EUTHYROX®

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Euthyrox en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Euthyrox inneemt.
3. Hoe wordt Euthyrox ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Euthyrox?
6. Aanvullende informatie.

Euthyrox® 25/50/75/88/100/112/125/137/150/175/200,
tabletten 25/50/75/88/100/112/125/137/150/175/200 microgram

1. Wat is Euthyrox en waarvoor wordt het gebruikt?

Het werkzame bestanddeel van Euthyrox is levothyroxine. Levothyroxine lijkt sterk op het natuurlijke hormoon dat door de schildklier geproduceerd wordt. De schildklier is een klein orgaan onder het strottenhoofd aan beide kanten van de luchtpijp, dat levothyroxine (schildklierhormoon) produceert. Dat schildklierhormoon zorgt ervoor dat bepaalde chemische reacties in het lichaam (stofwisseling) goed verlopen. Als de schildklier te weinig schildklierhormonen aanmaakt, vult het werkzame bestanddeel in Euthyrox de hormoonbehoefte van het lichaam aan.

Euthyrox wordt gebruikt bij mensen die lijden aan bepaalde ziekten van de schildklier, zoals:
Struma
Struma is een ziekte waarbij de schildklier vergroot is. De patiënt kan dan een knobbel vooraan in de hals zien en/of voelen. De vergroting van de schildklier ontstaat doordat de schildklier door bepaalde oorzaken (bijvoorbeeld door te weinig jodium in het voedsel) gestimuleerd wordt om schildklierhormonen te gaan produceren.

Hypothyroïdie
Bij hypothyroïdie (bijvoorbeeld na een schildklieroperatie) maakt de schildklier te weinig hormonen aan. Als de schildklier te weinig hormonen aanmaakt, verlopen de verschillende reacties in het lichaam langzamer. Euthyrox vult de hormoonbehoefte van het lichaam aan.

Hyperthyroïdie
Bij hyperthyroïdie maakt de schildklier teveel hormonen aan. Als uw schildklier teveel hormonen aanmaakt, dan mag u Euthyrox alleen gebruiken als u daarnaast een geneesmiddel gebruikt dat de werking van de schildklier onderdrukt (thyreostaticum). Euthyrox zorgt dan voor voldoende schildklierhormoon in het lichaam.

Verder wordt Euthyrox gebruikt bij bepaalde tumoren aan de schildklier en bij onderzoek naar de werking van de schildklier en de aanmaak van schildklierhormonen voor het stellen van een diagnose.

2. Wat u moet weten voordat u Euthyrox inneemt.
Gebruik Euthyrox niet:

• Als u overgevoelig bent voor natriumlevothyroxine of één van de hulpstoffen
• Als bepaalde aandoeningen niet behandeld worden, namelijk: een onvoldoende werking van de bijnier, onvoldoende werking van de hypofyse (hersenaanhangsel dat verband houdt met de hormoonhuishouding) en een aandoening die veroorzaakt wordt door teveel schildklierhormonen (thyrotoxicose).
• Bij een acuut hartinfarct, een acute ontsteking van de hartspier (myocarditis) en een bepaalde acute aandoening waarbij zowel de hartspier als het weefsel eromheen ontstoken is (pancarditis).
• Neem Euthyrox niet samen in met geneesmiddelen die de schildklierwerking onderdrukken als u zwanger bent (zie onderstaande rubriek Zwangerschap en borstvoeding).

Wees extra voorzichtig met Euthyrox:
• Als u aan bepaalde hartaandoeningen lijdt (hartkramp, hartzwakte en hartritmestoornissen). Uw arts zal in deze gevallen de werking van de schildklier regelmatig controleren.
• Als u na de overgang bent en uw schildklier onvoldoende hormonen
aanmaakt, dan zal uw arts de werking van de schildklier regelmatig
controleren.
• Als u diabetes heeft of antistollingstherapie ondergaat (zie hiervoor ook “Gebruik Euthyrox in combinatie met andere geneesmiddelen”).
• Het is niet zonder risico een ander levothyroxine product te gebruiken; overleg dan eerst met uw arts.
In het begin van de behandeling is het belangrijk dat u regelmatig contact heeft met de voorschrijvend arts.

Gebruik van Euthyrox met andere geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Combinatie van de volgende geneesmiddelen met Euthyrox kan een ongewenste wisselwerking veroorzaken. Overleg in al deze gevallen met uw arts alvorens Euthyrox in te nemen.
• Bepaalde bloedsuikerverlagende geneesmiddelen die gebruikt worden bij suikerziekte (diabetes). Euthyrox kan het effect van deze middelen verminderen. Indien nodig, zal uw arts de dosering van deze geneesmiddelen aanpassen.
• Bepaalde bloedverdunnende middelen (coumarinederivaten). Euthyrox kan het effect van deze middelen versterken. Bij de start van de behandeling met Euthyrox zal uw arts de bloedstolling regelmatig controleren. Indien nodig, zal uw arts de dosering van de bloedverdunnende middelen aanpassen.
• Bepaalde cholesterolverlagende middelen (colestyramine, colestipol) hebben invloed op de opname van levothyroxine in het bloed. Daarom moet u Euthyrox 4-5 uur voor het gebruik van deze middelen innemen.
• Bepaalde aluminium- en ijzerbevattende geneesmiddelen (zuurbindende middelen, sucralfaat) en calciumcarbonaat kunnen de werking van levothyroxine verminderen. Daarom moet u Euthyrox tenminste 2 uur voor het gebruik van deze middelen innemen.
• Bepaalde geneesmiddelen (salicylaten, dicoumarol, furosemide in hoge dosissen en clofibraat en fenytoïne) kunnen de werking van levothyroxine versterken.
• Bepaalde geneesmiddelen hebben invloed op de werking van de schildklier
(propylthiouracil, glucocorticoïden, betablokkers, amiodarone en
jodiumhoudende contrastmiddelen). Dit kan van invloed zijn op de dosering
van levothyroxine.
• Bepaalde geneesmiddelen verminderen de werking van levothyroxine (sertraline, chloroquine/proguanil).
• Barbituraten kunnen de afbraak van levothyroxine in het lichaam versnellen.
• Vrouwen die anticonceptiva op basis van oestrogenen gebruiken en postmenopauzale vrouwen die een hormonale substitutietherapie krijgen, hebben misschien meer levothyroxine nodig.

Inname van Euthyrox met voedsel of drank

Overleg met uw arts als u sojabevattende producten gebruikt.
Sojabevattende producten kunnen de opname van levothyroxine verminderen. Daarom dient de dosering van Euthyrox mogelijk te worden aangepast, vooral bij het begin of na beëindiging van een voeding met sojatoevoegingen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Voor het goede verloop van een zwangerschap is een voldoende hoeveelheid schildklierhormoon noodzakelijk. Daarom moet u Euthyrox blijven gebruiken als u zwanger bent. Tijdens de zwangerschap moet u Euthyrox niet gebruiken als u ook zogenaamde thyrostatica (geneesmiddelen voor de behandeling van een teveel aan schildklierhormoon) gebruikt. Uw arts kan, indien nodig, de dosering aanpassen. Als u zwanger wordt, dient u contact met uw arts op te nemen.
Er zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van Euthyrox door vrouwen die borstvoeding geven, schadelijk is voor de zuigeling met een normaal werkende schildklier. Indien u borstvoeding geeft, moet u Euthyrox niet gebruiken als u ook zogenaamde thyrostatica (geneesmiddelen voor de behandeling van een teveel aan schildklierhormoon) gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Euthyrox heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Euthyrox

Dit product bevat lactose. Indien uw arts heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. Hoe wordt Euthyrox ingenomen?

Uw arts zal u de dosering voorschrijven. U dient zich hieraan nauwgezet te houden. Over het algemeen zal uw arts u eerst een lage dosering voorschrijven en deze zonodig verhogen.
Bij oudere patiënten, bij patiënten met aandoeningen aan de kransslagader van het hart en bij patiënten met ernstige of langbestaande hypothyroïdie moet een lage startdosis worden gegeven.
Bij patiënten met een laag gewicht en bij patiënten met een sterk vergrote schildklier kan meestal met een lagere onderhoudsdosis worden volstaan.

Het gebruikelijke doseringsschema is in de tabel hieronder weergegeven.

Indicatie: Behandeling van euthyroïde krop
Aanbevolen dosis(natriumlevothyroxine/dag): 75 – 200 microgram

Indicatie: Recidief profylaxe na kropresectie
Aanbevolen dosis(natriumlevothyroxine/dag): 75 – 200 microgram

Indicatie: Substitutie bij hypothyroïdie bij volwassenen, wanneer
schildklier niet genoeg produceert

Aanbevolen dosis(natriumlevothyroxine/dag):
Volwassenen:
- startdosis 25 – 50 microgram
- onderhoudsdosis 100 – 200 microgram
Kinderen:
- startdosis 12.5-50 microgram per m2 lichaamoppervlakte
- onderhoudsdosis 100-150 microgram
Substitutie tijdens de gelijktijdige behandeling met thyrostatica bij hyperthyroïdie volwassenen 50 – 100 microgram

Diagnostisch gebruik bij Schildkliersuppressie-onderzoek
Euthyrox 200 µg
Week 4 voor de test:--
Week 3 voor de test:--
Week 2 voor de test: 1 tabl/dag
Week 1 voor de test: 1 tabl/dag

Euthyrox 100 µg
Week 4 voor de test:--
Week 3 voor de test:--
Week 2 voor de test: 2 tabl/dag
Week 1 voor de test: 2 tabl/dag

Euthyrox 150 µg
Week 4 voor de test:1/2 tabl/dag
Week 3 voor de test:1/2 tabl/dag
Week 2 voor de test: 1 tabl/dag
Week 1 voor de test: 1 tabl/dag


U moet Euthyrox één keer per dag innemen, een half uur voor het ontbijt. U kunt Euthyrox het beste met wat vloeistof (bijvoorbeeld een half glas water) innemen.
Kinderen moeten Euthyrox tenminste 30 minuten voor de eerste maaltijd van de dag innemen. U moet de tabletten oplossen in wat water. De suspensie moet met nog meer vloeistof ingenomen worden. U mag de suspensie pas vlak voor u het aan uw kind geeft, maken.

In geval u bemerkt dat Euthyrox te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Euthyrox moet meestal langdurig gebruikt worden.

Wat u moet doen wanneer u meer van Euthyrox heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Euthyrox heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
De volgende symptomen kunnen wijzen op overdosering: een versnelde stofwisseling, hartkloppingen, angst, geprikkeldheid en overdreven beweeglijkheid.

Wat u moet doen wanneer u heeft vergeten Euthyrox in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van Euthyrox om zo de vergeten dosis in te halen, maar neem de volgende dosis bij het volgende ontbijt.

Als u stopt met het innemen van Euthyrox

Als de behandeling met Euthyrox wordt gestopt, dan kunnen de klachten die samenhangen met een te trage werking van de schildklier, weer terugkomen.

4. Mogelijke bijwerkingen.

Zoals alle geneesmiddelen kan Euthyrox bijwerkingen veroorzaken. Hierbij vindt u een overzicht van mogelijke bijwerkingen.

Als u Euthyrox gebruikt volgens voorschrift van uw arts, dan heeft Euthyrox meestal geen bijwerkingen. Als u teveel Euthyrox inneemt of als uw arts de dosering te snel verhoogt, dan kunt u last krijgen van de volgende symptomen: versnelde hartslag, hartkloppingen, een onregelmatige hartslag, beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris), hoofdpijn, spierzwakte en krampen, blozen, koorts, overgeven, ontregelde menstruatie, verschijnselen van een verhoogde druk in de hersenen (pseudo-tumor cerebri), beven, rusteloosheid, slapeloosheid, verhoogde zweetafscheiding, gewichtsverlies en diarree.
Als u overgevoelig bent voor levothyroxine of één van de hulpstoffen, dan kunt u last krijgen van allergische reacties.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in de bijsluiter is vermeld, of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Euthyrox?

Euthyrox buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C in de originele verpakking beschermd tegen licht.
Gebruik Euthyrox niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of “exp.”

6. Aanvullende informatie

Wat bevat Euthyrox 25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150, 175 en 200 microgram

Het werkzame bestanddeel is levothyroxinenatrium, elke tablet bevat respectievelijk 25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150, 175 en 200 microgram levothyroxinenatrium.
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn maïszetmeel, croscarmellose natrium, gelatine, lactose monohydraat en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Euthyrox er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Euthyrox is een witte, ronde, aan beide zijden vlakke, in vieren deelbare tablet met afgeronde rand. Aan de bovenkant staat per sterkte een inscriptie:
Euthyrox 25 : EM 25 Euthyrox 50 : EM 50 Euthyrox 75 : EM 75 Euthyrox 88 : EM 88 Euthyrox 100 : EM 100 Euthyrox 112: EM 112 Euthyrox 125 : EM 125 Euthyrox 137: EM 137 Euthyrox 150 : EM 150 Euthyrox 175 : EM 175 Euthyrox 200: EM 200
Euthyrox is verpakt in een kalenderverpakking. Elk doosje bevat 3 kalenderverpakkingen à 30 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Merck BV
Postbus 75768
1118 ZX Schiphol

Vrijgiftefabrikant Merck KGaA
Frankfurter Str. 250 Darmstadt

In het register ingeschreven onder
Euthyrox 25: RVG 11718
Euthyrox 50: RVG 11344
Euthyrox 75: RVG 21494
Euthyrox 88: RVG 101391
Euthyrox 100: RVG 09009
Euthyrox 112: RVG 101393
Euthyrox 125: RVG 15468
Euthyrox 137: RVG 101394
Euthyrox 150: RVG 11345
Euthyrox 175: RVG 26173
Euthyrox 200: RVG 26174.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2009.