Wat is de samenstelling van Duspatal ® retard 200 capsules?

Een Duspatal ® retard 200 capsule met gereguleerde afgifte bevat 200 mg mebeverinehydrochloride.

Bij de bereiding van Duspatal ® retard 200 zijn de volgende hulpstoffen verwerkt: magnesiumstearaat, co-polymeer van ethylacrylaat en methyl methacry-laat, talk, co-polymeer van methacrylzuur, gelatine en triacetin. De capsules bevatten titaandioxide (E171) als kleurstof.

Hoe is de verpakking uitgevoerd?

Duspatal ® retard 200 is verpakt in doosjes met zes doordrukstrips met elk 10 witte capsules met gereguleerde afgifte (opdruk: 245).

Tot welke groep geneesmiddelen hoort Duspatal ® ?

Duspatal ® hoort tot de groep geneesmiddelen, die bestemd zijn voor behandeling van het prikkelbare darmsyndroom.

Wie is verantwoordelijk voor het in de handel brengen van Duspatal ® in Nederland?

Solvay Pharmaceuticals B.V.
C.J. van Houtenlaan 36
1381 CP Weesp

Voor informatie kunt u zich wenden tot:

Solvay Pharma B.V.
Postbus 501
1380 AM Weesp
tel. (0294) 46 59 09
E-mail: nlpharma@solvay.com.

Duspatal ® retard 200 staat in het register ingeschreven onder RVG 11657.

Waarvoor wordt Duspatal ® gebruikt?

Duspatal ® wordt gebruikt bij het prikkelbare darmsyndroom. Klachten die hierbij kunnen optreden, zijn: darmkrampen, buikpijn, verstopping of diarree, een opgeblazen gevoel en/of winderigheid.

Wanneer mag ik Duspatal ® niet gebruiken?

U mag geen Duspatal ® gebruiken als u overgevoelig bent voor mebeverine of één van de hulpstoffen (zie: Wat is de samenstelling ......?)

Wanneer moet ik voorzichtig zijn met het gebruik van Duspatal ® ?

Er zijn geen bijzondere voorzorgen bekend.

Kan ik Duspatal ® gebruiken bij zwangerschap of bij het geven van borstvoeding?

Gebruik dit geneesmiddel, als u zwanger bent of borstvoeding geeft, alleen na overleg met uw arts. Er zijn onvoldoende gegevens bekend over het gebruik van Duspatal ® bij zwangerschap.

Kan ik Duspatal ® gebruiken als ik deelneem aan het verkeer of machines bedien?

Duspatal heeft, voor zover bekend, geen invloed op het rijgedrag of op het bedienen van machines.

Kan ik Duspatal ® gebruiken samen met andere geneesmiddelen?

Duspatal ® heeft, voor zover bekend, geen invloed op andere geneesmiddelen. Als u al geneesmiddelen gebruikt is het verstandig uw arts of apotheker hierover op de hoogte te stellen.

Hoe moet ik Duspatal ® gebruiken?

Tenzij uw arts anders voorschrijft:
Duspatal ® Retard 200 - 2 x daags 1 capsule; de capsule bij voorkeur 's ochtends en 's avonds innemen met voldoende water en de capsule niet doorbijten maar in zijn geheel doorslikken. Wanneer het gewenste effect is bereikt, kan de dosering na enige weken geleidelijk worden verlaagd. Overleg altijd eerst met uw arts.

Wat moet ik doen als ik teveel Duspatal ® heb gebruikt?

Neem altijd contact op met uw arts om te horen of een behandeling nodig is als teveel Duspatal ® is ingenomen. Neem altijd de verpakking mee; de arts kan dan meteen zien om welk geneesmiddel het gaat.

Wat moet ik doen als ik een keer vergeten ben Duspatal ® te gebruiken?

Wacht tot u de volgende dosis zou nemen. Neem niet meer dan de gewone hoeveelheid in.

Heeft Duspatal ® bijwerkingen?

Een geneesmiddel heeft soms ongewenste effecten:zogenaamde bijwerkingen.

Bij gebruik van Duspatal ® zijn in zeer zeldzame gevallen allergische reacties voorgekomen, met name huiduitslag, soms gepaard gaande met jeuk en bultjes en zeer zelden gepaard gaande met een zeer ernstige overgevoeligheidsreactie. Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter, of die u als ernstig ervaart.

Hoe moet ik Duspatal ® bewaren?

Bewaar geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen.

Bewaar Duspatal ® Retard 200 capsules op een droge plaats beneden 25°C in de originele verpakking.

Duspatal ® is beperkt houdbaar. De uiterste gebruiksdatum staat op het doosje en op de strips achter de aanduiding EXP.

Heeft u nog meer vragen?

Raadpleeg uw arts of apotheker als u meer vragen hebt over het gebruik van dit geneesmiddel. Zij beschikken over uitgebreide medische informatie van Duspatal ®

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in:

oktober 1999