FLUIMUCIL,

DRANK
20 mg/ml

Algemeen

Voordat u Fluimucil drank gaat gebruiken, is het verstandig om de bijsluiter door te lezen. Ook als u Fluimucil drank al eerder heeft gebruikt. De informatie kan namelijk veranderd zijn.

Naam van het product Fluimucil, drank 20 mg/ml.

Samenstelling

De werkzame stof in Fluimucil drank is acetylcysteïne.

Fluimucil drank bevat 20 mg acetylcysteïne per ml.

Welke hulpstoffen bevat Fluimucil drank?

Fluimucil drank bevat methylhydroxybenzoaat, dinatriumedetaat, natriumbenzoaat, carboxymethylcellulosenatrium, natriumsaccharine, frambozen smaak en gezuiverd water.

Hoe is Fluimucil drank verpakt?

De verpakking bevat een flacon met 75 of 150 ml Fluimucil drank en een maatbekertje. De drank bevat 200 mg acetylcysteïne per maatbekertje van 10 ml.

Hoe werkt Fluimucil drank?

Acetylcysteïne is een slijmoplossend middel. Acetylcysteïne breekt taai vastzittend slijm af, zodat het dunvloeibaar wordt en gemakkelijk kan worden opgehoest. Acetylcysteïne is afgeleid van het natuurlijke aminozuur cysteïne. Cysteïne wordt gebruikt voor de opbouw van glutathion. Door gebruik van acetylcysteïne kan een tekort aan glutathion worden aangevuld.

Door wie wordt Fluimucil drank op de markt gebracht?

Fluimucil drank wordt in Nederland op de markt gebracht door:
Zambon Nederland B.V.
Algolweg 9A
3821 BG Amersfoort

Registratienummer

Fluimucil, drank 20 mg/ml is in het register ingeschreven onder RVG 20870.

Waarvoor wordt Fluimucil drank gebruikt?

Fluimucil drank wordt gebruikt bij aandoeningen waarbij vastzittend slijm het ophoesten ervan moeilijker maakt zoals bij: bronchitis (ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp), astma, emfyseem, mucoviscidose (taaislijmziekte) en bij bronchiëctasieën (langdurige verwijding van een vertakking van de luchtpijp).

Wanneer mag Fluimucil drank niet worden gebruikt?

Fluimucil drank mag niet worden gebruikt bij overgevoeligheid voor acetylcysteïne.

Wanneer moet u voorzichtig zijn met het gebruik van Fluimucil drank?

Bij patiënten met een maagzweer is voorzichtigheid geboden.
Benzoëzuur en benzoaten irriteren de huid, ogen en slijmvliezen. Het kan het risico op geelzucht bij pasgeborenen verhogen.

Fluimucil drank met andere geneesmiddelen

Fluimucil drank mag niet tegelijk met bepaalde antibiotica worden ingenomen. Het na elkaar innemen is wel toegestaan.

Fluimucil drank tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding

Fluimucil drank kan, in de gebruikelijke dosering, tijdens de zwangerschap worden gebruikt en gedurende de periode waarin borstvoeding wordt gegeven.

Invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Fluimucil drank heeft waarschijnlijk geen invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

De gebruiksaanwijzing

Fluimucil drank moet goed geschud worden voor gebruik.

De dosering

Mits niet anders voorgeschreven door de arts:
* Zuigelingen tot 2 jaar: 1/2 maatbeker à 100 mg (= 5 ml), tweemaal daags

- Kinderen tot 7 jaar: 1 maatbeker a 200 mg (= 10 ml), tweemaal daags

* Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar : 1 maatbeker a 200 mg (= 10 ml), driemaal daags

Duur van de behandeling

Fluimucil drank mag niet langer dan 14 dagen worden gebruikt zonder uw arts te raadplegen.

Overdosering met Fluimucil drank?

Als u meer Fluimucil drank heeft ingenomen dan vermeld in de dosering, is het raadzaam om contact op te nemen met uw arts.

Vergeten dosering

Wanneer u een of meerdere doseringen vergeten bent kunnen uw klachten aanhouden of in ernst toenemen. Het is raadzaam om in dat geval uw normale gebruik te continueren. De vergeten medicatie niet alsnog innemen.

Welke bijwerkingen kan Fluimucil drank hebben?

Maag- of darmklachten kunnen voorkomen. Deze bestaan uit misselijkheid en braken.

U wordt vriendelijk verzocht elke bijwerking welke niet in de bijsluiter wordt genoemd of als u een bijwerking als ernstig ervaart dit te melden aan uw arts of apotheker en Zambon Nederland B.V.

Hoe moet Fluimucil drank bewaard worden?

Bewaar Fluimucil drank in de verpakking waarin de apotheker het u heeft afgeleverd. Fluimucil drank mag niet in de koelkast of vriezer bewaard worden. Op de verpakking kunt u na "Niet te gebruiken na" de uiterste gebruiksdatum vinden. Na het openen van de flacon is de drank 10 dagen houdbaar. Gebruik Fluimucil drank na die datum niet meer, maar breng het geneesmiddel in de verpakking terug naar uw apotheek.

Belangrijke tips

Volg altijd de aanwijzing van uw arts op.

Houd geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.

Ga met vragen over uw geneesmiddel(en) altijd naar uw arts of apotheker. Overtuig u voor het gebruik steeds dat u het juiste geneesmiddel neemt. Zorg dat uw omgeving weet welke geneesmiddelen u gebruikt.
Laat uw geneesmiddelen nooit door anderen gebruiken. Gebruik zelf ook nooit geneesmiddelen van iemand anders.

Februari 2003