Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor U! Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandelen van een aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Fluimucil zuigtabletten 200 mg zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
* Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat zijn Fluimucil zuigtabletten en waarvoor worden ze gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Fluimucil zuigtabletten gebruikt.
3. Hoe worden Fluimucil zuigtabletten gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Fluimucil zuigtabletten?

FLUIMUCIL ZUIGTABLETTEN 200 MG

* Het werkzame bestanddeel is acetylcysteïne 200 mg per zuigtablet.

* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn citroenzuur (E330), sorbitol (E420), mannitol, macrogol 6000, crospovidon, natriumwaterstofcarbonaat, citroensmaak (bevat onder andere butylhydroxyanisole (E320)), mandarijnsmaak, aspartaam (E951), magnesiumstearaat, microkristallijne cellulose (E460) en guar gum.

Registratiehouder:
Zambon Nederland B.V.
Algolweg 11
3821 BG Amersfoort

In het register ingeschreven onder RVG 25408.

1. Wat zijn Fluimucil zuigtabletten en waarvoor worden ze gebruikt?

Samenstelling

Fluimucil zuigtabletten bevatten 200 mg acetylcysteïne per zuigtablet.

Hoe werken Fluimucil zuigtabletten?

Acetylcystelne breekt taai, vastzittend slijm af, zodat het dunvloeibaar wordt en gemakkelijk kan worden opgehoest.

Acetylcysteïne is bovendien een afgeleide van het natuurlijke aminozuur cysteïne. Cysteïne wordt gebruikt voor de opbouw van glutathion.

Gluthation vangt vrije radicalen weg die weefselbeschadiging kunnen veroorzaken en vrijkomen bij ontstekingsprocessen. Door gebruik van acetylcysteïne kan een tekort aan glutathion worden aangevuld.

Hoe zijn Fluimucil zuigtabletten verpakt?

Fluimucil zuigtabletten zijn verpakt in doordrukstrips met 2 zuigtabletten. Een kartonnen doos bevat 20 of 30 zuigtabletten.

Waarvoor worden Fluimucil zuigtabletten gebruikt?

Fluimucil wordt gebruikt bij aandoeningen van de luchtwegen, waarbij vastzittend slijm de toestand verergert of het herstel hindert zoals astma, bronchitis (ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp), emfyseem, mucoviscidose (taaislijmziekte) en bij bronchiëctasieën (langdurige verwijding van een vertakking van de luchtpijp).

Gebruik Fluimucil zuigtabletten niet

* wanneer u overgevoelig bent voor acetylcysteïne.

* bij kinderen en zwangere vrouwen met fenylketonurie (fenylketonurie is een bepaalde aangeboren afwijking in de stofwisseling).

Wees extra voorzichtig met Fluimucil zuigtabletten

* wanneer u een maagzweer heeft, omdat Fluimucil zuigtabletten uw maagwand kunnen irriteren.

* wanneer u fenylketonurie heeft. Dit produkt bevat aspartaam dat o.a. in fenylalanine wordt omgezet. Om overmatige inname van fenylalanine te voorkomen kan uw voedingsvoorschrift worden aangepast.

* aangezien dit product hydroxyanisole bevat.
Hydroxyanisole irriteert de ogen, huid en slijmvliezen.

* aangezien dit product 220 mg sorbitol per zuigtablet bevat. De aanbevolen dagdosering levert 660 mg sorbitol bij volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar en 440 mg sorbitol bij kinderen van 2 tot 7 jaar. Sorbitol is niet geschikt bij een erfelijke fructose intolerantie en kan ook maagdarmklachten en diarree veroorzaken.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Fluimucil zuigtabletten in combinatie met voedsel en drank

De Fluimucil zuigtabletten kunnen met voedsel en drank worden gecombineerd.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van acetylcysteine op de rijvaardigheid. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Gebruik van Fluimucil zuigtabletten met andere geneesmiddelen

Fluimucil mag voor het innemen niet gemengd worden met antibiotica. Het na elkaar innemen is wel toegestaan.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe worden Fluimucil zuigtabletten gebruikt?

Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar:
3 maal daags 1 zuigtablet

Kinderen van 2 tot 7 jaar: 2 maal daags 1 zuigtablet

Laat de zuigtablet in uw mond smelten, daarna pas doorslikken.

Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.

In geval u bemerkt dat de Fluimucil zuigtabletten te sterk of juist te weinig werken, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Gebruik dit product niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen.
Bij het openen van de verpakking ruikt u soms een lichte zwavelgeur. Dit is normaal en onschadelijk.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Fluimucil zuigtabletten heeft gebruikt:

Klachten die kunnen voorkomen als gevolg van teveel tabletten zijn: braken.
Wanneer u teveel Fluimucil zuigtabletten heeft gebruikt, neemt u dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten uw Fluimucil zuigtabletten te gebruiken:

Wanneer u een dosis bent vergeten in te nemen en het is bijna tijd voor de volgende dosis, neem de "vergeten" dosis dan niet alsnog in, maar ga verder met het schema zoals uw arts dat heeft voorgeschreven.
Neem nooit een dubbele dosis Fluimucil zuigtabletten om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kunnen Fluimucil zuigtabletten bijwerkingen veroorzaken.

Maagdarmklachten kunnen bij gebruik van Fluimucil zuigtabletten voorkomen. Deze bestaan uit misselijkheid en braken. Bij patiënten die een maagzweer hebben of hebben gehad kan Fluimucil een ongunstige werking hebben op het maagslijmvlies.

Overgevoeligheidsreacties komen zelden voor.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Fluimucil zuigtabletten?

Fluimucil zuigtabletten buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaar Fluimucil zuigtabletten beneden 25 °C in de originele verpakking.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Fluimucil zuigtabletten niet meer na de datum op de verpakking achter" niet te gebruiken na" of "exp", maar breng het geneesmiddel in de verpakking terug naar uw apotheek.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in september 2001.