Patiënteninformatie Flixotide Diskus,
FLIXOTIDE® 100 DISKUS®
FLIXOTIDE® 250 DISKUS®
FLIXOTIDE® 500 DISKUS®
inhalatiepoeder

PATIENTENINFORMATIE

Wij raden u aan deze patiënteninformatie te lezen voordat u Flixotide Diskus gaat gebruiken. Met vragen of klachten kunt u terecht bij uw arts, uw apotheker of GlaxoSmithKline B.V. Het is altijd handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant het product kan herkennen.

WAT IS FLIXOTIDE DISKUS?

Flixotide Diskus is een geneesmiddel in de vorm van een poeder. De Diskus® is een speciaal apparaatje om het poeder te inhaleren. Elke dosis is apart verpakt in een folie. Het folie beschermt het poeder tegen vocht. Op de Diskus staat de naam vermeld, bijvoorbeeld: "Flixotide® 250 Diskus". De werkzame stof in Flixotide Diskus heet fluticasonpropionaat. Flixotide 100, 250 en 500 Diskus bevatten achtereenvolgens 100 microgram (= 0,0001 gram), 250 microgram (= 0,00025 gram) en 500 microgram (= 0,0005 gram) fluticasonpropionaat. Tevens bevat elke dosis lactose. Een verpakking Flixotide Diskus bevat 60 doses.

Flixotide 100, 250 en 500 Diskus zijn achtereenvolgens in het register van farmaceutische specialités ingeschreven onder RVG 18193, 18194 en 18195.

In Nederland wordt Flixotide Diskus op de markt gebracht door:
GlaxoSmithKline B.V.,
Huis ter Heideweg 62,
3705 LZ Zeist,
tel. 0306938100.

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS FLIXOTIDE VOOR?

Uw arts heeft u Flixotide voorgeschreven om benauwdheid bij astma te voorkomen of de klachten bij chronische bronchitis (luchtwegontsteking) of emfyseem (uitrekking van de longblaasjes) te verminderen.

WANNEER MAG U FLIXOTIDE NIET GEBRUIKEN?

Als is gebleken dat u overgevoelig bent voor Flixotide Diskus mag u dit geneesmiddel niet meer gebruiken voordat u overleg heeft gehad met uw arts. Van overgevoeligheid kan sprake zijn als u na inhalatie plotseling last krijgt van: gezwollen oogleden, lippen of gezicht, benauwdheid, rode huid, galbulten en/of jeuk.

WANNEER MOET U EXTRA OPLETTEN?

Als u corticosteroïden gebruikt in tabletvorm, mag u alleen na overleg met uw arts overschakelen op Flixotide. Dit dient geleidelijk te gebeuren, volgens voorschrift van uw arts. U kunt hierbij last krijgen van eczeem of een allergische neusaandoening. Stop nooit ineens met het oude geneesmiddel. Indien u longtuberculose (T.B.C.) heeft mag u Flixotide alleen gebruiken na overleg met uw arts. Als u bij regelmatig gebruik van Flixotide merkt dat benauwdheidsklachten aanhouden of sneller terugkeren dan u gewend bent, (bijvoorbeeld door het vaker gebruiken van kortwerkende luchtwegverwijders), is het raadzaam uw arts te raadplegen. Flixotide kunt u niet gebruiken om een aanval van benauwdheid te stoppen.
Voor zover bekend heeft Flixotide geen invloed op de rijvaardigheid en het bedienen van machines.

KUNT U FLIXOTIDE SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN GEBRUIKEN?

In principe kunt u Flixotide samen met andere geneesmiddelen gebruiken. Het is altijd verstandig om uw arts te vertellen welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt.

FLIXOTIDE EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING

Over het gebruik van fluticasonpropionaat in de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Als u zwanger bent of borstvoeding geeft en u wilt Flixotide gebruiken, moet u dit altijd eerst met uw arts overleggen.

HOEVEEL FLIXOTIDE DISKUS MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?

Het is belangrijk dat u vóór gebruik van Flixotide Diskus de instructie van de Diskus (z.o.z.) doorleest. Uw arts heeft u verteld hoeveel Flixotide u moet inhaleren en hoe vaak per dag. Wij raden u aan Flixotide 's ochtends en 's avonds te inhaleren. U mag de behandeling met
Flixotide Diskus alleen maar staken op voorschrift van uw arts. In geval van

overdosering: Als u meer inhalaties Flixotide heeft genomen dan uw arts u heeft voorgeschreven en u voelt zich niet goed, moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.

In het algemeen bedraagt deze dosering bij astma voor:

VOLWASSENEN EN KINDEREN OUDER DAN 16 JAAR:

100 tot 500 microgram twee maal daags. Incidenteel kan uw arts hogere doseringen voorschrijven om uw klachten onder controle te krijgen.

KINDEREN OUDER DAN 4 JAAR: 50 tot 200 microgram twee maal daags.

KINDEREN TUSSEN 1 EN 4 JAAR:

Hiervoor kunt u beter de Flixotide Inhalator in combinatie met de los verkrijgbare Babyhaler® gebruiken.

Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken bij het voorkomen van benauwdheid, is het noodzakelijk dat u Flixotide dagelijks gebruikt. Uw klachten zullen dan in het algemeen na 7 dagen afnemen. Het maximale effect wordt na enige weken bereikt. Raadpleeg uw arts als dit niet het geval is. Het is belangrijk dat u Flixotide blijft gebruiken, ook als u geen klachten heeft.
In het algemeen bedraagt deze dosering bij chronische bronchitis en emfyseem voor:

VOLWASSENEN:
500 microgram twee maal daags.
Het is belangrijk dat u Flixotide elke dag blijft gebruiken.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN ER BEKEND?

Doordat u Flixotide inhaleert komt het geneesmiddel direct in uw luchtwegen terecht. Door deze directe manier van toediening veroorzaakt Flixotide vrijwel geen bijwerkingen.

In sommige gevallen kan heesheid of een schimmelinfectie in mond- en keelholte optreden. Dit kunt u tegengaan door direct na het inhaleren even uw mond te spoelen met water. Worden inhalatiesteroïden lange tijd in hoge doses gebruikt, dan kunnen bij mensen die daarvoor gevoelig zijn bijwerkingen optreden zoals een dunne huid en onderhuidse bloedinkjes, oogproblemen en vertraagde groei bij kinderen.

Overgevoeligheidsreacties van de huid zijn gemeld. Mocht u kort na inhalatie merken dat uw benauwdheid plotseling erger wordt, dan moet u direct uw behandeling staken en uw arts raadplegen.

Wanneer u bijwerkingen opmerkt die hier niet zijn genoemd of die u als ernstig ervaart, moet u uw arts of apotheker raadplegen.

HOE KUNT U FLIXOTIDE DISKUS HET BEST BEWAREN?

Flixotide Diskus bewaart u het best in de originele verpakking tussen 2 en 30°C. Het geneesmiddel is beperkt houdbaar: de uiterste gebruiksdatum kunt u op het doosje en op de Diskus lezen na de tekst: "Niet te gebruiken na:" of "Exp.:". Gebruik Flixotide Diskus na die datum niet meer, maar breng de Diskus in de verpakking terug naar uw apotheek.

Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.

HOE WERKT FLIXOTIDE?

Uw benauwdheid ontstaat doordat bepaalde prikkels kramp-achtige samentrekkingen van de luchtwegen veroorzaken. Prikkels kunnen bijvoorbeeld zijn: huisdieren, pollen, stof, kou, inspanning of rook. Door ontstekingsprocessen in de luchtwegen reageert u hierop sterker dan normaal het geval is. Flixotide remt deze ontstekingsprocessen in de luchtwegen. Hierdoor bent u minder gevoelig voor prikkels, en kunnen aanvallen van benauwdheid worden voorkomen.

FLIXOTIDE® 100 DISKUS®
FLIXOTIDE® 250 DISKUS®
FLIXOTIDE® 500 DISKUS®
PATIENTENINSTRUCTIE
INHALEREN

1. Open de Diskus door de duimgrip naar achteren te draaien. U hoort een klik Het mondstuk is nu te zien. Duw vervolgens het schuifje met de duim naar achteren. Doe dit alleen vlak voor gebruik.

2. Houd de Diskus horizontaal. Adem volledig uit. Houdt uw hoofd iets achterover. Omsluit het mondstuk met uw tanden en uw lippen. Adem via de mond diep en krachtig in, maar niet te snel.

3. Neem de Diskus uit de mond. Probeer de adem 10 tellen vast te houden. Adem langzaam uit, bij voorkeur door de neus.
Indien u meer inhalaties nodig hebt, sluit u de Diskus en herhaalt u punt 1, 2 en 3.

4. Sluit de Diskus door de duimgrip naar u toe te trekken. Als u een klik hoort is de Diskus gesloten.
DOSES INDICATIE In het venster verschijnt telkens een nieuw cijfer als u de Diskus opent. Dit cijfer geeft aan hoeveel doses er nog over zijn. In totaal zijn er 60 doses. De laatste 5 doses worden in rood aangegeven. Bewaar de Diskus op een droge plaats.

GlaxoSmithKline BV, januari 2002