ELTROXIN 50 ELTROXIN 100 Tabletten

PATIENTENINFORMATIE

Wij raden u aan deze patiënteninformatie te lezen voordat u Eltroxin gaat gebruiken. Als u daarna nog vragen heeft kunt u uw arts, apotheker of Glaxo Welkome B.V. raadplegen. Het is altijd handig de te bewaren,want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant het product kas herkennen. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

WAT IS ELTROXIN?

Eltroxin 50 en 100 zijn geneesmiddelen in tabletvorm. De tabletten zijn rond van vorm en wit van kleur. Op de Eltroxin 50 tablet ziet u aan de ene kant van de tablet tekst „Eltroxin 50" en „Glaxo". Aan de a ndere kant is een breukstreep aangebracht. Op de Eltroxin 100 tablet ziet u aan ene kant van de tablet de tekst „Eltroxin 100" en „Glaxo". De andere kant is glad.

De werkzame stof in Etroxin tabletten is levothyroxinenatrium.

Iedere tablet Eltroxin 50 bevat 50 microgram levothyroxinenatrium (als pentahydraat). Iedere tablet Eltroxin 100 bevat 100 microgram
levothyroxinenatium (als pentahydraat). De tabletten bevatten als hulpstof lactose.

Levothyroxine is een schildklierhormoon.

De tabletten zijn verpakt in een wit potje van kunststof met 100 stuks.

Eltroxin 50 is in het register van farmaceutische spécialités ingeschreven onder RVG 08451.

Eltroxin 100 is in het register van farmaceutische spécialités ingeschreven onder RVG 08452.

In Nederland worden Eltroxin 50 en 100 op de markt gebracht door.
Glaxo Welkome B.V.,
Huis ter Heideweg 62,
3705 LZ Zeist,
tel. 030-6938100.

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS ELTROXIN VOOR?

Uw arts heeft u Eltroxin voorgeschreven omdat uw schildklier onvoldoende schildklierhormoon aanmaakt.

WANNEER MAG U ELTROXIN NIET GEBRUIKEN?

Als is gebleken dat u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van Eltroxin tabletten mag u deze niet meer gebruiken. Van overgevoeligheid kan sprake zijn als u na het innemen plotseling last krijgt van gezwollen oogleden, lippen of gezicht, benauwdheid, rode huid, galbulten of jeuk. Ook mag u Eltroxin niet gebruiken als uw schildklier te veel schildklierhormoon aanmaakt, zoals bijvoorbeeld bij de ziekte van Basedow.

WANNEER MOET U EXTRA OPLETTEN?

Als u lijdt aan suikerziekte (diabetes mellitus of diabetes insipidus) of als u bejaard bent is het extra belangrijk u precies te houden aan het doseringsvoorschrift van uw arts. Ook een te snelle verhoging van het aantal tabletten kan tot bijwerkingen leiden. Ook kan door het gebruik van Eltroxin de bloedsuikerspiegel worden verhoogd. De hoeveelheid insuline of ander antidiabetes middel dat u gebruikt moet dan worden aangepast.

ELTROXIN EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING

Als u Eltroxin gebruikt en zwanger wilt worden is het belangrijk dit van tevoren met uw arts te bespreken. De hoeveelheid schildklierhormoon moet namelijk tijdens de zwangerschap voldoende zijn. Het kan daarom zijn, dat u gedurende uw zwangerschap meer Eltroxin moet gebruiken dan normaal. Eltroxin heeft geen nadelige invloed op het ongeboren kind. De werkzame stof uit Eltroxin komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Overleg daarom met uw arts als u borstvoeding wilt gaan geven.

KUNT U ELTROXIN SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN GEBRUIKEN?

Het is belangrijk, dat u altijd aan uw arts vertelt welke andere geneesmiddelen u nog meer gebruikt. In de meeste gevallen kunt u Eltroxin samen met andere geneesmiddelen gebruiken, maar vaak moet de hoeveelheid van het andere geneesmiddel of van Eltroxin dan worden aangepast omdat de geneesmiddelen elkaars werking beïnvloeden.

Eltroxin heeft effect op de werking van onder andere: sommige geneesmiddelen voor het hart (hartglycosiden), sommige bloedverdunnende middelen (coumarinederivaten), sommige antiepilepsiemiddelen (fenyne en carbamazepine), antidiabetes middelen en insuline en sommige middelen tegen depressie. Ook zijn er geneesmiddelen, die de werking van Eltroxin beinvloeden, zoals colestyramine (cholesterolverlager) en de anticonceptiepil. Uw arts of apotheker kan vertellen om welke middelen het precies gaat en wat u moet doen als u behalve Eltroxin ook nog andere geneesmiddelen moet gebruiken. Houdt u altijd nauwkeurig aan hun voorschrift.

HOEVEEL ELTROXIN MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?

De hoeveelheid Eltroxin die u moet innemen hangt sterk af van uw persoonlijke situatie. Meestal zal uw arts u als startdosis 1 tot 2 tabletten Eltroxin 50 of 1 tablet Eltroxin 100 voorschrijven.

Als uw klachten niet of onvoldoende verbeteren kan na ongeveer een maand de dosis worden verhoogd. (Het duurt namelijk ongeveer een maand voordat uw arts precies weet wat het effect van Eltroxin bij u is.) Dit kan zich nog enkele malen herhalen, totdat u de voor u juiste hoeveelheid Eltroxin inneemt. Houdt u zeer nauwkeurig aan het voorschrift van uw arts en neem nooit zonder overleg met uw arts meer of minder tabletten. Het is belangrijk Eltroxin vóór het ontbijt in te nemen!

In geval van overdosering: als u teveel Eltroxin krijgt voorgeschreven of als u per ongeluk meer tabletten neemt dan uw arts heeft voorgeschreven kunt u last krijgen van bijwerkingen, zoals wordt beschreven onder het volgende hoofdstukje. Ook kunt u last krijgen van moeilijkheden bij het kijken of snellere darmwerking. Deze bijwerkingen kunnen optreden tot 5 dagen nadat u teveel Eltroxin heeft ingenomen.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN ER BEKEND?

De bijwerkingen zijn meestal een gevolg van een te hoge dosering Eltroxin. Neem daarom altijd contact op met uw arts als u na gebruik van Eltroxin één of meerdere van de volgende klachten krijgt: pijn in de hartstreek of hartkloppingen, spierkramp, diaree, rusteloosheid, opwinding, hoofdpijn, zweten, opvliegers, sterk gewichtsverlies, spierzwakte, overgeven, trillen, huiduitslag, jeuk of slapeloosheid.

Zeer zelden is, vooral bij kinderen, een verhoogde hersendruk gemeld.

HOE KUNT U ELTROXIN HET BEST BEWAREN?

Eltroxin 50 en Eltroxin 100 bewaart u het beste in de originele verpakking, tussen 15 en 25 °C (bij kamertemperatuur). Het geneesmiddel is echter beperkt houdbaar: de uiterste gebruiksdatum kunt u op het doosje of op het potje lezen na de tekst „Niet te gebruiken na". Gebruik de tabletten na die datum niet meer, maar breng ze in de verpakking terug naar uw apotheek.

Bewaar uw geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.

Copyright Glaxo Wellcome B.V., februari 2000

WAT IS ER AAN DE HAND EN HOE WERKT ELTROXIN?

Uw arts heeft u Eltroxin voorgeschreven omdat uw schildklier onvoldoende schildklierhormoon aanmaakt. De werkzame stof in Eltroxin, levothyroxinenatrium wordt door uw lichaam omgezet in het schildklierhormoon trijoodthyronine. Op deze manier wordt het tekort aan schildklierhormoon aangevuld.