Bijsluiter 
Fenistil Penciclovir

ALGEMENE INFORMATIE

Lees eerst deze bijsluiter
Voordat u met de therapie begint, raden wij u aan deze bijsluiter goed te lezen.
Dit advies geldt ook als u iemand anders helpt met de toediening van Fenistil Penciclovir crème.
Het kan zijn dat u tijdens uw behandeling met Fenistil Penciclovir crème de bijsluiter nogmaals wilt lezen. Daarom adviseren wij u de bijsluiter te bewaren. Houd dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen.

Naam van het geneesmiddel Fenistil Penciclovir 10 mg/g, crème

Hoe ziet Fenistil Penciclovir crème eruit?
De crème is wit.

Wat is de samenstelling van Fenistil Penciclovir crème?

Fenistil Penciclovir crème bevat het werkzame bestanddeel penciclovir: 10 milligram penciclovir per 1 gram crème. Fenistil Penciclovir crème bevat ook niet-werkzame bestanddelen: witte vaseline, vloeibare paraffine, cetostearyl alcohol, propyleenglycol, gezuiverd water, cetomacrogol 1000.

Wat is de toedieningsvorm van Fenistil Penciclovir crème en wat is de inhoud van de verpakkingen?

De toedieningsvorm van Fenistil Penciclovir is een crème.
Fenistil Penciclovir crème wordt geleverd in een tube of in een plastic doseerpompje (2 gram crème). De tube wordt ook geleverd in een verpakking met 20 aanbrengspateltjes.

Tot welke geneesmiddelengroep behoort Fenistil Penciclovir crème?

Fenistil Penciclovir crème behoort tot de groep van de antivirale middelen. Dit zijn geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van virusinfecties.

Wie is verantwoordelijk voor het in de handel brengen van Fenistil Penciclovir
crème?

Novartis Consumer Health BV
Claudius Prinsenlaan 140
NL - 4818 CP Breda

Onder welk nummer is Fenistil Penciclovir crème ingeschreven?

Fenistil Penciclovir crème is in het register ingeschreven onder RVG 22336.

WAARVOOR WORDT FENISTIL PENCICLOVIR CRÈME GEBRUIKT?

Fenistil Penciclovir crème wordt gebruikt voor de behandeling van de virusinfectie die een ‘koortslip’ veroorzaakt (herpes labialis).

WAAR MOET U OP LETTEN VÓÓRDAT U FENISTIL PENCICLOVIR CRÈME GAAT GEBRUIKEN?

Wanneer mag u Fenistil Penciclovir crème niet gebruiken?

Als u eerder een allergische reactie heeft gehad op penciclovir, of een van de andere bestanddelen van de crème mag u Fenistil Penciclovir crème niet gebruiken;

Tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding:
Als u zwanger bent of denkt te zijn of borstvoeding geeft dient u vooraf te overleggen met uw arts over het gebruik van dit geneesmiddel.

Welke bijzondere voorzorgen gelden bij het gebruik van Fenistil Penciclovir crème?

• De crème mag niet worden gebruikt door patiënten die allergisch zijn voor penciclovir of een ander bestanddeel van de crème;
• Er zijn geen aanwijzingen dat Fenistil Penciclovir crème invloed heeft op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen;
• De crème alleen gebruiken voor een koortslip of koortsuitslag in het gezicht. De crème niet gebruiken in de mond, in of bij de ogen of de geslachtsorganen;
• Indien u niet zeker bent of u last heeft van een koortslip, of als de koortslip erger wordt of door de behandeling met de crème niet verbetert, raden wij u aan contact op te nemen met uw arts;
• Patiënten met een verminderde afweer, die aan een koortslip lijden, moeten door een arts behandeld worden.
• Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik van Fenistil Penciclovir crème door kinderen onder de 12 jaar. Gebruik door deze leeftijdsgroep wordt daarom afgeraden.

Kunt u Fenistil Penciclovir crème gebruiken met andere geneesmiddelen?

Ja, u kunt de crème gelijktijdig met andere geneesmiddelen gebruiken. In het algemeen raden wij u echter aan uw arts te informeren als u onlangs andere medicijnen heeft gebruikt of nu nog andere medicijnen gebruikt.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN FENISTIL PENCICLOVIR CRÈME

Wat is de dosering van Fenistil Penciclovir crème?

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
Volgens de gebruikelijke dosering wordt de crème overdag ongeveer om de twee uur aangebracht, gemiddeld 8 tot 9 keer per dag.
Indien de crème 6 maal of minder per dag wordt opgebracht kan dit leiden tot een niet- effectieve behandeling.

Kinderen onder de 12 jaar
Fenistil Penciclovir crème is niet bestemd voor kinderen in deze leeftijdscategorie. (Zie rubriek bijzondere voorzorgen)

Gebruiksaanwijzing
U dient de koortslip in een zo vroeg mogelijk stadium te behandelen, zodra u last krijgt van een tintelend gevoel of jeuk. Was uw handen voor en na het aanbrengen van de crème. Breng met behulp van uw vinger een kleine hoeveelheid crème aan op het getroffen gebied. U kan de crème ook met een aanbrengspateltje aanbrengen (voor de verpakkingen die deze bevatten).
De crème mag uitsluitend op de lippen en het gezicht worden aangebracht. Gebruik de crème niet in de mond, in of bij de ogen of geslachtsdelen.
Als de crème rond etenstijd moet worden aangebracht, doe dit dan na het eten om te voorkomen dat u de crème aflikt. Als de crème binnen een uur na het aanbrengen reeds is afgelikt, breng dan een nieuwe dosis aan.

Hoe vaak moet u Fenistil Penciclovir crème gebruiken?

Volgens de gebruikelijke dosering wordt de crème overdag ongeveer om de twee uur aangebracht, gemiddeld 8-9 maal per dag.

Wat is de duur van de behandeling met Fenistil Penciclovir crème?
De behandeling duurt 4 dagen.

Wat moet u doen als u meer crème heeft aangebracht dan is voorgeschreven?

Het optreden van schadelijke effecten na het in één keer aanbrengen van een grote hoeveelheid op de huid is onwaarschijnlijk. De crème levert bij inname geen gevaar op, hoewel enige irritatie in de mond kan optreden. Behandeling is niet nodig.

Wat moet u doen als u vergeten bent de crème te gebruiken?

Als u een keer vergeet Fenistil Penciclovir crème aan te brengen, doe dit dan alsnog zodra u eraan denkt. Breng de volgende dosis op het normale tijdstip aan, en vervolg de behandeling als tevoren.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN VAN FENISTIL PENCICLOVIR CRÈME

Sommige mensen krijgen na het aanbrengen van de crème een branderig stekend of verdoofd gevoel op de plaats van de crème. Deze verschijnselen verdwijnen doorgaans snel.

Bij een klein aantal patiënten kan huiduitslag en jeuk optreden.
Als de verschijnselen ernstig van aard zijn of als u er last van heeft, stop dan met het gebruik van de crème en raadpleeg uw arts of apotheker. U wordt verzocht uw arts (of apotheker) elke bijwerking mee te delen, die niet in deze bijsluiter wordt genoemd.

HOE MOET U FENISTIL PENCICLOVIR CRÈME BEWAREN EN WAT IS DE UITERSTE GEBRUIKSDATUM?

Bewaar de crème bij 15-30 °C in de originele verpakking, op een droge plaats en buiten het bereik van kinderen.

Niet invriezen.
Op zowel de verpakking als de tube staat de uiterst gebruikstermijn van Fenistil Penciclovir crème aangegeven. Op de verpakking wordt deze datum voorafgegaan door de woorden ‘Niet te gebruiken na:’ of ‘Exp:’ ‘Exp:’ betekent Expiry date of vervaldatum. Na deze datum mag u het geneesmiddel niet meer gebruiken.

WANNEER IS DEZE BIJSLUITER VOOR HET LAATST GEWIJZIGD?
3 oktober 2008.