Wat is de samenstelling van Femoston 2/10?

Een oranje tablet bevat 2 mg estradiol en een gele tablet bevat 2 mg estradiol gecombineerd met 10 mg dydrogesteron (Femoston 2/10).

De volgende hulpstoffen zijn verwerkt: lactose, methylhydroxypropylcellulose, maïszetmeel, colloïdaal siliciumdioxide, polyethyleenglycol en magnesiumstearaat. Zowel de gele als de oranje tabletten bevatten de kleurstoffen E104 (chochenillerood) en E171 (titaandioxide).

Hoe is de verpakking uitgevoerd?

Drie doordrukstrips met 28 tabletten:
- 14 oranje tabletten van 2 mg estradiol
- 14 gele tabletten van 2 mg estradiol gecombineerd met 10 mg dydrogesteron
De tabletten hebben aan de ene kant de opdruk 379 en aan de ander kant
de opdruk S

Tot welke groep geneesmiddelen hoort Femoston 2/10?

Femoston 2/10 behoort tot de groep geslachtshormonen.

Het actieve bestanddeel estradiol is identiek aan het vrouwelijk geslachtshormoon estradiol. Daarom wordt het aangeduid als een lichaamseigen oestrogeen. Het actieve bestanddeel dydrogesteron lijkt op het lichaamseigen hormoon progesteron.

Hoe werkt Femoston 2/10?

Femoston 2/10 vult de lichaamseigen hormonen oestrogeen en progesteron aan. Het innemen van een oestrogeen kan de overgangsklachten verminderen. Het is echter onverstandig alleen oestrogeen te gebruiken, omdat onder invloed hiervan het baarmoederslijmvlies voortdurend wordt gestimuleerd, waardoor baarmoederafwijkingen kunnen ontstaan. Dydrogesteron beschermt het baarmoederslijmvlies en zorgt ervoor dat de binnenste laag ervan wordt afgestoten. Er treedt dan meestal wat bloedverlies op. Na een behandeling van een paar maanden kunnen de bloedingen afnemen. Naast de beschermende werking op het baarmoederslijmvlies, zorgt dydrogesteron ook voor een regelmatige cyclus bij vrouwen die onregelmatig menstrueren in de overgang.

Wie is verantwoordelijk voor het in de handel brengen van Femoston 2/10?

Solvay Pharmaceuticals B.V.
C.J. van Houtenlaan 36
1381 CP Weesp

Voor informatie kunt u zich wenden tot:

Solvay Pharma B.V.
Postbus 501
1380 AM Weesp
tel (0294) 46 59 09
E-mail: nlpharma@solvay.com

Femoston 2/10 staat in het register van geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 17490.

Waarvoor wordt Femoston 2/10 gebruikt?

Femoston 2/10 wordt gebruikt bij de behandeling van klachten, veroorzaakt door een tekort aan vrouwelijke geslachtshormonen in en na de overgang of bij vrouwen van wie de eierstokken verwijderd zijn. Femoston 2/10 is bestemd voor vrouwen die een baarmoeder hebben.

Femoston 2/10 wordt ook gebruikt ter voorkoming van ontkalking van de botten, dat in en na de overgang kan optreden.

Wanneer mag ik Femoston 2/10 niet gebruiken?

U mag Femoston 2/10 niet gebruiken bij:

* een bepaalde stofwisselingsstoornis (porfyrie);
* ernstige leveraandoeningen of als u vroeger een ernstige leveraandoening heeft gehad;
* gezwellen heeft die gevoelig zijn voor hormonen, zoals borst- of baarmoederkanker;
* aderontsteking of verstopping van de aderen (trombose);
* vaginale bloedingen waarvan de oorzaak niet is vastgesteld;
* zwangerschap
* u borstvoeding geeft;
* u borstkanker heeft of vroeger heeft gehad;
* overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van Femoston 2/10

Wanneer moet ik voorzichtig zijn met Femoston 2/10?

Femoston 2/10 is geen anticonceptiepillen en beschermen dus niet tegen zwangerschap. Bent u in de vruchtbare leeftijd, gebruik dan een voorbehoedmiddel zonder hormonen, bijvoorbeeld een spiraaltje of condooms.
Raadpleeg uw arts wanneer ongewone verschijnselen optreden. Bijvoorbeeld bij: plotseling moeilijk zien, abnormale bloedingen, onverklaarbare pijn in buik, borst of benen.
Raadpleeg voor gebruik uw arts als u last heeft van epilepsie, migraine, hoge bloeddruk, hartafwijkingen of een bepaalde oorzaak voor aantasting van het gehoor (otosclerose).

Patiënten met suikerziekte zullen bij gebruik van oestrogenen wat vaker dan normaal door hun arts worden gecontroleerd.
Wanneer u last heeft of last heeft gehad van vleesbomen of bij aanwezigheid van baarmoederweefsel buiten de baarmoeder (endometriose), zorg dan dat uw arts daarvan op de hoogte is.

Bij langdurig gebruik van Femoston 2/10 is regelmatige controle door uw arts noodzakelijk.

Kan ik Femoston 2/10 gebruiken bij zwangerschap of bij het geven van borstvoeding?

Femoston 2/10 mag niet in de zwnagerschap gebruikt worden.

Het gebruik van Femoston 2/10 is niet aan te bevelen wanneer u borstvoeding geeft.
Raadpleeg hierover uw arts.

Kan ik Femoston 2/10 gebruiken als ik deelneem aan het verkeer of machines bedien?

Femoston 2/10 heeft geen invloed op de rijvaardigheid of de bediening van machines en apparaten.

Kan ik Femoston 2/10 gebruiken samen met andere geneesmiddelen?

Er zijn geneesmiddelen die de werking van Femoston 2/10 kunnen verminderen, zoals bepaalde middelen tegen epilepsie respectievelijk tuberculose.
Als u al geneesmiddelen gebruikt is het verstandig uw arts of apotheker hierover op de hoogte te stellen.

Hoe moet ik Femoston 2/10 gebruiken?

Op de ingesloten sticker kunt u de dag noteren dat u begint met het slikken van Femoston 2/10 (dag 1). Afhankelijk van uw menstruatiepatroon zijn er drie mogelijkheden om de behandeling met Femoston 2/10 te beginnen:
1. Bij regelmatige menstruatie: begint u met Femoston 2/10 op de eerste dag van de mensutraite.

2. Bij onregelmatige menstruatie: overlegt u met uw arts op welke dag van de cyclus u start met Femoston 2/10.

3. Indien u langer dan 12 maanden niet heeft gemenstrueerd: kunt u op iedere willekeurige dag beginnen.
Tijdens de eerste 14 dagen van het gebruik van Femoston 2/10 neemt u één oranje tablet per dag. Op dag 15 tot en met dag 28 neemt u één gele tablet per dag.
Direct hierna, op dag 29, begint u met de nieuwe cyclus van 28 tabletten, dus weer 14 dagen één oranje tablet per dag en vervolgens 14 dagen één gele tablet.
Er zijn geen tabletvrije dagen.

Wanneer kan ik effect verwachten van Femoston 2/10?

Wanneer u de instructies van uw arts nauwkeurig opvolgt, kunt u van Femoston 2/10 binnen enkele weken duidelijke resultaten verwachten. De klachten zullen zijn verminderd of verdwenen. Raadpleeg uw arts wanneer er geen verbetering optreedt. U mag in geen geval stoppen met innemen zonder overleg met uw arts. Uw arts kan Femoston 2/10 ook voorschrijven bij afwezigheid van klachten, maar als voorzorgsmaatregel ter voorkoming van klachten op langere termijn (zie onder Hoe werkt Femoston 2/10).

Wat moet ik doen als ik teveel Femoston 2/10 heb gebruikt?

Wanneer u per ongeluk teveel tabletten Femoston 2/10 hebt ingenomen, leidt dit in het algemeen niet tot ziekteverschijnselen. Neem altijd contact op met uw arts om te horen of een behandeling nodig is als teveel Femoston 2/10 is ingenomen. Neem altijd de verpakking mee; uw arts kan dan meteen zien om welk geneesmiddel het gaat.

Wat moet ik doen als ik een keer vergeten ben Femoston 2/10 te gebruiken?

U kunt gewoon doorgaan met de volgende tablet en de cyclus op de voorgeschreven wijze afmaken.
Wanneer u meer tabletten hebt vergeten in te nemen, moet u met uw arts overleg plegen.

Heeft Femoston 2/10 bijwerkingen?

Een geneesmiddel heeft soms ongewenste effecten: zogenaamde bijwerkingen.
In de eerste maanden van de behandeling kan een gespannen of pijnlijk gevoel in de borsten voorkomen. Misselijkheid, hoofdpijn en ophoping van vocht komen in een enkel geval voor. Deze klachten verdwijnen meestal in de loop van de behandeling.

Bijwerkingen die aan progestagenen worden toegeschreven en mogelijk ook bij

Femoston 2/10 kunnen voorkomen zijn:
* Vaginale bloedingen variërend van zeer licht bloedverlies tot een menstruatie-achtige bloeding. Het is ook mogelijk dat er geen bloeding optreedt.
* Depressieve, migraine en nervositeit.
* Meer of minder zin in vrijen.
* Een heel enkele keer kan geelzucht optreden.
* Jeuk, allergische reacties.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter, of die u als ernstig ervaart.

Hoe moet ik Femoston 2/10 bewaren?

Bewaar geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen.

Bewaar Femoston 2/10 bij kamertemperatuur (15-25?C) en in de originele verpakking.
De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld. Op de strip staat deze datum achter de aanduiding EXP.

Heeft u nog meer vragen?

Raadpleeg uw arts of apotheker als u meer vragen hebt over het gebruik van dit geneesmiddel. Zij beschikken over uitgebreide medische informatie van Femoston 2/10.

De bijsluiter is voor het laatst herzien in:

Januari 1998.

Algemene informatie over de overgang en de eigenschappen van Femoston 2/10

Tijdens de overgang (de periode die enkele jaren vóór de laatste menstruatie begint en duurt tot ten minste vijf jaren na de laatste menstruatie) neemt de productie van de vrouwelijke geslachtshormonen (oestrogeen en progesteron) af. De klachten, die kunnen ontstaan bij vrouwen in en na de overgang en bij vrouwen bij wie de eierstokken verwijderd zijn, zijn: slapeloosheid, sombere gevoelens en gewrichtspijnen.
Behalve tot deze klachten, kan de overgang leiden tot onvrijwillig urineverlies (incontinentie) en geïrriteerd slijmvlies van de vagina (wat kan leiden tot pijn bij het vrijen). Op langere termijn kan na de overgang botontkalking optreden, waardoor de kans op een botbreuk toeneemt. De kans op hart- en vaatziekten kan toenemen, doordat in de overgangsjaren het cholesterolgehalte van het bloed omhoog gaat en zodoende de vetsamenstelling van het bloed verandert.