JUN 2005

LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U START MET HET GEBRUIK VAN DIT GENEESMIDDEL

•Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. •Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
•Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan voor iemand anders schadelijk zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Wat kunt u in deze bijsluiter lezen over Flammazine?

1. Wat is Flammazine. Hoe werkt het?
2. Wie mogen Flammazine niet gebruiken?
3. Wat moeten u en uw arts weten voordat u Flammazine gebruikt?
4. Flammazine niet in combinatie met.
5. Waar moet u op letten tijdens Flammazine gebruik?
6. Hoeveel Flammazine en hoe lang?
7. Hoe en wanneer gebruiken?
8. Als u teveel Flammazine heeft gebruikt.
9. Vergeten te gebruiken!
10. Heeft Flammazine bijwerkingen?
11. Hoe bewaren?
12. Datum goedkeuring bijsluiter.
13. Algemene informatie over huidinfecties.

Flammazine®: witte crème, in tubes met 50 gram crème of in potten van 500 gram.

Het werkzame bestanddeel is 10 mg zilversulfadiazine per gram crème.
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn polysorbaat 60, polysorbaat 80, glycerylmonostearaat, cetylalcohol, vloeibare paraffine, propyleenglycol en gezuiverd water.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland:
Solvay Pharma B.V.,
C.J. van Houtenlaan 36,
1381 CP Weesp.

Voor inlichtingen en correspondentie:

Solvay Pharma B.V.,
Postbus 501,
1380 AM Weesp.
Telefoon: 0294 - 465 909
(of gratis: 0800 - 023 3800) E-mail: nlpharma@solvay.com

Flammazine® is in het register ingeschreven onder RVG 06705.

1. Wat is Flammazine. Hoe werkt het?

De werkzame stof van Flammazine is zilversulfadiazine.

Deze stof bestrijdt de groei van bacteriën en verschillende schimmels.
Flammazine kan daarom gebruikt worden bij de behandeling van infecties van ernstige brandwonden en doorligwonden. Daarnaast kan het infecties van brandwonden en doorligwonden voorkomen. Flammazine kan eventueel ook gebruikt worden voor de behandeling de ziekte van Lyell (ernstige, actute (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huidvervelling van de huid.

Flammazine behoort tot de antimicrobiële middelen.

2. Wie mogen Flammazine niet gebruiken?

Flammazine mag niet gebruikt worden door:

.Mensen die overgevoelig zijn voor zilversulfadiazine of één van de andere bestanddelen van de crème.

3. Wat moeten u en uw arts weten voordat u Flammazine gebruikt?

Let vóórdat u Flammazine gaat gebruiken op de onderstaande punten en vertel uw arts:
•als u overgevoelig bent voor sulfonamiden
•als u een bloedafwijking heeft gekregen na het eten van tuinbonen of na het gebruik van medicijnen
•als u zwanger bent
•als u borstvoeding geeft
Uw arts moet uw bloed regelmatig onderzoeken als:
*de wonden een heel groot deel van uw huidoppervlak beslaan
•u overgevoelig bent voor sulfonamiden
•als u infecties krijgt (dit kan duiden op een te kort aan witte bloedlichaampjes)

4. Flammazine niet gebruiken in combinatie met.

Voor zover bekend kan Flammazine zonder bezwaar in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden.

5. Waar moet u op letten tijdens Flammazine gebruik!

*Zonlicht kan de met Flammazine behandelde huid grijs doen verkleuren en daarom moeten behandelde lichaamsdelen tegen fel zonlicht beschermd worden. Als u Flammazine gebruikt wordt zonnebaden afgeraden.

*Over het gebruik van Flammazine tijdens de zwangerschap en tijdens de borstvoeding zijn onvoldoende gegevens bekend. Overleg altijd eerst met uw arts. Er is na de bevalling een kleine kans op kernicterus (ernstige geelzucht) bij de pasgeboren baby indien u kort voor de bevalling of tijdens het geven van borstvoeding Flammazine heeft gebruikt.

•Flammazine heeft voor zover bekend geen invloed op het (auto)rijden of het gebruik van machines.

6. Hoeveel Flammazine en hoe lang?

.Volg altijd het voorschrift van de arts

*De aanbevolen dosering is tenminste één maal per dag een laag van 2-3 mm over de hele wond

•De duur van de behandeling is voor iedereen verschillend en hangt af van de grootte van de wond

7. Hoe en wanneer gebruiken?

Uw arts zal u aanwijzingen geven voor het gebruik van Flammazine. Bedek de wond met een laag van 2-3 mm Flammazine. Hierover kunt u steriel gaas of verband doen. Voordat u een nieuwe crèmelaag aanbrengt, verwijdert u de oude crèmelaag met steriel gaas en water of een verdunde zoutoplossing (fysiologisch zout).
Een verpakking mag slechts door één patiënt gebruikt worden.

8. Als u teveel Flammazine heeft gebruikt.

Een laag van 2-3 mm is voldoende, een dikkere laag heeft geen extra effect. U kunt overtollige crème voorzichtig verwijderen met een steriel gaasje. Let op dat u daarbij de wond niet aanraakt. Door langdurig gebruik van hoge doseringen zilver sulfadiazine kunnen verhoogde serum zilver spiegels optreden.

9. Vergeten te gebruiken!

Breng alsnog een laag crème aan op het moment dat u eraan denkt. Daarna gaat u op de gebruikelijke manier door met de behandeling.

10. Heeft Flammazine bijwerkingen?

•Vaak voorkomend: Onder invloed van zonlicht kan de huid grijs kleuren.
•Soms komen huidreacties, zoals huiduitslag, branderig gevoel of pijn voor.
•Zeer zelden voorkomend: Twee bestanddelen in de crèmebasis kunnen na langer gebruik van Flammazine een allergische reactie veroorzaken.
Als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

11. Hoe bewaren?

•Buiten bereik van kinderen

.Bewaren beneden 25 °C
•Donker en in de originele verpakking

Niet meer gebruiken na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na". Lever na beëindiging van de behandeling de aangebroken pot of tube in bij uw apotheker.

12. Datum goedkeuring bijsluiter: juni 2005

13. Algemene informatie over huidinfecties

De huid vormt een buitengewoon goede barrière tegen infecties. Hoewel er op de huid veel bacteriën voorkomen, zijn deze normaal gesproken niet in staat een infectie te veroorzaken.
Wanneer de huid beschadigd wordt bijvoorbeeld door verbranden of doorliggen, kan deze geïnfecteerd raken. In het algemeen geldt dat infecties kunnen worden voorkomen door de huid niet te beschadigen en schoon te houden. Is er eenmaal een beschadiging ontstaan, dan kan een crème met een bacteriedodende werking verergering en uitbreiding van de infectie voorkomen.