Fenistil Wondgel

Wondbehandeling

Integrale aanpak van wonden

Indicaties

Fenistil Wondgel is een hydroactieve, colloïdale gel voor de behandeling van wonden, die het helen van de huid bevordert door bedekking van de wond en voorziening van een optimale vochtige genezingsomgeving. Fenistil Wondgel is bestemd voor gebruik op oppervlakkige brandwonden en wondjes (bijv. schaafwonden, snijwonden). Fenistil Wondgel mag ook worden gebruikt bij open wonden (zonder aanzienlijke verbreking van de huid) en oppervlakkige doorligwonden (enkel onder toezicht van een arts of verpleegkundige).

Eigenschappen

Fenistil Wondgel bevat een hydrocolloïde (pH = 5,5) die bijdraagt tot het scheppen van optimale vochtige helingsomstandigheden om de celvernieuwing te versnellen en aldus de kans op littekens te verminderen. Door zijn afkoelingseffect helpt Fenistil Wondgel daarenboven de pijn te verzachten en snel te verlichten.

Fenistil Wondgel kan zowel bij droge als bij vochtige wonden worden gebruikt:

• In het geval van een droge wond vormt Fenistil Wondgel de droge wond om tot een vochtige wond (‘hydrogel’-effect). De droge wond neemt het water in Fenistil Wondgel op en bevordert de ontbinding van necrotisch/beschadigd weefsel.

• In het geval van een vochtige wond wordt de hydrocolloïde van Fenistil Wondgel geactiveerd en bijgevolg absorbeert Fenistil Wondgel het overtollige vocht uit de wond en herstelt het de vochtbalans in de wond (‘hydrocolloïd’-effect).

Hoe gebruiken

Niet gebruiken bij uitgebreide, dragende of geïnfecteerde wonden, tenzij andersluidend advies van uw arts. De handen wassen vóór en na behandeling van de wond. De wond zorgvuldig schoonmaken en drogen alvorens de gel aan te brengen.
Voor oppervlakkige brandwonden en wondjes (bijv. schaafwonden, snijwonden):
Fenistil Wondgel een- of tweemaal per dag (in geval van zonnebrand twee- tot zesmaal per dag aanbrengen) voorzichtig aanbrengen op de wond (niet inwrijven).
De wond indien nodig bedekken met een pleister of een verband en dagelijks vervangen.
Voor open wonden (zonder aanzienlijke verbreking van de huid) en oppervlakkige doorligwonden (enkel onder toezicht van een arts of verpleegkundige):
Fenistil Wondgel in een dikke laag (5 mm) op de wond aanbrengen en daarbij de wondranden vermijden.
Fenistil Wondgel bedekken met een steriel niet-hechtend verband en daarover verbandgaas of een zwachtel. Fenistil Wondgel ter plaatse laten zolang de gelstructuur intact is.
• Open wonden: dagelijks vervangen
• Oppervlakkige doorligwonden: dagelijks of om de twee dagen vervangen
schoonmaken drogen aanbrengen bedekken

Belangrijk:
Wanneer er zich nieuwe huidcellen beginnen te vormen en de wond aan het dichtgaan is, mag er slechts een dunne laag Fenistil Wondgel aangebracht worden om verweking te voorkomen. Indien nodig de wondranden beschermen.
Verwijderen van het verband:
• De handen wassen vóór en na het verwijderen van Fenistil Wondgel.
• Fenistil Wondgel kan eenvoudig en pijnloos worden verwijderd met een bevochtigd gaasje.

Voorzorgen
• Voor uitwendig gebruik.
• Bijwerkingen zoals irritatie of allergische reacties zijn uitzonderlijk.
• Fenistil Wondgel niet gebruiken in geval van een bekende allergische reactie op parabenen of één van de bestanddelen.
• Fenistil Wondgel niet gebruiken op de oogleden of in de ogen. Indien Fenistil Wondgel in aanraking komt met de ogen, de ogen onder stromend water spoelen en een arts raadplegen.
• Bij uitgebreide, dragende of geïnfecteerde wonden, een arts raadplegen alvorens Fenistil Wondgel te gebruiken omdat er mogelijk andere aanvullende behandelingen nodig zijn.
• Een arts raadplegen indien de wond opzwelt, rood of pijnlijk wordt, of na enkele dagen niet begint te genezen.
• Indien u zwanger bent of borstvoeding geeft, vraag dan een arts om advies voordat u Fenistil Wondgel gebruikt.

Bewaarcondities
• Bij kamertemperatuur (< 25°C) bewaren, op een droge plaats en in de oorspronkelijke verpakking.
• De tube na gebruik sluiten.
• Fenistil Wondgel niet meer gebruiken na de vervaldatum die vermeld staat op de doos.

Bestanddelen

Zuur colloïdaal hydrocolloïd, arginine, gezuiverd water, vertakte vetzuren (BCFA), methyl-p-hydroxybenzoaat (E218), propyl-p-hydroxybenzoaat (E216).

Aard en inhoud van de verpakking
Tubes van 10 g, 50 g en 250 g.
Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

Fabrikant
Novartis Consumer Health S.A.
- Route de l’Etraz
- CH-1260 Nyon, Zwitserland
Licentiegever
Flen Pharma NV

Verdeler
Novartis Consumer Health BV,
Claudius Prinsenlaan 142 ,
4818 CP Breda