20 SEP. 2002

Informatie voor de gebruiker
Fenistil

DRAGEES Dimetindeenwaterstofmaleaat

Wat is Fenistil?

Fenistil dragees zijn wit, rond en glanzend. 1 dragee bevat als werkzame stof 1 mg dimetindeenwaterstofmaleaat.

Verder lactose, talk, tarwezetmeel, magnesiumstearaat, arabische gom, calciumcarbonaat, titaandioxide, sucrose, polyethyleenglycol 8000.

Verpakking

Fenistil dragees zijn verpakt in doosjes met 20 dragees.

Wat doet Fenistil?

Fenistil heft bepaalde verschijnselen van overgevoeligheid op.

Importeur/ Registratiehouder

Importeur/Registratiehouder van Fenistil in Nederland is
Novartis Consumer Health BV,
Breda.

Inschrijvingsnummer

Fenistil dragees 1 mg zijn in het register ingeschreven onder nummer RVG 01527.

Wanneer wordt Fenistil voorgeschreven?

Fenistil wordt voorgeschreven ter behandeling van :

* allergische neusverkoudheid, zoals hooikoorts,
* allergische huidaandoeningen gepaard gaande met jeuk, zoals eczeem, netelroos, galbulten,
* insectenbeten,
* geneesmiddel- en voedselallergie.

Wanneer Fenistil niet gebruiken

Fenistil mag niet worden gebruikt

* als gebleken is dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van Fenistil,
* bij vergroting van de prostaat gepaard gaand met moeilijkheden bij het plassen,
* bij acuut glaucoom (dit is een ernstige vorm van te hoge druk in de oogbol).

Fenistil samen met andere geneesmiddelen

Fenistil kan de versuffende werking van bijvoorbeeld kalmeringsmiddelen en slaapmiddelen versterken, waardoor uw reactievermogen aanzienlijk verminderd kan worden, Het gelijktijdige gebruik van Fenistil met bepaalde geneesmiddelen tegen depressiviteit verhoogt de kans op het ontstaan van glaucoom. Het is van belang dat u uw arts vertelt welke geneesmiddelen u gebruikt, zodat hij daarmee rekening kan houden bij het voorschrijven.

Fenistil en alcoholgebruik

Zoals ook voor vele andere geneesmiddelen geldt, moet u voorzichtig zijn bij gelijktijdig gebruik van alcohol en Fenistil. Fenistil kan de versuffende werking van alcohol versterken, waardoor de kans op ongelukken wordt vergroot, bv. in het verkeer.

Fenistil in de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding.

Het is gewenst het gebruik van Fenistil tijdens de zwangerschap of tijdens de periode van borstvoeding te mijden. Overleg in deze situaties met uw arts.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen

Soms kan het gebruik van Fenistil aanleiding geven tot een lichte vorm van slaperigheid. U dient daarom voorzichtig te zijn als u deelneemt aan het verkeer bv. bij het autorijden) of bij het bedienen van machines. Ook bij kinderen die Fenistil gebruiken moet men rekening houden met een verminderd reactievermogen (spelen op straat, deelname aan het verkeer). Het is het beste om de eerste dagen extra voorzichtig te zijn om te zien hoe u op Fenistil reageert.

Dosering van Fenistil en wijze van innemen

Uw arts heeft u verteld hoeveel Fenistil dragees u moet innemen en op welk moment van de dag. Het is van belang dat u zich strikt houdt aan de voorgeschreven dosering. Doet u dit niet dan is de kans groot dat verbetering van uw klachten zal uitblijven.

De gebruikelijke dosering is:

(Jong) volwassenen: 3 x daags 1-2 dragees.

De dragees zijn niet geschikt voor kinderen. Deze dienen een andere
toedieningsvorm te krijgen waarmee een lagere dosering kan worden
bereikt (druppelvloeistof).

Wat te doen bij overdosering

Acute verschijnselen van overdosering kunnen zijn: diepe slaap, hallucinaties, pupilverwijding, darmkrampen, rode vlekken in het gezicht, moeilijkheden met het plassen, koorts. U dient direct medische hulp in te roepen.

Heeft Fenistil bijwerkingen ?

Soms kunnen er klachten als sufheid (slaperigheid) optreden, maar ook het tegenover gestelde, een lichte mate van opwinding, is mogelijk. Klachten als misselijkheid, lichte duizeligheid, lichte hoofdpijn, droge mond en huiduitslag zijn ook af en toe gemeld.

Bewaring en houdbaarheid

Bewaar Fenistil dragees in de verpakking waarin het is afgeleverd, niet boven 25 °C, buiten het bereik van kinderen op een droge en donkere plaats De uiterste gebruiksdatum wordt op de verpakking aangegeven door de datum die volgt op <Niet te gebruiken na> en op de strips door de datum die volgt op de afkorting <EXP> (een afkorting van het Engelse woord <expire>, dat <vervallen> betekent).

September 2002