BIJSLUITER

Lees vó6r u dit geneesmiddel gebruikt eerst deze bijsluiter. Doe dit ook als u dit geneesmiddel reeds eerder heeft gebruikt. De informatie in deze bijsluiter ka nieuwe bevindingen of veranderde inzichten zijn aangepast.

SAMENSTELLING

Bevat witte vaseline, vloeibaar wolvet en vloeibare paraffine.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Tube met schroefdop met een inhoud van 3,5 g.

GENEESMIDDELENGROEP

De zalfbasis van DURATEARS Z, oogzalf smelt gemakkelijk in het oog en voorkomt uitdroging van het hoornvlies.

REGISTRATIEHOUDER

S.A. ALCON-COUVREUR N.V.
Rijksweg 14
B-2870 PUURS,
BELGIË

Correspondentieadres:

Alcon Nederland BV.
Avelingen-West 5
4202 MS Gorinchem
Telefoon: 0183 – 654321

IN HET REGISTER INGESCHREVEN ONDER RVG

DURATEARS Z, oogzalf is in het register ingeschreven onder RVG 10380.

TOEPASSING VAN HET GENEESMIDDEL

- Uitdroging van het hoornvlies bij verminderde traanproductie.
- Uitdroging van het hoornvlies door (traumatische) beschadiging van oogleden of perifere zenuwverlammingen, ten gevolge waarvan het oog niet kan worden gesloten. - Hardnekkige hoornvliesbeschadigingen ter voorkoming van verkleving van de oogleden gedurende de nacht.
- Ter bescherming van het hoornvlies bij ingrepen onder algemene anesthesie.

GEVALLEN WAARIN HET GENEESMIDDEL NIET MOET WORDEN GEBRUIKT Overgevoeligheid voor één der componenten van de oogzalf.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

Als irritatie van het droge oog aanhoudt of verergert, moet men de behandeling staken en de oogarts raadplegen. Contactlenzen mogen tijdens een behandeling met DURATEARS Z, oogzalf niet worden gedragen.

Zwangerschap en borstvoeding

DURATEARS Z, oogzalf kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht en de zuigeling overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

Besturen van voertuigen en het gebruiken van machines.

Een beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen is niet waarschijnlijk met uitzondering rondom het moment van toediening.

DOSERING

Een kleine hoeveelheid zalf (ca. 0,5 cm) onder het onderste ooglid aanbrengen zo vaak als nodig is of zoals door de oogarts wordt voorgeschreven.

WIJZE VAN GEBRUIK

Hoe wordt DURATEARS Z,
oogzalf toegepast?

1. Leun met het hoofd achterover en kijk naar het plafond.
2. Plaats een vinger op de wang juist onder het te behandelen oog en trek het ooglid voorzichtig omlaag totdat een "V"- vormig zakje ontstaat tussen de oogbol
en het onderste ooglid.
3. Neem de zalftube in de andere hand. Door een lichte druk op de zalftube brengt men een zalfstrook van ca. 0,5 cm in het "V"-vormige zakje aan.

OM BESMETTING TE VOORKOMEN MAG DE PUNT VAN DE ZALFTUBE NIET IN AANRAKING KOMEN MET HET OOG OF DE OOGLEDEN!

BIJWERKINGEN

Na toediening kunnen wazig zien en een branderig gevoel optreden.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter.

AANWIJZINGEN VOOR HET BEWAREN EN DE UITERSTE GEBRUIKSTERMIJN

Niet bewaren boven 25 °C. Niet bewaren in koelkast of vriezer.
Ongeopend: zie vervaldatum (maand/jaar) op de verpakking na de tekst "Niet te gebruiken na:"

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
April 2000

"HET DROGE 00G" (ACHTERGRONDINFORMATIE)
Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door veranderingen in hoeveelheid en/of samenstelling van het natuurlijk traanvocht dat door de traanklieren wordt geproduceerd. Wanneer de afscheiding van deze klieren niet voldoende is, kunnen op het hoornvlies, dat normaal bedekt wordt met een voortdurend beschermende laag traanvocht, droge plekken ontstaan. Uiteraard veroorzaakt dit irritatie en ongemak. Er zijn verschillende oorzaken. Op oudere leeftijd wordt de traanproductie minder, zodat de ogen sneller droog zullen worden vanwege het gebrek aan natuurlijk traanvocht. Onafhankelijk van de leeftijd kunnen andere omstandigheden de geproduceerde hoeveelheid traanvocht of de samenstelling hiervan beïnvloeden.
De meest voorkomende klachten zijn: branderig en stekend gevoel, een gevoel of er zand of stof in het oog is gekomen, vermoeidheid en rode ogen. In sommige gevallen kan er zelfs sprake zijn van een overmatige traanvloed maar omdat aan dit traanvocht verschillende essentiële stoffen ontbreken, is ook nu de natuurlijke bescherming onvoldoende. De klachten blijven bestaan en deze onnatuurlijke traanvloed is alleen maar lastig. Wanneer de achterliggende oorzaak niet bekend is of niet is weg te nemen, is de beste oplossing voor het probleem van het te droge oog de toepassing van kunstmatig traanvocht en zo nodig een speciale oogzalf. De samenstelling van kunstmatig traanvocht dient zodanig te zijn, dat dit het natuurlijk traanvocht kan aanvullen en eventueel vervangen. Mits goed toegepast, kunnen de klachten hiermede worden vermeden. Een oogzalf wordt meestal 's nachts toegepast om tijdens de slaap de bevochtiging van het oog te continueren.