Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Finimal en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Finimal gebruikt
3. Hoe wordt Finimal gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Finimal?

FINIMAL®, tabletten

Werkzame bestanddelen: paracetamol 500 mg en coffeïne 50 mg Andere bestanddelen (hulpstoffen): cellulose (E460), natriumstearaat (E470A), colloidaal watervrij silica (E551), aluminiumoxide, natriumzetmeelglycolaat en maïszetmeel.
Finimal bevat geen lactose, gluten, zout of suiker.

Registratiehouder:
Bayer B.V.,
Energieweg 1,
3641 RT Mijdrecht

Voor inlichtingen:
Bayer Consumer Care,
Postbus 80,
3640 AB Mijdrecht

In het register ingeschreven onder RVG 06448.

1. Wat is Finimal en waarvoor wordt het gebruikt?

Finimal is verkrijgbaar in kinderveilige verpakkingen met 20 of 50 tabletten in doordrukstrips. Finimal behoort tot de groep van pijnstillende en koortsverlagende geneesmiddelen.
Finimal wordt gebruikt bij hoofdpijn, koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na vaccinatie, zenuwpijn, menstruatiepijn, spierpijn, kiespijn en spit.

2. Wat u moet weten voordat u Finimal gebruikt Gebruik Finimal niet

* bij overgevoeligheid voor paracetamol

Wees extra voorzichtig met Finimal

* wanneer u lijdt aan lever- of nierfunctiestoornissen

Raadpleeg uw arts als deze waarschuwing voor u van toepassing is, of dat in het verleden geweest is.

Gebruik van Finimal in combinatie met voedsel en drank

Bij gelijktijdig gebruik van alcohol en paracetamolbevattende pijnstillers zoals Finimal moet u extra voorzichtig zijn.

Bij chronisch alcohol gebruik mag de dagdosis van 2 gram paracetamol niet worden overschreden.

Zwangerschap

Bij zwangerschap mag Finimal uitsluitend op doktersadvies worden gebruikt. Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Het werkzame bestanddeel van Finimal gaan over in de moedermelk. Bij de geadviseerde doseringen is tot nu toe geen schadelijke invloed op het kind gevonden. Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet te verwachten dat Finimal invloed uitoefent op deze functies.
Gebruik van Finimal in combinatie met andere geneesmiddelen

Zoals ook voor andere paracetamolbevattende producten geldt, kan de uitscheiding van chlooramfenicol (= antibioticum) vertraagd worden en kan een bepaalde bijwerking van zidovudine (= anti aidsmiddel) op het bloed versterkt worden.
Bij gelijktijdig gebruik van bepaalde middelen tegen epilepsie kan een overdosering ernstiger verlopen.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Leeftijd: Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar
Dosering per keer: 1 tot 2 tabletten
Dosering per 24 uur: 6 keer

Leeftijd: Kinderen van 12 tot 15 jaar
Dosering per keer: 1 tablet
Dosering per 24 uur: 4-6 keer

Leeftijd: Kinderen van 9 tot 12 jaar
Dosering per keer: 1 tablet
Dosering per 24 uur: 3-4 keer

Leeftijd: Kinderen van 6 tot 9 jaar
Dosering per keer: 1/2 tablet
Dosering per 24 uur: 4-6 keer

De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor de kinderen in de ondergrens van de desbetreffende leeftijdscategorie.
De tabletten mogen niet vaker dan om de 4 uur worden toegediend.

Bij het weer opkomen van de symptomen (koorts en pijn) mag toediening dus pas na 4 uur worden herhaald.

De tabletten met een ruime hoeveelheid water doorslikken of de tabletten in deze vloeistof uiteen laten vallen, goed roeren en dan opdrinken.
Finimal mag op een lege maag worden ingenomen.

Als u bemerkt dat Finimal te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Gebruik Finimal niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Finimal heeft gebruikt

Het in éénmaal gebruiken van enkele malen de maximale dagdosis kan de lever zeer ernstig beschadigen; de eerste symptomen zijn anorexia, misselijkheid en braken; bewusteloosheid treedt daarbij niet op.

Wanneer u teveel van Finimal heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Finimal in te nemen

U kunt in dat geval de normale dosering op het volgende tijdstip innemen. Neem nooit een dubbele dosis van Finimal om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Finimal bijwerkingen veroorzaken.
Overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (allergische reacties) zoals huiduitslag, jeukende, rode plekken op de huid (galbulten) en koorts zijn beschreven.
Hoge doseringen kunnen, zeker bij langdurig gebruik, lever- en nierbeschadigingen veroorzaken.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Finimal?

Finimal buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaar Finimal tabletten niet boven 25 °C.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Finimal niet meer na de datum op de verpakking achter 'Niet te gebruiken na:' en op de doordrukstrip achter `exp'.

Nuttige informatie over pijn en koorts

Pijnstillend

Pijn is een signaal dat er ergens in het lichaam iets niet optimaal functioneert. Dit kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld letsel, een verkeerde houding, druk of stofwisselingsprocessen.
Pijn kan ons hinderen bij onze dagelijkse bezigheden. Ook kan het zijn dat we het deel van ons lichaam waar de pijn zit op een andere manier of helemaal niet gebruiken. Zolang we ons bewust zijn van het feit dat pijn duidt op een niet optimale situatie in het lichaam, is het goed om te weten dat een pijnstiller iets aan de pijn kan doen. Een pijnstiller zoals Finimal kan er voor zorgen dat de pijn snel verdwijnt of dat hevige pijn wat draaglijker wordt.
Finimal behoort tot de pijnstillers die geen maag- en darmproblemen veroorzaken.
Koortsverlagend
Koorts is doorgaans een normale reactie op een infectie en kan bijdragen tot bestrijding van de ziektekiemen in het lichaam. Een te hoge lichaamstemperatuur kan nadelig zijn voor het lichaam. Een middel zoals Finimal kan een rol spelen bij het herstel van een normale lichaamstemperatuur. Het vervelende gevoel dat koorts vaak geeft (men kan hevig transpireren en tegelijk rillen van de kou) kan hiermee worden verminderd.