Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
r
1. Wat is Forlax 10 g en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Forlax 10 g gebruikt
3. Hoe wordt Forlax 10 g gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Forlax 10 g

Forlax 10 g

Forlax 10 g zijn sachets die per sachet 10 g macrogol 4000 als werkzame stof bevatten.

Tevens bevatten de sachets de volgende hulpstoffen: natriumsaccharinaat (E954) en sinaasappel-grapefruit smaakstof.

Registratiehouder

IPSEN FARMACEUTICA B.V.
Hoofdweg Oz. 620
NL-2132 MJ HOOFDDORP

In het register ingeschreven onder RVG 23013

1. WAT IS FORLAX 10 G EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Farmaceutische vorm en inhoud

Forlax 10 g zijn sachets gevuld met een poeder voor drank. De sachets zijn verpakt in doosjes met 10, 20 of 50 sachets.

Geneesmiddelgroep

Forlax 10 g is een geneesmiddel dat behoort tot de groep van de laxeermiddelen.

Toepassing van het geneesmiddel

Forlax 10 g wordt toegepast ter behandeling van de symptomen van obstipatie bij volwassenen en bij kinderen van 8 jaar en ouder.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U FORLAX 10 G GEBRUIKT

Gebruik Forlax 10 g niet:

* bij darmontstekingen
* bij een darmperforatie of wanneer daarvoor gevaar bestaat
* bij darmverlamming of darmverstopping door een vergiftiging of een obstructie
* pijnlijke buikaandoeningen met een onbekende oorzaak
* overgevoeligheid voor één van de bestanddelen

Wees extra voorzichtig met Forlax 10 g:

Het gebruik van Forlax is alleen bedoeld als aanvulling op een gezonde leefstijl en een goed dieet zoals bijvoorbeeld:
-het gebruik van voedsel met plantaardige vezels en een ruime inname van vocht; -voldoende lichamelijke activiteit en herstel van de ontlastingsreflex.
Forlax 10 g bevat polyethyleenglycol; er zijn zeldzame gevallen bekend waarbij polyethyleenglycol bevattende geneesmiddelen overgevoeligheidsreacties hebben veroorzaakt.

Gebruik van Forlax 10 g in combinatie met voedsel en drank Geen bijzonderheden.

Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens om de schadelijkheid van Forlax 10 g tijdens de zwangerschap te beoordelen. Forlax 10 g moet daarom alleen met voorzichtigheid worden toegepast tijdens de zwangerschap, en na zorgvuldige afweging van de risico's.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt of gebruikt.

Borstvoeding

Forlax 10 g mag worden toegepast tijdens de borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt of gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Geen bijzonderheden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Forlax 10 g

FORLAX 10g bevat geen noemenswaardige hoeveelheid suiker of polyol en kan dus worden gebruikt door diabetespatiënten of patiënten op een galactosevrij dieet.
Gebruik van Forlax 10 g in combinatie met andere geneesmiddelen Geen bijzonderheden.

3. HOE WORDT FORLAX 10 G GEBRUIKT?

Dosering

De dosis (dat is de hoeveelheid) Forlax 10 g , die u nodig hebt, is normaliter 1 tot 2 sachets per dag.

Wijze van gebruik

Elk sachet dient opgelost te worden in een glas water, bij voorkeur in te nemen in één keer 's ochtends.

Duur van de behandeling

Het effect van Forlax 10 g treedt op binnen 24 tot 48 uur na toediening.

Bij kinderen dient de maximale behandelingsduur 3 maanden te bedragen.

Het door de behandeling veroorzaakte herstel van de darmbeweging zal in stand worden gehouden door hygienische- en voedingsmaatregelen.

Wat u moet doen als u teveel Forlax 10 g heeft ingenomen

Een overdosering kan diarree veroorzaken die weer vanzelf verdwijnt na stopzetten van het gebruik.

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent Forlax 10 g in te nemen

Wanneer u vergeten bent Forlax 10 g in te nemen, dan kunt u binnen 12 uur na het gebruikelijke inname tijdstip de dosering alsnog innemen. Wanneer u langer dan 12 uur de dosis bent vergeten sla deze dan over en neem de volgende dosis op het gebruikelijke inname tijdstip. Neem nooit een dubbele dosis in, ter compensatie van de vergeten dosis.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Forlax 10 g wordt gestopt Geen bijzonderheden.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Bij toediening van te grote hoeveelheden treedt diarree op die echter binnen 24 tot 48 uur na stoppen van de behandeling verdwijnt. De behandeling kan daarna worden hervat met een lagere dosis.

Pijn in de buik kan optreden, in het bijzonder bij patiënten die lijden aan een zgn. prikkelbare darm. In zeldzame gevallen kunnen allergische reacties optreden zoals uitslag, jeuk en oedeem. Ook opgeblazenheid en misselijkheid kunnen voorkomen.

Ingeval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeert u dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U FORLAX 10 G

Voor Forlax 10 g gelden geen bijzondere bewaarcondities.

Geneesmiddelen buiten bereik van kinderen houden!

Uiterste gebruiksdatum
Op deze wijze bewaard zijn de sachets houdbaar tot en met de op de verpakking achter 'Ex' vermelde datum (maand/jaar). De aanduiding 'Ex' op het sachet betekent 'Niet te gebruiken na'.

april 2003