FARMORUBICINE 10 MG
FARMORUBICINE 50 MG
FARMORUBICINE 150 MG

Poeder voor oplossing voor intraveneuze infusie

FARMORUBICINE R.T.U. 2 MG/ML

FARMORUBICINE R.T.U. CYTOSAFE VIAL 2 MG/ML

Oplossing voor intraveneuze infusie (Patiëntinformatie)

RVG 10814/10815/16533
RVG 14943/21822

Wat is Farmorubicine?

Farmorubicine 10 mg, 50 mg en 150 mg bevatten per flacon respectievelijk 10, 50 of 150 mg epirubicinehydrochloride als poeder voor oplossing voor injectie.

Daarnaast bevatten ze als hulpstoffen methylhydroxybenzoaat en lactose.

Farmorubicine R.T.U. 2 mg/ml en Farmorubicine R.T.U. Cytosafe vial 2 mg/ml bevatten 2 mg epirubicinehydrochloride per ml oplossing voor injectie.
Daarnaast bevatten ze de hulpstoffen natriumchloride, zoutzuur en water voor injecties.

Farmorubicine verhindert de vermeerdering van bepaalde kwaadaardige cellen in het lichaam. Het doet dit door een verbinding aan te gaan met het erfelijk materiaal van de cel.

Farmorubicine wordt op de markt gebracht door:

Pfizer bv
Rivium Westlaan 142
2909 LD Capelle aan den IJssel

Voor vragen over dit geneesmiddel, bel 0800-MEDINFO (63 34 636).

Farmorubicine is in het register ingeschreven onder respectievelijk RVG 10814 (Farmorubicine 10 mg), RVG 10815 (Farmorubicine 50 mg) en RVG 16533 (Farmorubicine 150 mg).

Farmorubicine R.T.U. 2 mg/ml is in het register ingeschreven onder RVG 14943 (en wordt geleverd in flacons van 5, 10 en 25 ml)

Farmorubicine R.T.U. Cytosafe vial 2 mg/ml is in het register ingeschreven onder RVG 21822 (en wordt geleverd in flacons van 5, 10, 25 en 100 ml).

Waarvoor wordt Farmorubicine gebruikt?

Farmorubicine wordt gebruikt bij bepaalde vormen van bloedkanker. Verder wordt het gebruikt bij borstkanker en bepaalde soorten gezwellen, sarcomen genaamd.

Gevallen waarin het geneesmiddel niet moet worden gebruikt

Farmorubicine mag niet worden gebruikt als uw bloedbeeld als gevolg van eerdere behandelingen (geneesmiddelen of radiotherapie) nog te zeer verstoord is en wanneer u een ernstige leverfunctiestoornis heeft. Farmorubicine mag ook niet gebruikt worden wanneer u een verminderde hartfunctie heeft of wanneer eerder al de maximale totale dosis van dit of een soortgelijk geneesmiddel gegeven is.
Tenslotte mag Farmorubicine niet worden gegeven als u in verwachting bent of borstvoeding geeft.

Nodige voorzorgen voor gebruik

Als u reeds eerder behandeld bent met middelen tegen kanker of als u bestraald bent, dient u uw arts hierop attent te maken. Dit geldt ook als u weet dat u een verminderde hartfunctie heeft.

Omdat Farmorubicine het bloedbeeld ongunstig kan beïnvloeden moet dit tijdens de behandeling regelmatig worden gecontroleerd. Ook de hart- en leverfunctie moeten goed in de gaten worden gehouden. Zowel vrouwen als mannen dienen tijdens de behandeling met Farmorubicine tot en met drie maanden erna, niet zwanger te worden, of een zwangerschap te veroorzaken. Er dienen maatregelen te worden genomen ter voorkoming van een zwangerschap.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen

Zorg ervoor dat uw arts goed op de hoogte is van alle medicijnen die u gebruikt of gebruikt heeft. Sommige geneesmiddelen kunnen de werkzaamheid van Farmorubicine beïnvloeden.

Het schadelijke effect voor het hart van Farmorubicine kan worden verergerd door bestraling en door het gebruik van andere middelen tegen kanker (anthracyclines, mitomycin-C, dactinomycine, dacarbazine en mogelijk cyclofosfamide).
Het effect van een behandeling met straling kan door Farmorubicine worden versterkt.

Geneesmiddelen die het enzym dat Farmorubicine afbreekt (cytochroom P-450) stimuleren, kunnen als gevolg hebben dat de werkzaamheid van Farmorubicine vermindert. Hiertegenover staat dat gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die door hetzelfde enzym worden afgebroken (bijv. cimetidine), de werkzaamheid van Farmorubicine kunnen versterken. U dient daarom met het gebruik van cimetidine te stoppen tijdens de behandeling met Farmorubicine.

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het reactievermogen

Omdat veel mensen tijdens de behandeling erg misselijk worden, kunt u beter niet autorijden of machines bedienen.

Gebruik tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding

U mag Farmorubicine niet gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Daarnaast moet u er tijdens de behandeling en tot 3 maanden erna voor zorgen dat u een goed voorbehoedmiddel gebruikt. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen.

Dosering en wijze van gebruik

Farmorubicine kan met of zonder andere middelen tegen kanker worden gegeven. Vaak wordt de behandeling met tussenperioden van ongeveer 3 weken herhaald. Hoeveel er wordt gegeven kan per patiënt verschillen. Soms wordt de behandeling op twee opeenvolgende dagen gegeven.

Farmorubicine wordt rechtstreeks in het bloed toegediend. Dit gebeurt meestal in 3-20 minuten via een zijlijntje van een snellopend infuus.

Bijwerkingen

Vrijwel altijd is er een verminderde aanmaak van nieuwe bloedcellen. Dit houdt uw arts nauwkeurig in de gaten. Vaak ook is er sprake van (ernstige) misselijkheid, braken en diarree. Het komt regelmatig voor dat men last krijgt van haarverlies. Vrijwel altijd komt het haar na de behandeling weer terug.

Het gebruik van Farmorubicine kan een verslechtering van de hartfunctie tot gevolg hebben. Soms merkt u dit aan het optreden van hartkloppingen en/of duizeligheid. Dit kan optreden tot meerdere weken tot maanden na de behandeling. Neem in dit geval contact op met uw arts. Verder ziet men ontstekingen van de slijmvliezen, met name van het mondslijmvlies. Zelden komen een gevoel van verwarring of depressie en allergische reacties voor.

Farmorubicine kan de urine rood kleuren. Hier hoeft u zich geen zorgen over te maken. Dit komt omdat een deel van het geneesmiddel (rood) via de urine het lichaam verlaat. Een enkele keer werd het optreden van een acute vorm van leukemie gemeld. Bij deze aandoening worden te veel nieuwe bloedlichaampjes gevormd. Dit verschijnsel werd waargenomen bij patiënten die behandeld werden met Farmorubicine in combinatie met bepaalde andere middelen tegen kanker.

Mocht u een bijwerking krijgen, deel dit dan uw arts mede. Doe dit ook als deze bijwerking niet in deze bijsluiter is genoemd.

Hoe moet Farmorubicine bewaard worden?

Farmorubicine is bij kamertemperatuur (15-25°C) houdbaar tot de datum die achter "niet te gebruiken na" op de verpakking staat vermeld.

Na oplossen is het product nog 7 dagen bij kamertemperatuur (15-25°C) of 15 dagen in de koelkast (bij 2-8°C) houdbaar. Het is echter beter het product binnen 24 uur na oplossen te gebruiken.

Farmorubicine R.T.U. 2 mg/ ml en Farmorubicine R.T.U. Cytosafe vial 2 mg/ml moeten in de koelkast (bij 2-8°C) bewaard worden en zijn houdbaar tot de datum die achter “niet te gebruiken na” op de verpakking staat vermeld.

Vermijd blootstelling van het product aan zonlicht of direct licht.
Voorkom dat Farmorubicine in contact komt met de huid. Als dit per ongeluk toch gebeurt dient u de huid grondig met water en zeep te wassen.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 11 september 2001.