WERKING:

Eryderm is een antibioticum, dat wil zeggen een geneesmiddel voor de behandeling van infecties.

IMPORTEUR/REGISTRATIEHOUDER:
Abbott B.V.,
Amstelveen –
Tel. 020 – 5454500

TE GEBRUIKEN BIJ:

Matige tot ernstige vormen van acné, waarbij andere anti-acné therapie (plaatselijk toegepast op de huid) geen of onvoldoende resultaat heeft opgeleverd.

NIET TE GEBRUIKEN BIJ:

Gebleken overgevoeligheid voor erytromycine of daarop lijkende antibiotica of voor andere bestanddelen van de Eryderm lotion.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN:

Eryderm is bestemd voor plaatselijke toepassing op de huid. Contact met ogen, neus- en mondslijmvlies dient te worden voorkomen.

WISSELWERKING MET ANDERE GENEESMIDDELEN:

Gelijktijdige toepassing van andere uitwendige anti-acné therapie moet voorzichtig geschieden aangezien irritatie verhoogd kan worden, in het bijzonder bij het gebruik van middelen die afschilferen van de huid bevorderen.

GEBRUIK IN DE ZWANGERSCHAP EN TIJDENS HET GEVEN VAN BORSTVOEDING:

Eryderm kan, voor zover bekend, mits volgens voorschrift gebruikt, zonder schadelijke gevolgen tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding worden gebruikt.

BEINVLOEDING VAN DE RIJVAARDIGHEID OF HET VERMOGEN OM MACHINES TE GEBRUIKEN:

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK:

Eryderm wordt 's morgens en 's avonds met de applicator aangebracht. De huid dient eerst te worden gereinigd en gedroogd.

Indien er na 4 weken behandeling geen of onvoldoende verbetering optreedt dient u contact op te nemen met uw arts.

BIJWERKINGEN:

De volgende bijwerkingen zijn waargenomen: roodheid, afschilfering, overgevoeligheid, jeuk en droge huid.
Als u iets anders merkt waarvan u denkt dat het in verband staat met het gebruik van Eryderm, neem dan contact op met uw arts.

AANWIJZINGEN VOOR HET BEWAREN:

Eryderm moet bij of beneden kamertemperatuur worden bewaard (15-25°C). Op deze wijze bewaard is Eryderm houdbaar tot de datum die op de verpakking staat. Sluit de flacon na gebruik goed. Buiten het bereik van kinderen houden.

RVG NUMMER:
Eryderm lotion 2% is in het register voor geneesmiddelen ingeschreven onder nummer RVG 10399.

Abbott B.V., februari 1994.