Famvir

Informatie voor de patiënt

Famvir 125
Famvir 250
Famvir 500

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
*Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
*Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
*Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Famvir en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u Famvir inneemt?
3. Hoe wordt Famvir ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Famvir?

Famvir 125, tabletten 125 mg
Famvir 250, tabletten 250 mg
Famvir 500, tabletten 500 mg

*Het werkzame bestanddeel is famciclovir.

Famvir is verkrijgbaar in tabletvorm met 125, 250 of 500 mg famciclovir, overeenkomend met respectievelijk 98,5; 197,1 of 394,2 mg penciclovir.

*Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn hydroxypropylcellulose, natriumzetmeelglycolaat, magnesiumstearaat, hydroxypropylmethylcellulose 2910, polyethyleenglycol 4000 en 6000, een witte kleurstof titaandioxide (E171) en lactose (watervrij).

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland
Novartis Pharma B.V.
Postbus 241
6800 LZ ARNHEM
Telefoon: 026 - 37 82 111
E-mail: mid.phnlar@pharma.novartis.com

In het register ingeschreven onder:
Famvir 125 RVG 18397
Famvir 250 RVG 16989
Famvir 500 RVG 19072

1. Wat is Famvir en waarvoor wordt het gebruikt?

Famvir is geregistreerd in tabletvorm met 125, 250 of 500 mg famciclovir.

Famvir 125 wordt verpakt met 30 of 56 tabletten in PVC/PVDC/Al-doordrukstrips.
Famvir 250 Famvir 500 Famvir 250 wordt verpakt met 30 tabletten in PVC/PVDC/Al-doordrukstrips.

Famvir 500 mg wordt verpakt met 14, 21 of 30 tabletten in PVC/PVDC/Al-doordrukstrips.

Echter, alleen Famvir 125 mg en 500 mg zijn in de handel. Famvir 125 mg tabletten zijn wit en rond van vorm en worden op de markt gebracht in verpakkingen van 30 stuks. Famvir 500 mg tabletten zijn wit en ovaal van vorm en worden op de markt gebracht in verpakkingen van 21 stuks.

Famvir behoort tot de groep van antivirale middelen. Dit zijn geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van virusinfecties.

Famvir 125 en 250 worden gebruikt bij patiënten met een normale afweer voor de
behandeling van zowel een eerste alsmede een terugkerende virusinfectie van de geslachtsdelen (herpes genitalis).

Famvir 500 wordt gebruikt voor de behandeling van gordelroos (herpes zoster) zowel bij patiënten met een normale afweer als bij patiënten met een verminderde afweer.

Famvir 500 wordt gebruikt voor de behandeling van een herpes zoster infectie van het oog bij patiënten met een normale afweer.

Famvir 500 wordt tevens gebruikt bij patiënten met een verminderde afweer voor de behandeling van herpes simplex infecties zoals bijvoorbeeld een virusinfectie van de geslachtsdelen (herpes genitalis) of een koortslip (herpes labialis)

2. Wat u moet weten voordat u Famvir inneemt?

Neem Famvir niet in

*Wanneer u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel famciclovir of penciclovir (uitslag of andere tekenen van overgevoeligheid).
*Wanneer u overgevoelig bent voor één of meer andere bestanddelen (zie ook
Samenstelling).

Wees extra voorzichtig met Famvir

*Wanneer u overgevoelig bent voor Famvir, dient u direct uw arts te waarschuwen.
Aangezien herpes genitalis een seksueel overdraagbare aandoening is, is het raadzaam af te zien van intiem contact als er blaasjes aanwezig zijn of zich aankondigen, zelfs als de therapie met een antiviraal geneesmiddel is gestart; dit om het risico dat u uw partner zult besmetten te verminderen.

Zwangerschap

Over het gebruik van Famvir in de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen.
Raadpleeg uw arts alvorens Famvir te gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Famciclovir dient niet te worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Ouderen

Hiervoor gelden geen bijzondere voorzorgen tenzij uw nieren niet goed werken.

Kinderen

Kinderen mogen Famvir niet gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen aanwijzingen dat Famvir invloed heeft op de rijvaardigheid. Soms kan duizeligheid voorkomen. Aangeraden wordt om dan geen auto te rijden of machines te bedienen.

Bepaalde patiëntengroepen

Als uw nieren niet goed werken, dient u uw arts te raadplegen vóórdat u Famvir gebruikt. In sommige gevallen is het nodig dat de dosering van dit geneesmiddel wordt aangepast.

Gebruik van Famvir in combinatie met andere geneesmiddelen

Als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, zoals probenecide, acetylsalicylzuur en ibuprofen) raden wij u aan uw arts of apotheker hierover te informeren vóórdat u met de behandeling begint.

3. Hoe wordt Famvir ingenomen?

Gebruikelijke dosering en wijze van gebruik

Gebruik het geneesmiddel volgens het voorschrift van uw arts of apotheker.
Neem Famvir in gedurende de voorgeschreven periode en op de voorgeschreven wijze en tijdstippen. Stop niet met de therapie als u zich (al) na enkele dagen beter voelt, tenzij uw arts anders adviseert. De tabletten dient u heel in te nemen met wat water. U kunt de tabletten vóór of tijdens de maaltijd innemen. Het verdient echter de voorkeur om Famvir vóór de maaltijd in te nemen.

Eerste herpesinfectie van de geslachtsdelen bij patiënten met een normale afweer
De aanbevolen dosering is 3 x daags 250 mg, in te nemen bij het opstaan, in de loop van de middag en voordat u naar bed gaat.

Terugkerende herpesinfectie van de geslachtsdelen bij patiënten met een normale afweer De aanbevolen dosering is 2x daags 250 mg, in te nemen bij het opstaan en voordat u naar bed gaat.

Herpesinfectie van de geslachtsdelen bij patiënten met een verminderde afweer
Bij de behandeling van een herpesinfectie van de geslachtsdelen (herpes genitalis) dient u zo snel mogelijk nadat de eerste verschijnselen van de infectie zich voordoen (pijn, branderig gevoel, blaasjes) te beginnen met het innemen van Famvir.
De aanbevolen dosering is 2 x daags 500 mg, in te nemen bij het opstaan en voordat u naar bed gaat.

Gordelroos bij patiënten met een normale en verminderde afweer
Bij de behandeling van gordelroos (herpes zoster) dient u zo snel mogelijk (binnen 48 uur) na het optreden van de eerste verschijnselen van de infectie (huiduitslag) te beginnen met het innemen van Famvir.
De aanbevolen dosering is 3 x daags 500 mg, in te nemen bij het opstaan, in de loop van de middag en voordat u naar bed gaat.

Herpes zoster infectie van het oog bij patiënten met een normale afweer
De aanbevolen dosering is 3 x daags 500 mg, in te nemen bij het opstaan, in de loop van de middag en voordat u naar bed gaat.

Koortslip bij patiënten met een verminderde afweer
Bij de behandeling van een koortslip (herpes labialis) dient u zo snel mogelijk nadat de eerste verschijnselen van de infectie zich voordoen (pijn, branderig gevoel, blaasjes) te beginnen met het innemen van Famvir.
De aanbevolen dosering is 2 x daags 500 mg, in te nemen bij het opstaan en voordat u naar bed gaat.

Duur van de behandeling

Zowel bij een eerste als een terugkerende herpesinfectie van de geslachtsdelen duurt de behandeling 5 dagen bij patiënten met een normale afweer, bij patiënten met een verminderde afweer duurt de behandeling van een herpesinfectie van de geslachtsdelen 7 dagen.

Bij patiënten met een normale afweer duurt de behandeling van gordelroos 7 dagen, bij patiënten met een verminderde afweer duurt de behandeling van gordelroos 10 dagen.

Bij patiënten met een normale afweer duurt de behandeling van herpes zoster infectie van het oog 7 dagen.

Bij patiënten met een verminderde afweer duurt de behandeling van een koortslip
7 dagen.

Wat moet u doen als u teveel Famvir heeft ingenomen

Waarschuw in dit geval een arts en/of apotheker.
Laat de arts en/of apotheker ook de verpakking van Famvir zien.

Wat moet u doen als u vergeten bent Famvir in te nemen

Als u vergeet een tablet in te nemen, doe dit dan alsnog zodra u eraan denkt, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis.
Neem de volgende dosis op het normale tijdstip in en ga vervolgens op de voorgeschreven wijze door. Neem nooit een dubbele dosis om zo een vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Famvir wordt
Gestopt

In het algemeen raden wij u aan niet op eigen initiatief met de therapie te stoppen zonder uw arts hierover van tevoren te raadplegen

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen, kan Famvir bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden.

Hoofdpijn, moeheid, duizeligheid, slapeloosheid, verwardheid, hallucinaties (het waarnemen van dingen die er niet zijn) kunnen voorkomen. Verder kunnen misselijkheid, diarree, buikpijn, braken en een branderig gevoel in de maagstreek voorkomen. Huiduitslag is zelden waargenomen. Enkele zeldzame gevallen van jeuk en netelroos zijn gemeld.

Informeer uw arts als u last krijgt van deze bijwerkingen. Uw arts kan dan beoordelen of het verantwoord is om de behandeling met Famvir voort te zetten.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of als u die als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Famvir?

Niet bewaren boven 25 C. Bewaren in de originele verpakking. Buiten bereik van kinderen houden.

De uiterste gebruikstermijn van Famvir staat vermeld op de verpakking achter de aanduiding ‘Niet te gebruiken na:’ of ‘Exp.:’.
‘Exp’. betekent vervaldatum. Na deze datum mag het geneesmiddel niet meer worden gebruikt.

De arts die u dit geneesmiddel heeft voorgeschreven en uw apotheker worden steeds over dit geneesmiddel op de hoogte gehouden. Heeft u vragen dan verwijzen wij u in eerste instantie naar uw arts of apotheker.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 13 mei 2004.