Patiëntenbijsluiter

Fero Gradumet tabletten met gereguleerde afgifte

Lees de bijsluiter vóór gebruik van het geneesmiddel goed door, ook als u al heeft u eerder Fero Gradumet gebruikt hebt. De informatie in deze bijsluiter kan door nieuwe bevindingen of veranderde inzichten zijn gewijzigd als u een volgende verpakking krijgt.
Uw arts is verantwoordelijk voor de keuze van dit geneesmiddel. Volg zijn/haar aanwijzingen nauwkeurig op. Raadpleeg uw arts of apotheker als iets onduidelijk is. Laat uw geneesmiddel nooit door anderen gebruiken en gebruik zelf ook nooit het geneesmiddel van een ander. Zorg dat, indien nodig, aan anderen bekend is welk(e) geneesmiddel(en) u gebruikt.

Wat kunt u in deze bijsluiter vinden en waar?
1. Wat is Fero Gradumet en waar wordt het voor gebruikt?
2. Voordat u Fero Gradumet gebruikt
3. Hoe moet u Fero Gradumet gebruiken
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Bewaarcondities

Fero Gradumet, tabletten met gereguleerde afgifte

Als u overgevoelig bent voor bepaalde stoffen is het belangrijk te weten wat er precies in de tabletten zit. Daarom volgt hier een opsomming.

Werkzame stof:
Fero Gradumet bevat per tablet 525 mg ijzersulfaat overeenkomend met 105 mg ijzer. Hulpstoffen: copolymeer van methylacrylaat en methylmethacrylaat, magnesiumstearaat, polyvinylpyrrolidon, lactose, ethylcellulose, hydroxypropylmethylcellulose, saccharoïde natrium, tri-ethylcitraat, sorbitan monooleaat, titaandioxide (E171), ricinusolie, erytrosine (E127) en oranjegeel S (E110)

Verantwoordelijk voor dit geneesmiddel is.
Teofarma S.r.l.
Via F.IIi Cervi, 8
27010 Valle Salimbene (PV)
Italië
Tel.nr.: 0039 0382 422008

In het register ingeschreven onder RVG: 05752.

1. Wat is Fero Gradumet en waar wordt het voor gebruikt?

1.1 Geneesmiddelengroep

Fero Gradumet behoort tot de groep van de zogenaamde mineralen. Fero Gradumet bevat ijzer als mineraal. IJzer is vooral nodig voor de aanmaak van hemoglobine (bestanddeel van bloed wat voor zuurstoftransport zorgt). Verder zit ijzer in myoglobine (bestanddeel van spierweefsel) en bepaalde enzymen (stoffen in het lichaam die nodig zijn voor chemische reacties).

1.2 Verpakking

Fero Gradumet is verkrijgbaar in doordrukstripverpakkingen van 30 en 60 stuks.

1.3 Uiterlijk

Fero Gradumet is een rode, omhulde tablet met gereguleerde afgifte. Gereguleerde afgifte wil zeggen dat de werkzame stof steeds beetje voor beetje uit de tablet komt. Hierdoor hoeft u maar 1 keer per dag een tablet te slikken.

1.4 Waar wordt Fero Gradumet voor gebruikt?

Fero Gradumet kan worden toegepast bij bloedarmoede door ijzergebrek bij kinderen vanaf 10 jaar en volwassenen.

2 Voordat u Fero Gradumet gebruikt

2.1 Niet gebruiken bij:

* bepaalde beschadigingen van het maagdarmkanaal;
* toegenomen opname van ijzer uit het maagdarmkanaal (hemochromatose);
* ijzerophoping in de lever en/of andere organen (hemosiderose).

2.2 Waarschuwingen en voorzorgen

Let op bij de volgende aandoeningen of situaties:

als u gezwellen, uitstelpingen (divertikels) of ontstekingen aan het maagdarmkanaal heeft: de tabletten kunnen verstopping veroorzaken of (zelden) de uitstelpingen beschadigen.
ijzerverbindingen kunnen vooral voor jonge kinderen erg giftig zijn. Daarom is het extra belangrijk dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen te houden.

2.3 Bij zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel kan worden gebruikt gedurende de zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding. Er is, voor zover bekend, geen gevaar voor de vrucht of zuigeling. U moet uiteraard wel de voorgeschreven hoeveelheid aanhouden.

2.4 Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken Er zijn geen gegevens bekend over het effect op de rijvaardigheid. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

2.5 Wisselwerkingen met andere (genees)middelen

Een combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben. Vertel daarom altijd aan uw arts welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Vergeet hierbij niet de geneesmiddelen te noemen die u zonder recept kunt krijgen. Voor ijzerverbindingen zijn de volgende wisselwerkingen bekend:
* tetracyclinen (bepaalde antibiotica) vanwege een verminderde opname van beide geneesmiddelen deze middelen liever niet gelijktijdig gebruiken. Wanneer u naast Fero Gradumet tetracycline gebruikt, wordt geadviseerd deze middelen met een tussentijd van minstens 3 uur in te nemen.
* maagzuurbindende middelen (antacida), fosfaten, calciumzouten en plantenzuren
(fytinezuur), omdat deze middelen de opname van ijzerverbindingen verminderen
* chlooramfenicol (bepaald antibioticum) vanwege een verminderde werking van
ijzerpreparaten
* penicillamine (middel bij reuma) omdat de opname door Fero Gradumet wordt verminderd.

3 Hoe moet u Fero Gradumet gebruiken

3.1. Dosering

Volg de aanwijzingen op van uw arts. De gebruikelijke dosering is één tablet per dag. Uw arts heeft u verteld hoelang u Fero Gradumet moet gebruiken.

3.2 Wijze van inname

Neem Fero Gradumet met een ruime hoeveelheid vloeistof voor het ontbijt in zonder de tablet stuk te bijten.

3.3 Wat te doen als meer is ingenomen dan is voorgeschreven
Gebruik van teveel Fero Gradumet kan leiden tot misselijkheid, braken (zwart en bloederig), shock, versnelde hartslag, verzuring van het bloed (metabole acidose) en coma. In een later stadium kunnen leverbeschadiging, geelzucht, stoornissen in de bloedstolling, ademhalingsstoornis (Cheyne-Stokes ademhaling), vochtophoping in de longen (longoedeem) toevallen/stuipen (convulsies), shock, coma, afsterven van de maag, bloedvergiftiging (sepsis) en verstopping van het maagdarmkanaal door littekenvorming optreden.

Als u teveel Fero Gradumet heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Probeer in de tussentijd braken op te wekken door het drinken van water of limonade en een vinger achter in de keel te steken.

3.4 Wat te doen als een dosis vergeten is

Wanneer u vergeten bent om Fero Gradumet in te nemen dan kunt u dit alsnog in de loop van dezelfde dag doen.

3.5 Stoppen van de behandeling

Wanneer plotseling met Fero Gradumet gestopt wordt, zullen de klachten weer toenemen.

Stop niet eigenhandig met de behandeling. Heeft u problemen die tot stoppen van de therapie zouden kunnen leiden, neem dan contact op met uw behandelend arts.

4 Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Fero Gradumet bijwerkingen veroorzaken. Regelmatig komen voor:
* maagdarmstoornissen zoals misselijkheid, braken, buikpijn;
* zwart gekleurde faeces. Vaak kan voorkomen:
* lichte verstopping. Soms kan voorkomen:
* diarree.

Waarschuw uw arts of apotheker als bij u een bijwerking optreedt die door u als ernstig wordt ervaren of als een bijwerking optreedt die niet vermeld wordt in deze bijsluiter.

5 Bewaarcondities

* Houd geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.

* Bewaar geneesmiddelen zoveel mogelijk in de originele verpakking.
* Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats bij kamertemperatuur (15-25°C). Op deze manier bewaard kunt u Fero Gradumet blijven gebruiken tot en met de datum die aangegeven wordt op het doosje bij "Niet te gebruiken na". Op de strips staat deze aanduiding na "Exp" (=niet te gebruiken na) gevolgd door enkele getallen. Deze geven de maand en het jaar aan.
Eventuele restanten kunt u naar de apotheek terugbrengen ter vernietiging!

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd: 06/2003