Wat is Fevarin.

Hoe werkt het?

De werkzame stof van Fevarin is fluvoxamine.

Fluvoxamine verbetert de doorgifte van signalen door de stof serotonine van de ene naar de andere hersencel.

Een te langzame of verminderde doorgifte kan één van de oorzaken van uw klachten zijn. Fevarin wordt gebruikt als u last heeft depressiviteit (langdurig sombere stemming) of als u dwanggedachten en/of dwangmatig handelen heeft.

Fevarin is een antidepressivum. Er zijn tabletten van 50 en 100 mg.

Wie mogen Fevarin niet gebruiken?

Fevarin mag niet gebruikt worden door:
* Mensen die andere geneesmiddelen tegen depressiviteit gebruiken (MAO-remmers) of deze de laatste twee weken gebruikt hebben.
* Mensen die overgevoelig zijn voor fluvoxaminemaleaat of één van de andere bestanddelen van Fevarin.

Wat moeten u en uw arts weten voordat u Fevarin gebruikt?

Let vóórdat u Fevarin gaat gebruiken op:
* of u de nu of de laatste twee weken andere geneesmiddelen tegen depressiviteit heeft gebruikt (MAO-remmers).
* of u andere geneesmiddelen of zelfzorgmiddelen gebruikt
* of u lijdt aan epilepsie
* of u lijdt aan suikerziekte
* of u lijdt aan een nier- of leverziekte
* of u medicijnen gebruikt die de bloedstolling kunnen beïnvloeden, zoals bepaalde pijnstillers
* of u stoornis in de bloedstolling heeft of heeft gehad
* of u lijdt of heeft geleden aan de stemmingsstoornis manie of hypomanie
* of u kort geleden een hartinfarct heeft gehad

Indien een of meerdere van de bovengenoemde situaties bij u van toepassing is/zijn dan dient u dit met uw arts te bespreken. Er zijn slechts beperkt gegevens beschikbaar over het gebruik van Fevarin bij kinderen van ouder dan 8 jaar. Bij hen dient een maximum dosering van 200 mg/dag
niet overschreden te worden. Dosisverhoging dient bij ouderen langzamer en altijd voorzichtiger te geschieden.

Fevarin niet gebruiken in combinatie met

Geneesmiddelen kunnen elkaar beïnvloeden.

Fevarin kan invloed hebben op geneesmiddelen die de bloedstolling beïnvloeden zoals diverse pijnstillers (NSAID’s) en middelen die onder controle staan van de trombosedienst (cumarinederivaten) en op andere geneesmiddelen tegen depressiviteit, waaronder St. Janskruid en MAO remmers. De volgende geneesmiddelen kunnen ook worden beïnvloedt door Fevarin: antipsychotica (clozapine, olanzapine, thioridazine), theophylline, methadon, propranolol, anti-epileptica (fenytoïne, carbamazepine), terfenadine, cisapride, ciclosporine en een aantal benzodiazepines. Informeer uw arts en apotheker altijd over welke geneesmiddelen u gebruikt of onlangs gebruikt heeft.

Waar moet u op letten tijdens Fevarin gebruik?

* Als u ziek bent of ziek wordt tijdens het gebruik van Fevarin, neem dan altijd contact op met uw arts. De behandeling met Fevarin moet na overleg met de arts worden gestopt als meerdere van de volgende klachten tegelijk voorkomen: koorts, stijfheid, spiersamentrekkingen, snelle wisselingen in de hartslag, verwardheid, geïrriteerdheid en extreme opwinding. Ook het optreden van jeuk of huiduitslag is meestal een reden om de behandeling met Fevarin te staken.

* Neiging tot zelfmoord gaat samen met een depressieve stemming. Depressieve patiënten dienen er rekening mee te houden dat deze neiging kan blijven aanhouden totdat er een duidelijke verbetering van de klachten optreedt.

* Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, overleg dan met uw arts voordat u Fevarin gaat gebruiken. Overleg ook met uw arts als u tijdens de behandeling met Fevarin zwanger wenst te worden.

* Hoewel alcohol en Fevarin elkaars werking niet beïnvloeden, raden wij u toch aan zo min mogelijk alcohol te gebruiken. Fevarin kan de werking van cafeïne versterken wat kan leiden tot hartkloppingen, trillende handen, misselijkheid, slapeloosheid. Patiënten wordt aangeraden het gebruik van koffie te beperken.

* Als u epilepsie heeft en er treden aanvallen op tijdens het gebruik van Fevarin, stop dan met de behandeling en neem contact op met uw arts.

* In de eerste weken van de behandeling of als u meer dan 150 mg per dag gebruikt, kunt u last hebben van slaperigheid. Pas dan op met (auto)rijden en het gebruik van machines.

Hoeveel Fevarin en hoe lang?

* Volg altijd het voorschrift van de arts.

* Bij depressie is de aanbevolen dosering 100 mg per dag, De maximale dosis is 300 mg per dag voor volwassenen. Meestal begint men met 50 mg per dag. Anti-depressieve medicatie moet minstens 6 maanden na herstel van de depressie worden voortgezet.

* Bij dwanggedachten en/of dwangmatig handelen ligt de aanbevolen dosering tussen 100 tot maximaal 300 mg per dag. Meestal begint men met 50 mg per dag gedurende 3 à 4 dagen. Als u na 10 weken geen verbetering merkt, neem dan contact op met uw arts. Voor kinderen vanaf 8 jaar ligt de aanbevolen dosering tussen de 100 tot maximaal 200 mg per dag, De aanvangsdosis is 25 mg per dag en
kan elke 3-4 dagen worden verhoogd met 25 mg totdat een werkzame dosering is bereikt.

* Stop niet zonder overleg met de arts.

* Bij patiënten met een verminderde lever- of nierwerking dient de behandeling met een lage dosis onder zorgvuldige begeleiding te worden begonnen.

Hoe en wanneer innemen?

Neem de tablet(ten) bij voorkeur ‘s avonds met wat water in. Niet kauwen. Een dagdosis van meer dan 150 mg dient in 2 à 3 giften over dag verdeeld te worden. U kunt de tabletten in tweeën breken.

Als u teveel Fevarin heeft gebruikt?

Neem direct contact op met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis als u of iemand anders (kinderen!) teveel tabletten Fevarin heeft ingenomen.

Vergeten in te nemen!

Wacht tot het tijd is voor de volgende inname. Neem nooit de dubbele hoeveelheid.

Heeft Fevarin bijwerkingen?

In het begin van de behandeling kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

Zeer vaak (meer dan 10%): Spijsverteringskanaal: misselijkheid

Vaak (1 – 10%): Zenuwstelsel: slaperigheid, slapeloosheid, gejaagd gevoel, angst, duizeligheid, nervositeit, trillende handen, Lichaam: zwakte, hoofdpijn, ziek voelen. Spijsverteringskanaal: verminderde eetlust,
droge mond, buikpijn, maag-/darmklachten, verstopping, diarree, Hart: hartkloppingen, versnelde hartslag, Huid: zweten,

Soms: (0,1 – 1%): Skelet en spierweefsel: spier- of gewrichtspijn, Zenuwstelsel: onzeker lopen, verwardheid, parkinsonachtige klachten, hallucinaties, Urogenitaal: abnormale (vertraagde) zaadlozing, Huid: overgevoeligheidsreacties
(inclusief huiduitslag, jeuk, vochtophoping in de huid).

Zelden (minder dan 0,1%): Spijsverteringskanaal: leverfunctiestoornissen,
Zenuwstelsel: sterke krampaanvallen, manie, Urogenitaal: melkafscheiding uit de borst, Huid: huidafwijkingen onder invloed van zonlicht.

Meestal gaan deze bijwerkingen vanzelf over. Als u langer dan twee weken last heeft van deze bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Stop nooit met de behandeling zonder overleg met uw arts.

Als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of
die u als ernstig ervaart, informeer dan altijd uw arts of apotheker.

Hoe bewaren?

* Buiten bereik van kinderen

* Tussen de 15 en 25°C

* In de stripverpakking en omdoosje
Niet meer gebruiken na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of “exp”.

Datum goedkeuring bijsluiter:

juni 2003.

Heeft u nog meer vragen?

Raadpleeg uw arts of apotheker als u meer vragen hebt over het gebruik van dit geneesmiddel. Zij beschikken over uitgebreide medische informatie van Fevarin ® .

Laatst gewijzigd op:16-07-2003