FLUIMUCIL®, CAPSULES 200 mg

FLUIMUCIL®, GRANULAAT in SACHETS 200 mg


Algemeen

Voordat u Fluimucil gaat gebruiken, is het verstandig om de bijsluiter door te lezen. Ook als u Fluimucil al eerder heeft gebruikt. De informatie kan namelijk veranderd zijn.

Naam van het product

Fluimucil, capsules 200 mg
Fluimucil, granulaat in sachets 200 mg

Samenstelling

De werkzame stof in Fluimucil is acetylcysteïne.

Fluimucil capsules bevatten 200 mg acetylcysteïne per capsule.

Fluimucil granulaat in sachets bevat 200 mg acetylcysteïne per zakje.

Welke hulpstoffen bevat Fluimucil?

Fluimucil capsules bevatten magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumoxide, ethylcellulose en natriumlaurylsulfaat als hulpstoffen.
Fluimucil granulaat in sachets bevat aspartaam, orange dry S289, (3-caroteen (E160) en sorbitol als hulpstoffen.

Hoe zijn Fluimucil capsules en granulaat in sachets verpakt?

Fluimucil capsules zijn verpakt in een kartonnen doos met 30 of 90 capsules of in een ziekenhuisverpakking met 50 capsules.
Fluimucil granulaat in sachets is verpakt in een kartonnen doos met 30 of 60 zakjes.

Hoe werkt Fluimucil?

Acetylcysteïne is een slijmoplossend middel en voorloper van glutathion.

Acetylcysteïne breekt taai, vastzittend slijm af, zodat het dunvloeibaar wordt en gemakkelijk kan worden opgehoest.

Acetylcysteïne is een afgeleide van het natuurlijke aminozuur cysteïne. Cysteïne wordt gebruikt voor de opbouw van glutathion. Door gebruik van acetylcysteïne kan een tekort aan glutathion worden aangevuld.

Door wie wordt Fluimucil op de markt gebracht?

In Nederland door:
Zambon Nederland B.V.
Algolweg 11
3821 BG AMERSFOORT

Registratienummer
Fluimucil, capsules 200 mg is in het register ingeschreven onder RVG 10701.
Fluimucil, granulaat in sachets 200 mg is in het register ingeschreven onder RVG 07289.

Waarvoor wordt Fluimucil gebruikt?

Fluimucil wordt gebruikt bij aandoeningen van de luchtwegen, waarbij vastzittend slijm de toestand verergert of het herstel hindert zoals astma, bronchitis (ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp), emfyseem, mucoviscidose (taaislijmziekte) en bij bronchiëctasieën (langdurige verwijding van een vertakking van de luchtpijp).

Wanneer mag Fluimucil niet worden gebruikt?

Bij overgevoeligheid voor acetylcysteïne.

Het granulaat in sachets mag niet gebruikt worden bij kinderen en zwangere vrouwen met fenylketonurie. (Fenylketonurie is een bepaalde aangeboren afwijking in de stofwisseling).

Zuigelingen tot 2 jaar mogen het granulaat in sachets wel gebruiken, omdat zij bij de maximale dagdosering niet meer dan 25 mg aspartaam binnenkrijgen, waardoor er geen problemen zullen optreden.

De capsules bevatten geen aspartaam en kunnen dus wel gebruikt worden bij kinderen en zwangeren met fenylketonurie.

Fluimucil tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding

Fluimucil kan, voor zover bekend, in de gebruikelijke dosering worden gebruikt tijdens zwangerschap en lactatie.

Invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van acetylcysteïne bij de rijvaardigheid. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Fluimucil met andere geneesmiddelen

Fluimucil mag voor het innemen niet gemengd worden met antibiotica. Het na elkaar innemen is wel toegestaan.

Wanneer moet u voorzichtig zijn met het gebruik van Fluimucil?

Fluimucil mag niet langer dan 14 dagen worden gebruikt zonder uw arts te raadplegen.

Fluimucil, capsules en granulaat zijn suikervrij. Diabetes patiënten kunnen Fluimucil gebruiken. Het granulaat in sachets bevat aspartaam. Patiënten met fenylketonurie moeten overleg plegen met de arts of diëtist. Om overmatig gebruik van aspartaam te voorkomen kan uw voedingsvoorschrift worden aangepast.

Dosering

Mits niet anders voorgeschreven dan door de arts:

Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar: 3 maal daags 1 capsule of 1 zakje
Kinderen van 2 tot 7 jaar: 2 maal daags 1 capsule of 1 zakje
Zuigelingen tot 2 jaar: 2 maal daags een half zakje.

Gebruiksaanwijzing

Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar en
Kinderen van 2 tot 7 jaar:
De capsule moet met voldoende (een glas) water heel worden doorgeslikt.
De inhoud van het zakje oplossen in een half glas water door te roeren met een plastic lepeltje. De oplossing moet direct worden opgedronken.

Zuigelingen tot 2 jaar:
`s Morgens en `s avonds één zakje oplossen (bijv. in de zuigfles) in 80 ml water en hiervan 40 ml laten opdrinken, de overige 40 ml van de oplossing mag niet worden bewaard.

In verband met een mogelijke wisselwerking van de werkzame stof met de rubberen speen, wordt vanuit hygiënisch oogpunt aanbevolen hiervoor een aparte speen (die niet gebruikt wordt voor de dagelijkse voeding van de zuigeling) te gebruiken.

Bij het openen van de verpakking ruikt u soms een lichte zwavelgeur. Dit heeft geen gevolgen.

Overdosering met Fluimucil

Als u teveel Fluimucil heeft ingenomen hoeft u zich geen zorgen te maken. De klachten zullen met name bestaan uit braken. Het is raadzaam om contact op te nemen met de arts.

Vergeten dosering

Wanneer u een of meerdere doseringen vergeten bent kunnen uw klachten aanhouden of in ernst toenemen. Het is raadzaam om in dat geval uw normale gebruik te continueren. De vergeten medicatie niet alsnog innemen.

Welke bijwerkingen kan Fluimucil hebben?

Maag- of darmklachten kunnen voorkomen. Deze bestaan uit misselijkheid en braken.
Als u een maagzweer heeft moet u dit aan uw arts vertellen en met hem/haar overleggen of u Fluimucil kunt gebruiken.

U wordt vriendelijk verzocht om elke bijwerking die niet in de bijsluiter wordt genoemd te melden aan uw arts en/of uw apotheker.

Hoe moet Fluimucil bewaard worden?

Bewaar Fluimucil in de verpakking waarin de apotheker het u heeft afgeleverd. Fluimucil, capsules en granulaat in sachets moeten bij kamertemperatuur (15-25°C) en op een droge plaats bewaard worden.
Op het doosje en op de stripverpakking/het zakje kunt u na "Niet te gebruiken na" de uiterste gebruiksdatum vinden. Gebruik Fluimucil na die datum niet meer, maar breng het geneesmiddel in de verpakking terug naar uw apotheek.

Belangrijke tips

* Volg altijd de aanwijzingen van uw arts op.

* Houd geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.

Ga met vragen over uw geneesmiddel(en) altijd naar uw arts of apotheker.
* Overtuig u voor het gebruik steeds of u het juiste geneesmiddel neemt.
Zorg dat uw omgeving weet welke geneesmiddelen u gebruikt.
* Laat uw geneesmiddelen nooit door anderen gebruiken. Gebruik zelf ook nooit
geneesmiddelen van iemand anders.

Juli 1998