BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Emthexate PF, oplossing voor injectie 2,5 mg/ml
methotrexaatPF= Preservative Free en betekent zonder toevoeging van conserveermiddelen.

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Emthexate PF en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Emthexate PF krijgt toegediend
3. Hoe wordt Emthexate PF toegediend
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Emthexate PF
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS EMTHEXATE PF EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Geneesmiddelengroep
Emthexate behoort tot de groep van de cytostatica (geneesmiddelen tegen kanker). Emthexate zorgt ervoor dat kankercellen niet meer kunnen groeien, waardoor ze uiteindelijk worden gedood. Ook wordt Emthexate gebruikt bij ernstige psoriasis en reumatoïde artritis.

Gebruiken
- bij goedaardig en kwaadaardig gezwel van de baarmoeder
- bij kanker van de lymfeklieren
- bij kanker van de witte bloedcellen (bloedkanker)
- bij de behandeling en ter voorkoming van bloedkanker in het centrale zenuwstelsel (leukemische meningitis)
- bij kanker van de botten
- bij tumor van hoofd en hals in een vergevorderd stadium
- bij kwaadaardig gezwel van de blaas
- bij vergevorderd stadium van mycosis fungoïdes, een vorm van huidkanker
- bij ernstige psoriasis (een huidziekte), nadat is gebleken dat andere behandelingen onvoldoende resultaat geven
- bij ernstige actieve rheumatoïde arthritis (een gewrichtsaandoening), nadat is gebleken dat andere geneesmiddelen onvoldoende resultaat geven.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U EMTHEXATE PF KRIJGT TOEGEDIEND
Gebruik Emthexate PF niet

- wanneer de werking van uw nieren ernstig verminderd is. Dit kunt u merken doordat u minder vaak moet plassen
- wanneer de werking van uw lever ernstig verminderd is
- wanneer uw bloedbeeld niet goed is. Dit kunt u merken aan onder andere bloedarmoede, onverwachte bloedingen en/of blauwe plekken, koorts, keelpijn en/of blaasjes in de mond of rond de anus
- wanneer uw longen beschadigd zijn als gevolg van een eerdere behandeling met methotrexaat - wanneer u een overmatige hoeveelheid alcohol gebruikt (zie “Gebruik van Emthexate PF in combinatie met voedsel en drank”)
- wanneer u ernstig verzwakt bent en zich niet goed voelt
- wanneer u allergisch (overgevoelig) bent voor methotrexaat of een van de andere bestanddelen van de oplossing voor injectie of poeder voor oplossing voor injectie
- wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Wees extra voorzichtig met Emthexate PF
- wanneer uw nieren minder goed werken, het duurt dan langer voor Emthexate uit het bloed is - wanneer u een ontsteking heeft, de behandeling met Emthexate zal gestopt worden en zult u middelen krijgen, die de ontsteking tegengaan
- wanneer u een maagzweer heeft
- wanneer u een ernstige ontsteking van de darmen (colitis ulcerosa) heeft
- wanneer u verzwakt bent
- wanneer u zeer jeugdig of zeer oud bent. Het kan voorkomen dat kinderen periodiek worden onderzocht om vroegtijdig mogelijke leerachterstanden te ontdekken.
- wanneer u tijdens de behandeling last krijgt van een droge hoest zonder daarbij slijm op te hoesten, u moet dit zo snel mogelijk aan uw arts melden. Deze kan besluiten de behandeling met Emthexate te stoppen. Eventueel kunnen testen gedaan worden om de werking van uw longen te bepalen
- wanneer u tijdens de behandeling last krijgt van diarree en een ontsteking van het mondslijmvlies, moet u dit zo snel mogelijk aan uw arts melden. Deze kan besluiten om de behandeling met Emthexate te stoppen
- wanneer u zwanger wilt worden, zowel mannen als vrouwen moeten tijdens en gedurende ten minste drie maanden na de behandeling met Emthexate middelen ter voorkoming van zwangerschap gebruiken
- wanneer de oplossing met methotrexaat op uw huid wordt gemorst, u moet dit met veel water wegspoelen
- wanneer u tegelijkertijd bestraald wordt.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.
Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze vorm met: - pijnstillers zoals acetylsalicylzuur, carbasalaatcalcium, diclofenac, ibuprofen en naproxen. Deze
wisselwerking geldt vooral voor hoge doseringen Emthexate. Bij aandoeningen van de gewrichten worden bovengenoemde pijnstillers wel gecombineerd met Emthexate. Hierbij gaat het echter om lage doseringen Emthexate
- probenicide en allopurinol (geneesmiddelen bij jicht)
- sulfonamiden zoals sulfadiazine, sulfafurazol, sulfamethizol, trimethoprim,
sulfamethoxazol/trimethoprim, sulfametrol/trimethoprim (geneesmiddelen tegen ontstekingen) - fenytoïne (geneesmiddel bij epilepsie en bij stoornissen in het kloppen van het hart)
- tetracyclinen (doxycycline, minocycline, tetracycline); geneesmiddelen tegen ontstekingen - chlooramfenicol (geneesmiddel tegen ontstekingen)
- p-aminobezoëzuur (geneesmiddel bij huidaandoeningen)
- doxorubicine, bleomycine, cyclofosfamide, vincristine, cisplatin, cytosine arabinoside, asparaginase (andere geneesmiddelen tegen kanker)
- aminoglycosiden zoals amikacine, gentamicine, neomycine, netilmycine, tobramycine (geneesmiddelen tegen ontstekingen)
- prednison en hydrocortison (corticosteroïden)
- bestraling bij radiotherapie
- inentingen met vaccins, die levend-virus bevatten
- vitaminepreparaten, die foliumzuur (vitamine B11) of afgeleiden van foliumzuur bevatten (bijvoorbeeld folinezuur).


Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Gebruik van Emthexate PF met voedsel en drank

Tijdens de gehele behandeling met Emthexate mag u geen alcohol of andere geneesmiddelen, die schadelijk zijn voor de lever, gebruiken.

Zwangerschap

Tijdens de zwangerschap dit geneesmiddel niet gebruiken.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Tijdens de borstvoeding dit geneesmiddel niet gebruiken.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u last heeft van de bijwerkingen troebel zicht, sufheid en verlamming van een deel van het lichaam,, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

3. HOE WORDT EMTHEXATE PF TOEGEDIEND

Volg bij gebruik van Emthexate PF nauwgezet het advies van uw arts.

De gebruikelijke dosering is
Hoeveel Emthexate u krijgt, hoe vaak en of het met andere geneesmiddelen gecombineerd moet worden hangt af van de indicatie waarvoor u het krijgt. De dosering is afhankelijk van het advies van uw arts en van de aandoening waarvoor u het krijgt.

Als u merkt dat Emthexate PF te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Als u stopt met gebruik van Emthexate PF
Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Emthexate kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Emthexate PF bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:Bloed
Bloedarmoede, onverwachte bloedingen en of blauwe plekken.

Afweersysteem
Koorts, verlaagde weerstand tegen ziekte, infecties, ernstige ontstekingen, bijvoorbeeld ontstekingen van uw mondslijmvlies. Ook kunnen overgevoeligheidsreacties optreden. U kunt dit herkennen doordat u plotseling onwel wordt, angstgevoelens krijgt, bleek of juist rood wordt of in een shocktoestand raakt. Ook kunt u last krijgen van jeuk, rillingen, benauwdheid, zweten of een snelle hartslag.

Zenuwstelsel
Hoofdpijn, wazig zien, slaperigheid, stijve nek, rugpijn, ontsteking van het hersenweefsel (u kunt dit herkennen aan koorts, hoofdpijn, onrust, slaperigheid en een verminderd bewustzijn), verwardheid, prikkelbaarheid, vergeetachtigheid, coördinatiestoornis, verlamming van een deel van het lichaam, een aanval van kramp, stuipen en problemen met praten of schrijven kunnen ontstaan. Ook kan een neurologisch syndroom optreden. U kunt dit herkennen doordat u zich anders gaat gedragen of doordat uw onwillekeurige reacties op bepaalde prikkels (reflexen) anders zijn. Ook kan uw coördinatie tussen wat u ziet en uw bewegingen verminderd zijn.
Bepaalde ziekte van het ruggenmerg (myelopathie).

Ademhalingsstelsel
Ontsteking of een andere aandoening van de longen. U kunt dit herkennen doordat u moet hoesten (vooral een droge kriebelhoest, waarbij u geen slijm ophoest), doordat u kortademig bent of koorts heeft.

Bloedvaten
Ontsteking van bloedvaten (vasculitis).

Maag- en darmstelsel
Misselijkheid, verminderde eetlust, opspugen van bloed, keelontsteking, ontsteking van het darmslijmvlies, bloeding, pijn in de onderbuik, maagzweer en zwarte ontlasting, braken, diarree, uitdroging.

Lever of gal
Vermindering van de werking van de lever als gevolg van een ernstige leverziekte.

Huid
Ontsteking van de huid en slijmvliezen (syndroom van Steven-Johnson).

Spieren en botten
Spierpijn, gewrichtspijn, botontkalking. In combinatie met bestraling is er een verhoogd risico op afsterving van bijvoorbeeld spierweefsel, pezen, kraakbeen (weke delen).

Nieren en urinewegen
Verminderde werking van de nieren, uitdrogingsverschijnselen, blaasontsteking, bloed in de urine.

Geslachtsorganen
Verminderde vorming van eicellen of zaadcellen, onregelmatige menstruele cyclus, vaginale afscheiding, onvruchtbaarheid, een miskraam, afwijkingen aan de foetus, verminderde geslachtsdrift en impotentie kunnen optreden.

Overig
Zich niet lekker voelen, onverklaarbare moeheid, koude rillingen, duizeligheid, suikerziekte en een vergrote lymfklier (lymfoom) kunnen optreden.
Er is onvoldoende bewijs om vast te stellen of het gebruik van methotrexaat een verhoogd risico geeft op het ontstaan van tumoren.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U EMTHEXATE PF

Gebruik Emthexate PF niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.
Bewaren beneden 25°C
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht
Verdunningen van methotrexaat, bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten invloed van licht zijn 72 uur houdbaar.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik de Emthexate oplossing voor injectie niet wanneer de oplossing niet helder is.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Emthexate PF
- Het werkzame bestanddeel is methotrexaat dinatrium, overeenkomend met 2,5 mg methotrexaat per ml.
- De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn natriumhydroxide, natriumchloride, water voor injectie.

Hoe ziet Emthexate PF er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Emthexate PF, oplossing voor injectie 2,5 mg/ml is een heldere, gele oplossing vrij van deeltjes verpakt in injectieflacons à 2 ml.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Pharmachemie B.V.
Swensweg 5 Postbus 552
2003 RN Haarlem

In het register ingeschreven onder
RVG 08434, oplossing voor injectie 2,5 mg/ml.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2007