verpakking aangegeven datum. Deze datum vindt u achter de aanduiding "Niet te gebruiken na".

Algemene informatie voor de gebruiker

U heeft een probleem met uw stoelgang en u bent verstopt geraakt. Men spreekt in dit verband meestal van verstopping, of moeilijke stoelgang, maar ook wel van obstipatie.

Verstopping ontstaat als er niet regelmatig ontlasting plaatsvindt. Veel mensen krijgen elke 24 uur ontlasting, maar drie of vier keer per week is ook niet ongewoon. Er is een aantal oorzaken waardoor verstopping kan optreden. Bijvoorbeeld door te weinig lichaamsbeweging, te weinig vezels in de voeding, of door onderdrukking van de aandrang. Vaak ontstaan problemen wanneer het dagelijkse ritme wordt verstoord. Zoals op reis en vakantie, of tijdens drukke werkzaamheden. Ook ziekte en zwangerschap kunnen verstopping veroorzaken. Veel vrouwen krijgen last vlak vóór of tijdens de menstruatie.
U kunt zelf veel bijdragen om verstopping te voorkomen. Goede, gevarieerde voeding met veel voedingsvezels is heel belangrijk. In volkoren producten, groente en fruit zitten veel voedingsvezels. Vezels bevorderen de darmwerking. Veel water drinken en regelmatige lichaamsbeweging zijn eveneens belangrijk. Als u echter ondanks gezonder eten en meer beweging van tijd tot tijd toch verstopt raakt dan kan DULCODRUPPELS helpen het natuurlijke ontlastingsproces weer op gang te brengen.

Datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien 7 juni 2004