BIJSLUITER

DURATEARS, oogdruppels

ALGEMEEN

Lees vóór u dit geneesmiddel gebruikt eerst deze bijsluiter. Doe dit ook wanneer u dit geneesmiddel reeds eerder heeft gebruikt. De informatie in deze bijsluiter kan aan nieuwe bevindingen of veranderde inzichten zijn aangepast.

SAMENSTELLING

Bevat per ml gezuiverd water 1 mg dextran 70 en 3 mg hypromellose (4000 mPa.s).

Verder bevat het Polyquad® (polyquaternium 1) als conserveermiddel, borax, natriumchloride, kaliumchloride en zoutzuur en/of natriumhydroxide voor het instellen van de zuurgraad.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Plastic (polyethyleen) druppelflesje (DROPTAINER°) met een inhoud van 10 ml of 15 ml.

GENEESMIDDELENGROEP

DURATEARS, oogdruppels zorgen ervoor dat het oog vochtig blijft. Dit is van bijzonder belang als, door welke oorzaak ook, de normale traanproductie is verminderd of het hoornvlies (cornea) uitdroogt.

FABRIKANT EN REGISTRATIEHOUDER
S.A. ALCON-COUVREUR N.V.
Rijksweg 14
B-2870 PUURS, BELGIË

FABRIKANT
ALCON CUSI SA
Camil Fabra 58
08320 El Masnou, BARCELONA
SPANJE

Correspondentieadres:
Alcon Nederland BV.
Avelingen-West 5
4202 MS Gorinchem
Telefoon: 0183 – 654321

IN HET REGISTER INGESCHREVEN ONDER RVG
DURATEARS, oogdruppels is in het register ingeschreven onder RVG 10187.

TOEPASSING VAN HET GENEESMIDDEL

Ter bescherming van uitdrogen van de ogen door welke oorzaak dan ook.

GEVALLEN WAARIN HET GENEESMIDDEL NIET MOET WORDEN GEBRUIKT
Overgevoeligheid voor één der componenten van DURATEARS, oogdruppels.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

Als irritatie van het droge oog aanhoudt of verergert, moet men de behandeling staken en de oogarts raadplegen. Bij extreme gevallen van droge ogen dient overleg met de (oog)arts plaats te vinden omtrent het dragen van contactlenzen.

Zwangerschap en borstvoeding

DURATEARS, oogdruppels kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht en de zuigeling overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap en borstvoeding.
Besturen van voertuigen en het gebruiken van machines.
Een beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen is niet waarschijnlijk met uitzondering rondom het moment van toediening.

WISSELWERKINGEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN.

Wisselwerkingen van DURATEARS, oogdruppels met andere middelen zijn niet bekend. Wel wordt aangeraden om, indien ook andere oogdruppels worden gebruikt, deze niet gelijktijdig toe te dienen met de kunsttranen maar na bijvoorbeeld 15 minuten.

DOSERING
Tenzij anders voorgeschreven, mag naar behoefte telkens één of twee druppels in het oog worden gedruppeld.

WIJZE VAN GEBRUIK

Hoe wordt DURATEARS, oogdruppels toegepast?
1. Leun met het hoofd achterover en kijk naar het plafond.
2. Plaats een vinger op de wang juist onder het te behandelen oog en trek het ooglid voorzichtig omlaag totdat een “V”- vormig zakje ontstaat tussen de oogbol en het onderste ooglid.
3. Neem het druppelflesje in de andere hand. Het druppelflesje tussen duim en middelvinger nemen zodat u met de wijsvinger zachtjes op de bodem van het flesje kunt drukken. Door een lichte druk op het druppelflesje laat men één of twee druppels in het “V”- vormige zakje vallen.

OM BESMETTING TE VOORKOMEN MAG DE PUNT VAN HET DRUPPELFLESJE NIET IN AANRAKING KOMEN MET HET OOG OF DE OOGLEDEN!

BIJWERKINGEN

Na toediening kunnen wazig zien en een branderig gevoel optreden. Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter.

AANWIJZINGEN VOOR HET BEWAREN EN DE UITERSTE GEBRUIKSTERMIJN

DURATEARS, oogdruppels moet in goed gesloten verpakking bewaard worden (het flesje rechtop). Bewaren beneden 25 °C.
Ongeopend: zie vervaldatum (maand/jaar) op de verpakking na de tekst "Niet te gebruiken na:"

DURATEARS, oogdruppels niet langer gebruiken dan één maand na opening van het flesje. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Juli 2008

”HET DROGE OOG” (ACHTERGRONDINFORMATIE)
Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door veranderingen in hoeveelheid en/of samenstelling van het natuurlijk traanvocht dat door de traanklieren wordt geproduceerd. Wanneer de afscheiding van deze klieren niet voldoende is, kunnen op het hoornvlies, dat normaal bedekt wordt met een voortdurend beschermende laag traanvocht, droge plekken ontstaan. Uiteraard veroorzaakt dit irritatie en ongemak. Er zijn verschillende oorzaken. Op oudere leeftijd wordt de traanproductie minder, zodat de ogen sneller droog zullen worden vanwege het gebrek aan natuurlijk traanvocht. Onafhankelijk van de leeftijd kunnen andere omstandigheden de geproduceerde hoeveelheid traanvocht of de samenstelling hiervan beïnvloeden.
De meest voorkomende klachten zijn: branderig en stekend gevoel, een gevoel of er zand of stof in het oog is gekomen, vermoeidheid en rode ogen. In sommige gevallen kan er zelfs sprake zijn van een overmatige traanvloed maar omdat aan dit traanvocht verschillende essentiële stoffen ontbreken, is ook nu de natuurlijke bescherming onvoldoende. De klachten blijven bestaan en deze onnatuurlijke traanvloed is alleen maar lastig. Wanneer de achterliggende oorzaak niet bekend is of niet is weg te nemen, is de beste oplossing voor het probleem van het te droge oog de toepassing van kunstmatig traanvocht en zo nodig een speciale oogzalf. De samenstelling van kunstmatig traanvocht dient zodanig te zijn, dat dit het natuurlijk traanvocht kan aanvullen en eventueel vervangen. Mits goed toegepast, kunnen de klachten hiermede worden vermeden. Een oogzalf wordt meestal ‘s nachts toegepast om tijdens de slaap de bevochtiging van het oog te continueren.