29 JUN 2006

LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U START MET HET GEBRUIK VAN DIT GENEESMIDDEL

* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan voor iemand anders schadelijk zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Wat kunt u in deze bijsluiter lezen over Flammacerium?
Wat is Flammacerium. Hoe werkt het?
Wie mogen Flammacerium niet gebruiken?
Wat moeten u en uw arts weten voordat u Flammacerium gebruikt?
Flammacerium niet in combinatie met.
Waar moet u op letten tijdens Flammacerium gebruik!
Hoeveel Flammacerium en hoe lang? Hoe en wanneer gebruiken?
Als u teveel Flammacerium heeft gebruikt. Vergeten te gebruiken!

10. Heeft Flammacerium bijwerkingen?

11. Hoe bewaren?

12. Datum goedkeuring bijsluiter.

Flammacerium®: witte crème, in potten van 500 gam

De werkzame bestanddelen zijn: 10 mg zilversulfadiazine en 22 mg cerium (III) nitraathexahydraat per gram crème.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn polysorbaat 60, polysorbaat 80, glycerylmonostearaat, cetylalcohol, vloeibare paraffine, pmpyleenglycol en gezuiverd water.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland:
Solvay PharmaB.V.,
C.1. van Houtenlaan 36,
1381 CP Weesp.

Voor inlichtingen en correspondentie:

Solvay Pharma B.V.,
Postbus 501,
1380 AM Weesp.
Telefoon: 0294 - 465 909
(of gratis: 0800 - 0233800)
E-mail: nlpharma@solvay.com

Flammacerium is in het register ingeschreven onder RVG 09707.

1. Wat is Flammacerium. Hoe werkt het?

De werkzame stoffen van Flammacerium zijn zilversulfadiazine en cerium (Ill) nitraat.

Deze stoffen bestrijden de groei van bacteriën en verschillende schimmels.
Flammacerium kan daarom gebruikt warden om te voorkomen dat een ernstige brandwond geïnfecteerd wordt.

Flammacerium wordt gebruikt in speciale ziekenhuizen om huidinfecties bij ernstige brandwonden te voorkomen en te genezen.
Flammacerium behoort tot de antimicrobiële middelen.

2. Wie mogen Flammacerium niet gebruiken?

Flammacerium mag niet gebruikt worden door:

•Mensen die overgevoelig zijn voor zilversulfadiazine, cesium (III) nitraat of één van de andere bestanddelen van de crème.

3. Wat moeten u en uw arts weten voordat u Flammacerium gebruikt?

Let vóórdat u Flanmiacerium gaat gebruiken op de onderstaande punten en vertel uw arts:

* als u overgevoelig bent voor sulfonamiden
•als u een bloedafwijking heeft gekregen na het eten van tuinbonen of na het gebruik van medicijnen
* als u zwanger bent
* als u borstvoeding geeft
* als u een slecht werkende nier heeft
* als u een beschadigde lever heeft
Uw arts moet uw bloed regelmatig onderzoeken als:
* de wonden een groot deel van uw huidoppervlak beslaan
* u overgevoelig bent voor sulfonamiden
* u infecties krijgt (dit kan duiden op een te kort aan witte bloedlichaampjes)

4. Flammacerium niet gebruiken in combinatie met.
Voor zover bekend, kan Flammacerium zonder bezwaar in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden.

5. Waar moet u op letten tijdens Flammacerium gebruik!

* Zonlicht kan de met Flammacerium behandelde huid grijs doen verkleuren en daarom moeten behandelde lichaamsdelen tegen fel zonlicht beschermd worden. Als u Flammacerium gebruikt, wordt zonnebaden afgeraden.

* Over het gebruik van Flammacerium tijdens de zwangerschap en tijdens de borstvoeding zijn onvoldoende gegevens bekend. Overleg altijd eerst met uw arts. Er is na de bevalling een kleine kans op keuricterus (ernstige geelzucht bij de pasgeboren baby) indien u kort voor de bevalling of tijdens het geven van borstvoeding Flammacerium heeft gebruikt.
* Flammacerium heeft voor zover bekend geen invloed op het (auto)rijden of het gebruik van machines.

6. Hoeveel Flammacerium en hoe lang?

• Volg altijd het voorschrift van de arts
• De aanbevolen dosering is tenminste één maal per dag een laag van 2-3 mm over de gehele wond
• De duur van de behandeling is voor iedereen verschillend en hangt af van de grootte van de wond

7. Hoe en wanneer gebruiken?

Uw arts zal u aanwijzingen geven voor het gebruik van Flammacerium.
Bedek de wond met een laag van 2-3 mm Flammacerium. Hierover kunt u een steriel gaas of vetband doen.
Voordat u een nieuwe crèmelaag aanbrengt, verwijdert u de oude crèmelaag met steriel gaas en water of bij voorkeur een verdunde zoutoplossing (fysiologisch zout).
Een vetpakking mag slechts door één patiënt gebruikt worden.

8. Als u teveel Flammacerium heeft gebruikt.

Een laag van 2-3 mm is voldoende, een dikkere laag heeft geen extra effect. U kunt overtollige crème voorzichtig verwijderen met een steriel gaasje. Let op dat u daarbij de wond niet aanraakt.

9. Vergeten te gebruiken!

Breng alsnog een laag crème aan op het moment dat u eraan denkt. Daarna gaat u op de gebruikelijke manier door met de behandeling.

10. Heeft Flammacerium bijwerkingen?

* Vaak voorkomend: Onder invloed van zonlicht kan de huid grijs kleuren.
* Soms komen huidreacties, zoals huiduitslag, branderig gevoel of pijn voor.
• Soms voorkomend: Bij uitgebreide brandwonden is er een kleine kans dat de hoeveelheid bloedkleurstof in uw bloed verhoogt raakt (methemoglobinemie).

* Zeer zelden voorkomend: Twee bestanddelen in de crèmebasis kunnen na langer gebruik van Flammacerium een allergische reactie veroorzaken.
Als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

11. Hoe bewaren?

* Buiten bereik van kinderen

* Bewaren tussen 2 en 25 °C
* Donker en in de originele verpakking
Niet meer gebruiken na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na". Lever na beëindiging van de behandeling de aangebroken pot in bij uw apotheker.

12. Datum goedkeuring bijsluiter: april 2004