FIBERFORM

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Vragen en antwoorden over Fiberform®

In deze bijsluiter leest u hoe u dit geneesmiddel het best kunt gebruiken. Ook als u Fiberform® al eerder heeft gebruikt, is het zinvol de bijsluiter te lezen: er kan nieuwe informatie in staan. Gooi de bijsluiter niet weg voordat de behandeling is voltooid.
Een geneesmiddel dat aan u is voorgeschreven, mag nooit door een ander worden gebruikt.

Wat is de samenstelling van Fiberform®?

Een zakje Fiberform® bevat 3,5 gram tritici testa.

Dat is het poeder verkregen uit het kaf van tarwe. Het poeder bestaat uit de volgende plantaardige vezels: hemicellulose, cellulose, lignine en pectine.

Hoe is de verpakking uitgevoerd?

Fiberform® is een poeder verpakt in dozen met 60 zakjes van 3,5 gram. De zakjes zijn twee aan twee met elkaar verbonden door een scheurrand.

Tot welke groep geneesmiddelen hoort Fiberform®?

Fiberform® is een geneesmiddel dat de stoelgang verbetert. Fiberform® is een lichtbruin poeder en bevat tenminste 80% vezels. Deze vezels hebben een natuurlijke werking op de darmen en zorgen voor een zachtere en betere darminhoud.

Wie is registratiehouder van Fiberform®
Meda Pharma BV
Krijgsman 20
1186 DM Amstelveen

Fiberform® staat in het register van geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 12273.

Waarvoor wordt Fiberform® gebruikt?

Fiberform® wordt gebruikt bij verstopping (obstipatie).

Wanneer mag ik Fiberform® niet gebruiken?

U mag Fiberform® niet gebruiken bij plotseling optredende, hevige buikpijn. Dit kan wijzen op een complete afsluiting van de darm. In dat geval moet u uw arts waarschuwen.

Moet ik voorzichtig zijn bij het gebruik van Fiberform® ?

Om er voor te zorgen dat de totale hoeveelheid Fiberform® in de darmen komt, moet u veel drinken bij het innemen van Fiberform®.

Kan ik Fiberform® gebruiken bij zwangerschap of bij het geven van borstvoeding?

Gebruik geneesmiddelen, als u zwanger bent of borstvoeding geeft, alleen na overleg met uw arts. Fiberform® kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht of de baby, volgens voorschrift worden gebruikt, tijdens de zwangerschap of bij het geven van borstvoeding.

Kan ik Fiberform® gebruiken als ik deelneem aan het verkeer of machines bedien?

Fiberform® heeft, voor zover bekend, geen invloed op het rijgedrag of op het bedienen van machines.

Kan ik Fiberform® gebruiken als ik suikerziekte heb?

Er zijn geen suikers of andere zoet-, kleuren smaakstoffen toegevoegd. Fiberform® bevat geen zetmeel. Het kan door diabetici en andere patiënten met een beperkt calorisch dieet worden gebruikt.

Kan ik Fiberform® gebruiken samen met andere geneesmiddelen?

Effecten van Fiberform® op andere geneesmiddelen zijn niet bekend. Als u al geneesmiddelen gebruikt is het echter altijd verstandig uw arts of apotheker hierover op de hoogte te stellen.


Hoe moet ik Fiberform® gebruiken?

Fiberform® lost niet op in water. Het kan het beste vlak voor het opdienen door het eten worden gemengd (yoghurt of vla). U moet veel drinken als u Fiberform® gebruikt.

Hoe lang moet ik Fiberform® gebruiken?

De duur van de behandeling met Fiberform® hangt af van het effect dat het geneesmiddel heeft. Dat effect kan al na enkele dagen optreden. Het kan soms nodig zijn de behandeling gedurende lange tijd voort te zetten. Als u binnen twee weken geen positief effect bemerkt, raadpleeg dan uw arts.

Hoeveel Fiberform® moet ik gebruiken?
• Volwassenen: Twee tot drie keer per dag één zakje. Bijvoorbeeld tijdens de maaltijden.

• Kinderen vanaf 6 jaar: Eén tot twee keer per dag één zakje.

Wat moet ik doen als ik teveel Fiberform® heb gebruikt?

Als u teveel Fiberform® hebt gebruikt moet u extra veel drinken om een darmafsluiting te voorkomen.

Wat moet ik doen als ik een keer vergeten ben Fiberform® te gebruiken?

Wacht tot u de volgende keer Fiberform® zou gebruiken. Neem niet meer dan de gewone hoeveelheid.

Heeft Fiberform® bijwerkingen?

Een geneesmiddel heeft soms ongewenste effecten: zogenaamde bijwerkingen. Fiberform® heeft, voor zover bekend, geen ernstige bijwerkingen. U kunt in het begin van de behandeling wat last hebben van een opgeblazen gevoel en van winderigheid.

Waarschuw uw arts of apotheker wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter.


Hoe moet ik Fiberform® bewaren?

Bewaar geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen.

Bewaar de zakjes op een droge plaats bij kamertemperatuur (15–25°C).
De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking en op de zakjes vermeld.

Heeft u nog meer vragen?
Raadpleeg dan uw arts of apotheker. Zij beschikken over de uitgebreide medische informatie van Fiberform®.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in: april 1996.