ETHYMAL (ENTERIC)

Lees deze informatie goed door, ook als u dit middel al eerder heeft gebruikt zo blijft u op de hoogte van de eigenschappen en de juiste wijze van gebruik. Soms is er namelijk een reden om de informatie in deze bijsluiter te wijzigen. Als u na het lezen van deze bijsluiter nog vragen heeft kunt u zich wenden tot uw arts of apotheker.

Uiterlijk

Overtuig u ervan dat u het juiste geneesmiddel gebruikt:
Ethymal Enteric capsules 125 mg zijn kleurloze, zachte, oblong capsules.
Ethymal Enteric capsules 250 mg zijn rood/bruine, zachte, oblong capsules. Ethymal siroop 250 mg/4 ml is helder geel van kleur en heeft een citroengeur.

Samenstelling

De werkzame stof is ethosuximide.

Iedere capsule bevat 125 of 250 mg ethosuximide.

De siroop bevat per 4 ml (= 1 maatlepel) 250 mg ethosuximide.

Als hulpstoffen voor de enteric coated capsules zijn gebruikt:

polyethyleenglycol 300, glycerol, sorbitol, sorbitan, mannitol, hogere polyolen, gelatine, zoutzuur, dibutylftalaat en methylhydroxypropylcelluloseftalaat. Bovendien zit in de 250 mg capsule ook titaandioxide (El 71) en ijzeroxide rood (El 72).

Als hulpstoffen voor de siroop zijn gebruikt:
natriumcitraat, natriumbenzoaat, glycerine, suiker, citroenessence, chinolinegeel (El 04) en water.

Verpakkingsvorm

De capsules zijn verkrijgbaar in doordrukstripverpakkingen van 50 stuks.
De siroop is verkrijgbaar in een glazen fles van 250 ml.

Hoe werkt Ethymal

Ethymal behoort tot de groep van de zogenaamde anti-epileptici. Het wordt gebruikt bij een bepaalde vorm van epilepsie (vallende ziekte): absences. Dit is een vorm van vallende ziekte met korte momenten van afwezigheid.

Hoe ethosuximide precies werkt is onduidelijk. Het kan worden gecombineerd met andere middelen tegen epilepsie.

Inschrijving

De registratiehouder van dit geneesmiddel is:
Katwijk Farina BV.

Het geneesmiddel is ingeschreven in het register onder: RVG 05634 Ethymal Enteric, enteric coated capsules 125 mg
RVG 02982 Ethymal Enteric, enteric coated capsules 250 mg
RVG 02984 Ethymal, siroop 250 mg/4 ml

Voor wie is Ethymal bestemd

Dit geneesmiddel is bestemd voor patiënten met absences (korte momenten van afwezigheid).

Wanneer mag u Ethymal niet gebruiken

Dit geneesmiddel mag u niet gebruiken wanneer u last heeft van bepaalde aandoeningen. Deze aandoeningen, die door uw arts kunnen worden herkend, zijn:
overgevoeligheid voor ethosuximide, andere succinimiden of één van de andere bestanddelen uit het geneesmiddel.

Ethymal bij zwangerschap en borstvoeding
Het is niet duidelijk of het gebruik van ethosuximide tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn. In dienproeven is ethosuximide schadelijk gebleken. Bij een zwangerschap moet u contact opnemen met de arts. Het risico van het gebruik van ethosuximide moet afgewogen worden tegen het risico van aanvallen tijdens de zwangerschap. Ethosuximide gaat over in de moedermelk. Tijdens de periode van borstvoeding moet u dit middel uitsluitend op advies van uw arts gebruiken.

Beïnvloedt Ethymal de rijvaardigheid en het reactievermogen?

Ethosuximide kan als bijwerkingen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Hiermee moet u rekening houden bij deelname aan het verkeer of het bedienen van (gevaarlijke) machines.

Gelijktijdig gebruik met andere medicijnen

Licht altijd uw arts in wanneer u naast dit geneesmiddel nog andere medicijnen gebruikt.

Sommige medicijnen kunnen namelijk elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om andere redenen niet gelijktijdig gebruikt worden.
Medicijnen waarvan bekend is dat zij de werking van ethosuximide kunnen beïnvloeden of waarvan ethosuximide de werking kan beïnvloeden, zijn:

- andere middelen tegen vallende ziekte (fenytoine, valproinezuur);
isoniazide (middel bij tuberculose). De hoeveelheid ethosuximide in het bloed kan verhoogd worden;
alcohol en andere kalmerende middelen die invloed hebben op het zenuwstelsel.
Waarschuwingen en voorzorgen
Laat uw arts altijd weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent.
Bij patiënten met lever- of nierfunctiestoornissen is voorzichtigheid geboden.
Bij sommige patiënten, die lijden aan verschillende vormen van epilepsie kan ethosuximide gegeneraliseerde aanvallen (aanvallen die over het hele lichaam zijn verspreid) uitlokken. Het overstappen naar ethosuximide en het stoppen met het gebruik ervan moet geleidelijk plaatsvinden. Regelmatige controle van het bloed is wenselijk, zeker bij patiënten met een lever- of nierfunctiestoornis, verminderde werking van het beenmerg of een verlaagd aantal bloedplaatjes in het bloed.

Aanwijzingen voor het gebruik

De capsules moeten in hun geheel worden ingenomen met een ruime hoeveelheid (half glas) water. De siroop kan eventueel ook met wat water worden ingenomen.

Dosering

Uw arts heeft een dosering vastgesteld. In het algemeen geven de onderstaande doseringen voldoende resultaat:

Volwassenen en kinderen boven 6 jaar
beginnen met 2 maal per dag 250 mg (= 4 ml).

Kinderen van 3 tot 6 jaar:
beginnen met 1 maal per dag 250 mg.

Kinderen onder de 3 jaar
beginnen met 10 mg/kg lichaamsgewicht per dag in 1-2 doses. Daarna 20-40 mg/kg lichaamsgewicht per dag in 1-2 doses.
De dosering kan iedere 4-7 dagen worden verhoogd met 125 mg tot de juiste dosering is bereikt; de maximale dosering voor volwassenen en kinderen boven de 6 jaar bedraagt 1,5-2 gram. Voor kinderen beneden de 6 jaar is de maximale dosering 1 gram.

Wijzig nooit zelf de dosering en stop nooit zelf de behandeling ook niet als u klachten heeft. Overleg eerst met uw arts. Hij/zij kan u vertellen of u kunt stoppen en hoe u dat het beste kunt doen.

Verschijnselen en behandeling van overdosering

Als er teveel is ingenomen kunnen misselijkheid, braken, hoofdpijn, duizeligheid, verminderde eetlust, co6rdinatiestoomissen, bevingen, onrust (van spieren), onwillekeurige bewegingen, demping van het centraal zenuwstelsel (leidend tot coma), verlaagde bloeddruk (gekenmerkt door een licht gevoel in het hoofd), moeilijkheden met ademhalen, overgevoeligheidsreacties zoals huidreacties, gedragsveranderingen en waanbeelden, optreden.

Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen.

Wat te doen als u vergeten bent een dosis in te nemen

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, moet u dit zo snel mogelijk alsnog doen.

Wanneer de tijd tot de volgende dosis korter is dan de tijd tot aan de vergeten dosis, hoeft u niets te doen. U kunt dan beter de vergeten dosering overslaan.

Mogelijke bijwerkingen bij gebruik van Ethymal

Het gebruik van ethosuximide kan aanleiding geven tot de volgende bijwerkingen maagdarm klachten, hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, geestelijke stoornissen (soms in de vorm van waanbeelden) en (zelden) veranderingen in de samenstelling van het bloed;
In zeldzame gevallen kunnen afwijkingen in het bloed (afwijking in de hoeveelheid rode of witte bloedcellen) en ernstige huidreacties voorkomen.
Als ethosuximide wordt gecombineerd met andere middelen tegen epilepsie treden sommige bijwerkingen wat vaker op.

Wanneer bij u een bijwerking optreedt, die niet vermeld wordt in de bijsluiter of wanneer u een bijwerking als ernstig ervaart, moet u uw arts of apotheker waarschuwen.

Hoe moet Ethymal bewaard worden

Houd geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen.
Bewaar de capsules in de originele verpakking op een droge plaats (douche en keuken zijn dus ongeschikt) beneden 25 C. Ook de siroop moet u in de originele flacon beneden 25 C bewaren.

Hoe lang kan Ethymal bewaard worden
Op de verpakking staat aangegeven tot wanneer de geneesmiddelen gebruikt kunnen worden (maand en jaar).
Op de doordrukstrips staat de vervaldatum na de afkorting "Exp" (= niet te gebruiken na). U kunt eventueel niet gebruikte geneesmiddelen bij uw apotheek inleveren ter vernietiging.

Epilepsie Vereniging Nederland
In Nederland worden de belangen van mensen met epilepsie landelijk behartigd door: Epilepsie Vereniging Nederland
De Molen 35
3994 DA Houten
030-6344069