Informatie voor de gebruiker

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel!
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is FML® Liquifilm® en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u FML® Liquifilm® gebruikt
3. Hoe wordt FML® Liquifilm® gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u FML® Liquifilm®

FML® Liquifilm®, oogdruppels
Het werkzame bestanddeel in FML® Liquifilm®is fluormetholon. De oogdruppels bevatten 1 mg fluormetholon per ml. Verder bevat FML® Liquifilm® polyvinylalcohol, mononatriumfosfaat, dinatriumfosfaat, natriumchloride, polysorbaat 80, gezuiverd water en voor conservering zijn benzalkoniumchloride en dinatriumedetaat toegevoegd.

Registratiehouder
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport
Co. Mayo
Ierland

Voor inlichtingen en correspondentie:
Allergan n.v., Terhulpsesteenweg 6D, B-1560 Hoeilaart, België

In het register ingeschreven onder RVG 06539

1.Wat is FML® Liquifilm® en waarvoor wordt het gebruikt

Farmaceutische vorm en inhoud
FML® Liquifilm® is verpakt in oogdruppelflacons; inhoud van 5 ml.

Geneesmiddelengroep

Fluormetholon, het werkzaam bestanddeel van FML® Liquifilm®, behoort tot de groep van geneesmiddelen die aangeduid worden als corticosteroïden. Corticosteroïden worden gebruikt om ontstekingsreacties tegen te gaan.

Toepassing van het geneesmiddel
FML® Liquifilm® oogdruppels worden gebruikt bij ontstekingsreacties aan de buitenste delen van het oog, zoals de iris, het straallichaam, de harde oogrok, het bindvlies, het hoornvlies of de binnenkant van het ooglid. Ook wordt FML® Liquifilm® gebruikt bij hardnekkige allergische reacties aan het oog en bij ontstekingsverschijnselen na een oogoperatie. De ontstekingsreacties mogen niet veroorzaakt worden door micro-organismen (bacteriën, schimmels, gisten).

2. Wat u moet weten voordat u FML® Liquifilm® gebruikt
Gebruik FML® Liquifilm® niet:

• wanneer u lijdt aan een Herpes-, Vaccinia- en Varicellaontsteking danwel andere virale ontstekingen aan het oog, aan een schimmelinfectie of aan oogtuberculose

• wanneer u overgevoelig bent voor de bestanddelen van FML® Liquifilm® (zie onder Samenstelling) moeten FML® Liquifilm® oogdruppels niet gebruiken;

• zachte contactlenzen moeten tijdens en kort na de toediening van FML® Liquifilm® niet worden gedragen

• bij kinderen jonger dan 2 jaar

Wees extra voorzichtig met FML® Liquifilm®:

• Corticosteroïden bevattende oogdruppels, zoals FML® Liquifilm® moeten niet langer dan één week worden gebruikt. Indien langduriger gebruik noodzakelijk is moet de oogarts de oogdruk vaak controleren.

• Indien FML® Liquifilm® gebruikt wordt bij een bepaalde Herpes infectie aan het oog, moet de oogarts het oog vaak controleren, in ernstige gevallen elke dag.

• Langdurig gebruik van corticosteroïden in het oog kan leiden tot glaucoom (verhoogde oogdruk), verdunning van het hoornvlies, staar en ontstekingen veroorzaakt door micro organismen.

• Plotseling optredende ontstekingen veroorzaakt door micro-organismen kunnen zowel verborgen blijven als versterkt worden. De ontstekingen veroorzaakt door micro organismen worden gekenmerkt door pusvorming.

• Door het dichtdrukken van de traanbuis of het gesloten houden van de ogen gedurende 3 minuten na het toedienen, kan de afvoer van de oogdruppels naar de bloedbaan worden verminderd. Hierdoor wordt de kans op bijwerkingen verminderd.

• FML® Liquifilm® bevat het conserveermiddel benzalkoniumchloride dat door zachte contactlenzen kan worden geabsorbeerd. Patiënten die zachte (hydrofiele) contactlenzen dragen, moeten na het indruppelen van FML® Liquifilm® tenminste 15 minuten wachten met het inbrengen van de zachte contactlenzen.

Gebruik van FML® Liquifilm® in combinatie met voedsel en drank Geen bijzonderheden.

Zwangerschap

Zwangere vrouwen moeten oppassen met het gebruik van FML® Liquifilm®. Over het gebruik van fluormetholon tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt of gebruikt.

Borstvoeding
Moeders die borstvoeding geven moeten oppassen met het gebruik van FML® Liquifilm®. Over het gebruik van fluormetholon tijdens de borstvoedingsperiode bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt of gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen effecten te verwachten van dit product op de rijvaardigheid en het vermogen machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van FML® Liquifilm®
FML® Liquifilm® bevat het conserveermiddel benzalkoniumchloride dat door zachte contactlenzen kan worden geabsorbeerd. Patiënten die zachte (hydrofiele) contactlenzen dragen, moeten na het indruppelen van FML® Liquifilm® tenminste 15 minuten wachten met het inbrengen van de zachte contactlenzen.
Gebruik van FML® Liquifilm® in combinatie met andere geneesmiddelen FML® Liquifilm® kan voor zover bekend gelijktijdig gebruikt worden met andere
geneesmiddelen. Indien meerdere geneesmiddelen in het oog moeten worden gebruikt is het raadzaam om tenminste 5 minuten te wachten tussen het toedienen van de verschillende geneesmiddelen in het oog.

3. Hoe wordt FML® Liquifilm® gebruikt?

Dosering

Twee tot vier maal per dag 1-2 druppels in het te behandelen oog toedienen.

Wijze van gebruik

Schud voor het gebruik de flacon goed.
Trek zachtjes het onderste ooglid naar beneden totdat er een klein zakje ontstaat.
Druppel voorzichtig 1 druppel in het zakje zonder met het flesje de oogleden of oogharen aan te raken.
Sluit gedurende het druppelen een korte tijd daarna de traanbuis door met uw wijsvinger op het binnenste ooghoekje te duwen.
Hiermede voorkomt u een snelle afvoer van de oogdruppels naar de bloedbaan en wordt de kans op bijwerkingen verminderd. U kunt eventueel ook in plaats van met u wijsvinger te drukken ook gedurende 3 minuten uw ogen sluiten.
Veeg de vloeistof die op uw ooglid of wang terecht is gekomen (zak)doekje of iets dergelijks voorzichtig weg.
Sluit de flacon na het gebruik goed af.

Duur van de behandeling
FML® Liquifilm® oogdruppels moeten niet langer dan één week worden gebruikt.

Indien de arts langer gebruik noodzakelijk vindt moet het oog regelmatig worden gecontroleerd.

Wat u moet doen wanneer u teveel FML® Liquifilm® hebt gebruikt:

Indien de oogdruppels per ongeluk via de mond zijn ingenomen neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Indien er per ongeluk veel te veel druppels in het oog terecht zijn gekomen neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent FML® Liquifilm® te gebruiken:

Afhankelijk van het moment waarop u ontdekt dat u de dosis vergeten bent kunt u als alsnog de dosis indruppelen of u kunt de volgende dosis vervroegen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met FML® Liquifilm® wordt gestopt

Als te vroeg gestopt wordt met het gebruik van FML® Liquifilm® kunnen de ontstekingsverschijnselen weer verergeren.

4. Mogelijke Bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan FML® Liquifilm® bijwerkingen veroorzaken.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:
• Verschillende vormen van glaucoom (staar);
• Infecties aan het oog veroorzaakt door micro-organismen;
• De huid rond de ogen kan schrompelen, strepen of rode adertjes vertonen;

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u FML® Liquifilm®

FML® Liquifilm® buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

FML® Liquifilm® bewaren beneden 25°C. Niet invriezen!
Uiterste gebruiksdatum

Gebruik FML® Liquifilm® niet meer na de datum op de verpakking achter “Niet te gebruiken na:”. Aangebroken flacons zijn ten hoogste 4 weken te gebruiken.

Deze bijsluiter is voor het laatst is herzien op April 1999.