Wat is de samenstelling van Duphalac ® siroop?

Een milliliter Duphalac ® siroop bevat 667 mg lactulose, het actieve bestanddeel, opgelost in water.

Naast de werkzame stof lactulose bevat het kleine hoeveelheden lactose en galactose. Dit zijn twee natuurlijke suikers.

Hoe is de verpakking uitgevoerd?

Sachets van 15 ml, fles van 300 ml, 500 ml, 1 liter en een container van 5 liter.

Tot welke groep geneesmiddelen hoort Duphalac ® siroop?

Duphalac ® siroop hoort tot de groep geneesmiddelen die de werking van de darmen op een natuurlijke wijze bevorderen en zorgen voor een zachtere en beter uit te scheiden darminhoud. Hierdoor wordt de stoelgang verbeterd.

Hoe werkt Duphalac ® siroop?

In het lichaam wordt Duphalac ® siroop niet verteerd en niet opgenomen. Het komt onveranderd in de dikke darm aan. De dikke darm bevat veel bacteriën,
een aantal daarvan breekt Duphalac ® siroop af. De afbraakproducten zijn in de natuur voorkomende zuren. Deze zuren zorgen voor het gunstige effect
van Duphalac ® siroop bij diverse aandoeningen. Zo zorgen ze voor een natuurlijk, bevorderend effect op de beweging van de dikke darm. Omdat er meer water wordt vastgehouden, is de ontlasting zachter en makkelijker uit te scheiden. Op deze manier verloopt de stoelgang makkelijker en worden de normale bewegingen van de darm hersteld. Pas als Duphalac ® siroop in de dikke darm is aangekomen en is afgebroken door bacteriën, kan het effect hebben. Het kan 24 tot 48 uur duren voordat het gewenste effect optreedt.

Wie is registratiehouder van Duphalac ® siroop?

Solvay Pharmaceuticals B.V.
C.J. van Houtenlaan 36
1381 CP Weesp

Voor informatie kunt u zich wenden tot:
Solvay Pharma B.V.
Postbus 501
1380 AM Weesp
tel. (0294) 46 59 09

Duphalac ® siroop staat in het register ingeschreven
onder RVG 01467.

Waarvoor wordt Duphalac ® siroop gebruikt?

Duphalac ® siroop wordt gebruikt bij:

a. Moeilijke stoelgang (obstipatie)
Eerst moet onderzocht worden wat de reden is van de moeilijke stoelgang. Veranderingen in de darmbewegingen kunnen veroorzaakt zijn door te weinig drinken, te weinig beweging, door andere voeding, een operatie of medicijnen. Zo mogelijk moet de oorzaak verholpen worden.

Duphalac ® siroop kan gegeven worden als er sprake is van een vaak terugkerende of langdurig moeilijke stoelgang. Duphalac ® siroop is bijvoorbeeld bruikbaar bij:
• pijnlijke ontlasting;
• als de normale darmbewegingen hersteld moeten worden;
• na een operatie of bij patiënten die langdurig op bed moeten liggen; om te voorkomen dat de ontlasting indikt; en bij verstopping door bepaalde
geneesmiddelen.

b. Een leveraandoening (P.S.E.)
De lever is één van de belangrijkste organen in een menselijk lichaam. Zo helpt de lever bij het verteren van voedsel, opslag van vitaminen en het verwijderen van schadelijke stoffen uit het bloed. De activiteit van de lever kan door verschillende oorzaken verminderen. Werkt de lever onvoldoende, dan kunnen giftige stoffen zich opstapelen in het bloed. Het kan zelfs leiden tot bewusteloosheid als de patiënt niet behandeld wordt. In een eerder stadium van de ziekte kan het leiden tot vermindering van de coördinatie.
Dit betekent dat de rijvaardigheid, het bedienen van machines e.d. nadelig beïnvloed kunnen worden. Duphalac ® siroop zorgt voor meer bewegingen van
de dikke darm en het zuurder worden van de darminhoud. Hierdoor wordt de productie van sommige schadelijke stoffen in de dikke darm en de opname
daarvan in het bloed verminderd. Het blijft natuurlijk noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de lever niet verder verslechtert. Volg de adviezen, die u hierover van uw arts krijgt, dan ook nauwkeurig op.

Wanneer mag ik Duphalac ® siroop niet gebruiken?

Duphalac ® siroop bevat een kleine hoeveelheid galactose. U mag de siroop niet gebruiken wanneer u een galactosearm dieet moet volgen of als bekend is dat u overgevoelig bent voor lactulose. Net als andere laxantia dient Duphalac ® niet gebruikt te worden bij plotseling optredende buikpijn of bij een afsluiting van het darmkanaal.

Wanneer moet ik voorzichtig zijn met Duphalac ® siroop?

Duphalac ® siroop bevat kleine hoeveelheden lactose en galactose. Wanneer u geen lactose of galactose kunt verdragen, moet u hiermee rekening houden. Wanneer Duphalac ® siroop wordt gebruikt bij verstopping levert dit geen problemen op voor patiënten met suikerziekte (diabetes).

De grotere hoeveelheid Duphalac ® siroop die wordt gebruikt door diabetespatiënten met een leveraandoening kan mogelijk een probleem vormen
(15 ml Duphalac siroop komt overeen met 14 kCal/59 kJ).

Kan ik Duphalac ® siroop gebruiken bij zwangerschap of bij het geven van borstvoeding?

Gebruik dit geneesmiddel, als u zwanger bent of borstvoeding geeft, alleen na overleg met uw arts. Voor zover bekend, kunt u zonder gevaar voor de
vrucht of de baby Duphalac ® siroop volgens voorschrift gebruiken tijdens de zwangerschap of bij het geven van borstvoeding.

Kan ik Duphalac ® siroop gebruiken als ik deelneem aan het verkeer of machines bedien?

Duphalac ® siroop heeft, voor zover bekend, geen invloed op het rijgedrag of op het bedienen van machines.

Kan ik Duphalac ® siroop gebruiken samen met andere geneesmiddelen?

Duphalac ® siroop heeft, voor zover bekend, geen invloed op andere geneesmiddelen. U kunt dit middel zonder bezwaar gebruiken met andere geneesmiddelen. Als u al geneesmiddelen gebruikt is het verstandig
uw arts of apotheker hiervan op de hoogte te stellen.

Hoe moet ik Duphalac ® siroop gebruiken?

U kunt Duphalac ® siroop het beste innemen bij het ontbijt. U kunt de Duphalac ® siroop vermengen met water, vruchtensap, koffie, yoghurt, en dergelijke. Aanbevolen wordt om tijdens het gebruik veel te drinken.

Hoeveel Duphalac ® siroop moet ik gebruiken?

Hoeveel Duphalac ® siroop u moet gebruiken, is afhankelijk van de aard van uw klachten en van uw leeftijd. Wanneer uw arts niet anders voorschrijft, is
het gebruik als volgt: a. Bij een moeilijke stoelgang: Aanvangsdosis (gedurende 3 dagen)

Volwassenen: 30 ml of 2 sachets à 15 ml
Kinderen van 7 - 14 jaar: 15 ml of 1 sachet à 15 ml
Kleuters van 1 - 6 jaar: 10 ml
Zuigelingen: 5 ml

Als regel kan reeds na enkele dagen de dosering worden verlaagd.
Wanneer na drie dagen gebruik van Duphalac ® siroop geen verbetering optreedt in de stoelgang, moet u uw arts raadplegen. Als diarree optreedt wordt aanbevolen minder Duphalac ® in te nemen.

b. Bij leverfunctiestoornissen:

Aanvangsdosis: 3 x daags 30-50 ml. Daarna zal uw arts bepalen hoeveel Duphalac ® siroop u moet gebruiken, zodat maximaal 2 à 3 keer per dag een zachte ontlasting wordt verkregen. In acute gevallen kan uw arts verdunde Duphalac ® siroop als klysma voorschrijven.

Wat moet ik doen als ik teveel Duphalac ® siroop heb gebruikt?

Neem altijd contact op met uw arts om te horen of een behandeling nodig is als teveel Duphalac ® siroop is ingenomen. Bekend is dat u bij overdosering met Duphalac ® siroop, last kunt krijgen van buikpijn en diarree. Neem altijd de verpakking mee, de arts kan dan meteen zien om welk geneesmiddel het gaat.

Wat moet ik doen als ik een keer vergeten ben Duphalac ® siroop te gebruiken?

Wacht tot u de volgende dosis zou nemen. Neem niet meer dan de gewone
hoeveelheid in.

Heeft Duphalac ® siroop bijwerkingen?

Een geneesmiddel heeft soms ongewenste effecten: zogenaamde bijwerkingen. Tijdens de eerste dagen van de behandeling kunt u last hebben van winderigheid of een opgeblazen gevoel. Deze klachten verdwijnen meestal na een paar dagen. Bij een hoge dosering kan diarree optreden.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter.

Hoe moet ik Duphalac ® siroop bewaren?

Bewaar geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen.

Bewaar Duphalac ® siroop bij kamertemperatuur (15-25°C) in de originele verpakking. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking.

Heeft u nog meer vragen?

Raadpleeg uw arts of apotheker als u meer vragen hebt over het gebruik van dit geneesmiddel. Zij beschikken over uitgebreide medische informatie
van Duphalac ® siroop.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in:

januari 1998