FORMULE W - oplossing voor cutaan gebruik 170 mg/ml

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Formule W en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Formule W gebruikt.
3. Hoe wordt Formule W gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen van Formule W.
5. Hoe bewaart u Formule W

Formule W

Oplossing voor cutaan gebruik, 170 mg / ml

* Het werkzame bestanddeel is salicylzuur. Hiervan zit 170 mg in één ml (milliliter) oplossing .

* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn aceton, alcohol, ricinusolie en nitrocellulose.

Registratiehouder

Wyeth Consumer Healthcare
Spicalaan 39
NL - 2132 JG Hoofddorp

In het register ingeschreven als oplossing voor cutaan gebruik onder RVG 05537.

1. WAT IS FORMULE W EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Farmaceutische vorm en inhoud

Formule W bestaat uit een nagenoeg kleurloze, heldere aanstipvloeistof.

De oplossing voor cutaan gebruik bevat 170 mg van het werkzame bestanddeel salicylzuur per milliliter (ml) en is verpakt in een flacon van 6 ml met een aanstipstaafje.

Geneesmiddelengroep

Formule W behoort tot de geneesmiddelen die de hoornlaag van de huid losweken (zg. keratolytica)..

Toepassing van het geneesmiddel

Formule W wordt gebruikt voor de behandeling van wratten en likdoorns. Een wrat herkent u aan een ruw 'bloemkoolachtig' oppervlak.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U FORMULE W GEBRUIKT

Gebruik Formule W niet:

* op moedervlekken of wijnvlekken,
* op donker gekleurde, behaarde of op andere wijze vreemd uitziende wratten,
* op wratten rond de geslachtsorganen (genitale wratten) of op wratten op het slijmvlies.
* op rode geïrriteerde of geïnfecteerde huid.
* bij gebleken overgevoeligheid voor salicylzuur of een van de hulpstoffen van Formule W.

Wees extra voorzichtig met Formule W :

* Voorzichtig gebruiken bij kinderen jonger dan 4 jaar.
* Formule W niet op het gezicht gebruiken. Vermijd contact met de ogen of slijmvliezen.
* Formule W niet gebruiken indien u een slechte bloedcirculatie heeft of aan suikerziekte (Diabetes Mellitus) lijdt.
* Formule W slechts na overleg met de arts gebruiken indien u een sterk verminderde nier- of leverfunctie heeft.
* Niet in de buurt van open vuur gebruiken, omdat Formule W brandbaar is.
Raadpleeg uw arts wanneer uw klachten na twee weken nog niet over zijn.

Zwangerschap

Formule W kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht volgens de voorschriften tijdens de zwangerschap worden gebruikt, zolang het kortdurend gebruik betreft op kleine oppervlakken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Formule W kan, voor zover bekend, volgens voorschrift gebruikt worden tijdens het geven van borstvoeding, maar toepassing van Formule W in het borstgebied wordt afgeraden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Geen invloed waarschijnlijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Formule W Geen
bijzonderheden.

Gebruik van Formule W in combinatie met andere geneesmiddelen

Salicylzuur kan de doorlaatbaarheid van andere op de huid toegepaste geneesmiddelen versterken en mag niet worden gecombineerd met andere op dezelfde plaats toegepaste geneesmiddelen.

3. HOE WORDT FORMULE W GEBRUIKT?

Dosering applicatie vloeistof:

Breng de vloeistof aan met het aanstipstaafje dat aan de binnenzijde van de schroefdop zit. Doe dit zorgvuldig, één druppel tegelijk, tot de hele wrat of likdoorn bedekt is. Zorg dat de vloeistof niet op de huid rondom de wrat komt.

Duur van de behandeling

Breng zes of zeven dagen achtereen elke dag een nieuw laagje op de wrat aan. Voor een optimaal resultaat is dagelijks gebruik zeer belangrijk.

Wanneer u na het aanbrengen de wrat afdekt met een pleister, kunt u het peuteren tegengaan. Is de wrat erg hardnekkig, herhaal de behandeling dan nog eens een week. Blijft ook daarna resultaat uit, dan is het verstandig uw arts te raadplegen.

Peuter niet aan loszittende deeltjes, deze verdwijnen vanzelf tijdens het wassen
U mag dit geneesmiddel niet langer dan 2 weken gebruiken zonder uw arts te raadplegen. Als de symptomen verergeren of niet beter zijn geworden na 2 weken, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u teveel Formule W heeft gebruikt:

Gezien de toepassing van het product is een overdosering onwaarschijnlijk.
Indien per ongeluk de inhoud van één flesje wordt ingeslikt, zal dit hooguit bij zeer jonge kinderen kunnen leiden tot misselijkheid en braken.

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent Formule W te gebruiken:

Afhankelijk van de ernst van de symptomen kunt u alsnog Formule W aan brengen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN VAN FORMULE W.

Zoals alle geneesmiddelen kan Formule W bijwerkingen veroorzaken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen maar verdwijnen weer indien gestopt wordt met het aanbrengen van Formule W:

De huid betreffend:
Wanneer Formule W in aanraking komt met de gave huid, kan er een branderig gevoel optreden. Bij langdurig contact wordt deze huid aangetast.

a) Zeer veel voorkomend (>1/10): branderigheid (stekend), jeuk
De branderigheid en jeuk beginnen bijna altijd binnen 10 minuten na het aanbrengen van de oplossing en duurt gewoonlijk zo'n 1 a 2 uur.

Deze bijwerkingen zijn gewoonlijk licht van aard; in enkele gevallen houden ze langer aan. In extreme gevallen kan het noodzakelijk zijn de behandeling tijdelijk te onderbreken.

b) Veel voorkomend (>1/100, <1/10): droogheid, gespannen gevoel.

c) In een enkel geval kan er zich door het salicylzuur of door een van de hulpstoffen een contactallergie ontwikkelen.

Contact met de huid kan vermeden worden door vóór het gebruik de huid rondom de wrat of likdoorn te bedekken met een laagje vaseline of crème. Als de oplossing naast de wrat of likdoorn op de huid wordt gemorst, dit meteen afvegen en wassen met water en zeep.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U FORMULE W

Bewaar Formule W niet boven de 25°C. Niet in koelkast of vriezer bewaren
Na gebruik de flacon goed afsluiten en in de originele doos bewaren. Formule W droogt snel uit.

Formule W buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Formule W niet meer na de datum op de verpakking achter " Niet te gebruiken na:".
Na openen van de flacon is Formule W nog 6 weken houdbaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in augustus 2003.