ESKAZOLE

Tabletten 400 mg

PATIENTENINFORMATIE

Wij raden u aan deze patiënteninformatie te lezen voordat u Eskazole gaat gebruiken. Als u daarna nog vragen heeft, kunt u uw arts, apotheker of GlaxoSmithKline B.V. raadplegen. Het is altijd handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenununer waaraan de fabrikant het product kan herkennen. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

WAT IS ESKAZOLE?

Eskazole is een geneesmiddel in de vorm van een tablet.

Eskazole tabletten zijn licht oranje van kleur , met aan één zijde een breukgleuf, aan de andere zijde zijn de tabletten gemerkt niet "ALB 400".

Eskazole tabletten behoren tot een groep van geneesmiddelen die antiworm middelen (anthelminthica) heten.

Anthelminthica worden gebruikt hij de behandeling van worm infecties.

De werkzame stof in Eskazole is albendazol.

ledere tablet eskazole bevat 400 milligram albendazol.

Verder bevatten de tabletten lactose, maïszetmeel, oranjegeel (Ei 10), natriumlauryisulfaat, povidon (E 1201), microkristallijne cellulose (E 460), croscarlnellose natrium (E 468), saccharine-natrium (E 954), magnesiumstearaat (E 470B), methylhydroxypropylcellulose (E 464), propyleenglycol (E 1520) als hulpstoffen en vanille, sinaasappel en passievrucht als smaakstof.

Eskazole is alleen op recept verkrijgbaar. Eskazole is verkrijgbaar in verpakkingen met 60 tabletten.

Eskazole is in het register van farmaceutische spécialités ingeschreven onder RVG 15437 .

In Nederland wordt Eskazole op de markt gebracht door:
GlaxoSmithKline B.V.,
Huis ter Heideweg 62,
3705 LZ Zeist.
Tel.: 030-6938100.

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS ESKAZOLE VOOR?

De arts schrijft u Eskazole voor voor de behandeling van hydatide-cysten (met helder vocht gevulde holten) veroorzaakt door de hondenlintwormen Echinococcus granulosus of Echinococcus multilocularis (kleine wormsoorten). Tevens kan Eskazole gebruikt worden als toevoeging voor of na operaties.

WANNEER MAG U ESKAZOLE NIET GEBRUIKEN?

Als u weet of als is gebleken dat u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van de Eskazole tablet mag u deze tablet niet (meer) gebruiken.

Van overgevoeligheid kan sprake zijn als u na het innemen van Eskazole plotseling last krijgt van benauwdheid, een beklemd gevoel op de borst, hartkloppingen, gezwollen oogleden of lippen, huiduitslag of galbulten. Gebruik, indien a de hierboven beschreven klachten herkent, Eskazole niet meer voordat u overleg heeft gehad met uw arts.

Eskazole mag absoluut niet worden gebruikt gedurende de zwangerschap. Dit geldt eveneens voor een vermoede zwangerschap.

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 6 jaar.

WANNEER MOET U EXTRA OPLETTEN?

Aangezien Eskazole een stijging van de leverenzymen en een verlaging van de witte bloedlichaampjes kan veroorzaken, zullen uw leverfunctie en bloed regelmatig door u arts gecontroleerd worden

Informeer uw arts als u lijdt aan een nieraandoening.

Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van Eskazole door patiënten met nierfunctiestoornissen.

Om gebruik van Eskazole vroeg in de zwangerschap te vermijden, moeten vrouwen in de vruchtbare leeftijd eerst een zwangerschap test doen. Deze test moet voor een volgende kuur met Eskazole minstens 1 maal herhaald worden.
Raadpleeg uw arts indien ,één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

ESKAZOLE EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING

Eskazole mag absoluut niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap of bij vermoeden van zwangerschap tenzij de mogelijke voordelen groter zijn dan de potentiële risico's, Tijdens en één maand na staken van de behandeling moet voor een goede geboorteregeling (anticonceptie) worden gezorgd. Indien er tijdens het gebruik zwangerschap optreedt, dient onmiddellijk contact met de behandelend arts te worden opgenomen.

Tijdens de behandeling mag geen borstvoeding worden gegeven, tenzij de mogelijke voordelen groter zijn dan de potentiële risico's.

ESKAZOLE EN AUTORIJDEN OF GEVAARLIJKE MACHINES BEDIENEN

Er zijn geen gegevens over de invloed van Eskazole op de rijvaardigheid en of de bekwaamheid om machines te bedienen. Een effect op de rijvaardigheid lijkt niet waarschijnlijk. Echter duizeligheid is als bijwerking gemeld.

KUNT U ESKAZOLE SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN GEBRUIKEN?

Het is van belang dat u uw arts of apotheker altijd vertelt welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Sommige middelen versterken elkaars werking en andere werken elkaar tegen. Als uw arts precies weet welke andere medicijnen u nog meer gebruikt kan hij hier rekening hiermee houden.

* Er zijn aanwijzingen dat gelijktijdige toediening van praziquantel (dit is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van zuigwormen) met albendazol de concentratie van albendazolsulfoxide (De actieve vorm van albendazol) in het lichaam wordt verhoogt.

HOEVEEL ESKAZOLE MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?

Volwassenen

Uw arts heeft u verteld hoeveel Eskazole u moet innemen en wanneer. Houd u zich altijd aan dit voorschrift. De gebruikelijke dosering is als volgt:
De dosering bedraagt 2 x daags I tablet à 400 mg in te nemen bij de maaltijd. De duur van één kuur bedraagt 28 dagen, De therapie moet 14 dagen warden gestaakt alvorens met een nieuwe kuur mag worden begonnen. Het maximale aantal kuren mag niet meer dan drie bedragen.

Volwassenen met lichaamsgewicht minder dan 60 kg en kinderen ouder dan 6 jaar
De dosis is dan 15 mg/kg per dag , verdeeld over twee doses. De dosis dient afgerond te worden naar de dichtstbijzijnde veelvoud van 200 mg (halve tablet).

Kinderen jonger dan 6 jaar
Er zijn slechts beperkte gegevens bekend over het gebruik bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Gebruik bij ouderen
De dosering bedraagt 2 x daags I tablet á 400 mg.

Wat u moet doen wanneer u te veel Eskazole heeft ingenomen:

Wanneer u meer Eskazole heeft ingenomen dan uw arts heeft voorgeschreven is het raadzaam onmiddellijk contact met uw arts op te nemen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten om Eskazole in te nemen:

Als u vergeet een tablet in te nemen, doe dit dan alsnog zodra u eraan denkt. Neem de volgende tablet op het eerstvolgende tijdstip en ga vervolgens op de geadviseerde wijze door.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN ER BEKEND?

Zoals alle geneesmiddelen kan Eskazole bijwerkingen veroorzaken.

Maagdarmkanaal
Gastco-intestinale klachten (maagpijn, misselijkheid, braken)
Witte bloedcellen
Bloedafwijking (te kort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie). Zelden vermindering van alle soorten cellen in het bloed (pancytopenie).

Centraal zenuwstelsel
Duizeligheid en hoofdpijn worden regelmatig waargenomen.

Huid en allergische reacties
Dunner worden van het haar of lichte haaruitval van voorbijgaande aard (alopecia). Zelden huiduitslag, Zelden overgevoeligheidsreacties, jeuk (pruritis) en huiduitslag met ernstige jeuk en vorming van bultjes (urticaria).

Algemeen Koorts.

In het geval dat er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

HOE KUNT U ESKAZOLE HET BEST BEWAREN?

Eskazole tabletten kunt u het beste in de originele verpakking op een droge plaats bewaren. Geen speciale bewaartemperatuur. Op het plastic potje kunt u na "Niet te gebruiken na" de uiterste gebruiksdatum vinden. Gebruik Eskazole na die datum niet meer, maar breng het geneesmiddel in de verpakking terug naar uw apotheek.

Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op 30 september 2004
I
AANVULLENDE lNFURMATIE OVER ESKAZOLE

Eskazole kan worden gebruikt bij de behandeling van cysten (met helder vocht gevulde holten) veroorzaakt door lintwormen. Cysten ontstaan doordat deze kleine wormsoorten zich inkapselen in bijvoorbeeld de lever, longen en in sommige gevallen in het bot en hersenen.