Wij raden u aan deze bijsluiter te lezen, ook indien u Fixim capsules al enige tijd gebruikt.
De informatie hierin kan namelijk zijn veranderd.

Wat zijn Fixim capsules en hoe werken zij?

Samenstelling

Fixim capsules bevatten als werkzame stof cefiximtrihydraat overeenkomend met 200 mg cefixim.

De hulpstoffen zijn: magnesiumstearaat, polyoxyl-40-stearaat, carboxymethylcellulose calcium, en colloidaal siliciumdioxide.

De capsulewand bevat gelatine en de kleurstoffen titaandioxide (E171) en ijzeroxide (E172), voor de opdruk bovendien shellac, IMS 74 OP, soja lecithine, ethoxyethanol, dimethylpolysiloxaan en gezuiverd water.

Hoe zien Fixim capsules eruit en hoe zijn ze verpakt?

De Fixim capsules zijn oranje met een zwarte opdruk gbr 222. De capsules zijn verpakt in strips van 7 stuks (2 strips per verpakking).

De doordrukstrips zitten in een geel/grijs/witte verpakking met opdruk Fixim 200.

Hoe werken Fixim capsules?

Fixim bevat het antibioticum cefixim, dat behoort tot de groep van de cefalosporines. Cefxmim is in staat de bacteriën, die de ziekte veroorzaken, onschadelijk te maken. De ziekteverschijnselen (bijvoorbeeld koorts) verdwijnen binnen een paar dagen; het is echter toch noodzakelijk de voorgeschreven kuur af te maken. Als u zich na enkele dagen niet beter voelt, neem dan contact op met uw arts.

Registratiehouder en fabrikant

Fixim capsules zijn in het register ingeschreven ten name van Yamanouchi Pharma B.V. en worden gemaakt door
Yamanouchi Europe B.V.,
Leiderdorp.

Fixim capsules zijn uitsluitend op recept verkrijgbaar en hebben als registratienummer RVG 13029.

AYamanouchi Europe B.V.

Waarvoor kunnen Fixim capsules gebruikt worden?

Fixim wordt gebruikt bij infecties van de ademhalingswegen, bij keel-, neus- en oorinfecties, urineweginfecties en gonorroe, indien deze veroorzaakt worden door bacteriën waartegen Fixim werkzaam is.

Wat u moet weten vóór u Fixim capsules gaat gebruiken

Wanneer mag u Fixim capsules niet gebruiken?

Fixim capsules mogen niet gebruikt worden bij overgevoeligheid voor cefalosporines.

Voorzorgen bij het gebruik van Fixim capsules

Rode vlekjes op de huid, koorts of een pijnlijke tong kunnen wijzen op een overgevoeligheid voor Fixim capsules. In dat geval moet u direct uw arts raadplegen. Ook bij ernstige diarree moet u uw arts waarschuwen.
Het is raadzaam hem/haar ook in te lichten over andere klachten, die na 1-2 dagen niet overgaan.

Wisselwerking

Voor zover bekend heeft cefixim geen belangrijke wisselwerkingen met andere geneesmiddelen. Combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben.
Zorg daarom dat uw arts ervan op de hoogte is als u andere geneesmiddelen gebruikt.

Gebruik tijdens zwangerschap en bij het geven van borstvoeding

Tijdens de zwangerschap of bij het geven van borstvoeding dient u Fixim alleen te gebruiken in overleg met uw arts.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van Fixim op de rijvaardigheid. Bij uitzondering kan duizeligheid optreden na gebruik van Fixim capsules; hiermee dient u rekening te houden.

FIXIM®

capsules 200 mg

Waarschuwing voor bepaalde hulpstoffen

Geen. Fixim capsules bevatten geen smaakstoffen,
lactose, suiker of gluten.

Aanwijzingen voor het gebruik van Fixim capsules

Hoe dienen Fixim capsules ingenomen te worden?

Fixim kan zowel vóór, tijdens als nà de maaltijd worden ingenomen. De capsules moeten in hun geheel worden doorgeslikt, bij voorkeur met water. U dient de hele kuur af te maken.
De normale dosis voor volwassenen bedraagt 400 mg per dag (in 2 doses). Bij sommige infecties (met name infecties van de urinewegen) kan de arts hiervan afwijken. Voor mannen met een acute blaasontsteking kan 1 dosis van 200 mg gedurende 5-7 dagen gegeven worden. Bij acute gonorroe en bij vrouwen met een acute blaasontsteking is één dosis van 400 mg meestal voldoende.
Bij patiënten met sterk verminderde nierwerking kan de normale dosis gehalveerd worden.

Fixim capsules vergeten in te nemen?

Wanneer u Fixim capsules niet op tijd hebt
ingenomen, moet u de dosis alsnog innemen. Als u dit ontdekt op het moment dat u al aan de volgende capsule toe bent, dan moet u de vergeten capsule niet meer innemen, maar gewoon het schema volgen, alsof er niets gebeurd is.

Te veel Fixim capsules ingenomen?

Wanneer u te veel Fixim heeft ingenomen, zal dit meestal geen klachten geven.
Toch is het verstandig uw arts te raadplegen.

Bijwerkingen

Maag- en darmklachten komen soms voor.

Deze klachten kunnen bestaan uit misselijkheid, braken, diarree, zachte ontlasting en buikpijn. Vergeleken met enkele andere antibiotica kunnen Fixim capsules vaker diarree geven.
Bij uitzondering kunnen hoofdpijn, duizeligheid, overgevoeligheidsreacties (zoals huiduitslag, koorts, jeuk en afwijkingen in het bloed) voorkomen.
Bij overgevoeligheidsreacties of ernstige bijwerkingen uw arts waarschuwen.
Indien andere dan bovengenoemde bijwerkingen optreden, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe moeten Fixim capsules bewaard worden?

Fixim capsules mogen niet meer worden gebruikt na de vervaldatum die op de verpakking staat aangegeven. Bewaar Fixim capsules bij kamertemperatuur (15-25°C), droog in de verpakking waarin de apotheker het heeft afgeleverd.

Buiten het bereik van kinderen bewaren!

FIXIM®

capsules 200 mg

Door wie worden Fixim capsules op de markt gebracht?
Fixim capsules worden in Nederland op de markt gebracht door:

Yamanouchi Pharma B.V. Postbus 108
2350 AC LEIDERDORP
Telefoon : 071 - 5455 854
Telefax : 071 - 5455 850

Algemene wenken

* Uw arts heeft u dit geneesmiddel voorgeschreven. Derhalve dient u zijn/haar aanwijzingen nauwkeurig op te volgen. Mocht u iets niet geheel duidelijk zijn, raadpleeg dan uw arts of de apotheker die u dit geneesmiddel verstrekt heeft.
* Laat uw geneesmiddelen nooit door anderen gebruiken en gebruik zelf nooit het geneesmiddel van een ander.
* Overtuig u er steeds van dat u geen geneesmiddelen verwisselt.
* Bewaar geen restanten van geneesmiddelen. Gooi ze niet zomaar weg maar lever ze in bij uw apotheker.
* Gelieve in geval van klachten het chargenummer te vermelden (zie verpakking).

Datum laatste wijziging © Yamanouchi Europe B.V.

mei 1996