PATIËNTENBIJSLUITER Froben

Uw arts is verantwoordelijk voor de keuze van dit geneesmiddel. Het is verstandig om zijn/haar aanwijzingen nauwkeurig op te volgen.
Mocht U iets niet geheel duidelijk zijn, raadpleeg dan Uw arts of apotheker.
Laat Uw geneesmiddel nooit door anderen gebruiken en gebruik zelf ook nooit het geneesmiddel van een ander.
Zorg dat, indien nodig, aan anderen bekend is welk(e) geneesmiddel(en) U gebruikt. Het kan, bijvoorbeeld bij ongevallen, van groot belang zijn dat U deze informatie bij U draagt.

Naam
Froben
Froben 50
Froben 100
Froben Suscap

Samenstelling en uiterlijk

Overtuig U ervan dat U het juiste geneesmiddel gebruikt. Froben is een zetpil.

Froben 50 en 100 zijn dragees.

Froben Suscap is een capsule met gereguleerde afgifte. De dragees zijn wit met respectievelijk de opdruk F50 en F100. De capsules zijn lichtgeel/donkergeel met de opdruk Fr.

De zetpil bevat als werkzame stof 100 mg flurbiprofen.

Als hulpstof is gebruikt: witepsol H15.

De dragees bevatten als werkzame stof respectievelijk 50 of 100 mg flurbiprofen.

Als hulpstoffen zijn gebruikt: maïszetmeel, lactose, povidon, magnesiumstearaat, stearinezuur, sandarac lak, glucose, talk, colloïdaal siliciumdioxide, titaandioxide (E 171), sucrose, carnaubawas en ijzeroxide (E 172).
De capsule bevat als werkzame stof 200 mg flurbiprofen.
Als hulpstoffen zijn gebruikt: microkristallijne cellulose, copolymeer van polymethacrylzuur en acrylesters, magnesiumstearaat, polyethyleenglycol, colloïdaal siliciumdioxide, chinoline geel (E 104), ijzeroxide (E 172), titaandioxide (E 171), glycerine, gelatine, soja lecithine, schellak en polydimethylsiloxan.

Verpakking

Froben is verkrijgbaar in doordrukstripverpakking van 30 stuks.
Zowel Froben 50 als Froben 100 zijn verkrijgbaar in doordrukstripverpakkingen van 30 en 100 stuks.

Froben Suscap is verkrijgbaar in flaconverpakkingen van 30 en 100 stuks.

Geneesmiddelengroep

Froben is een pijnstiller die ook ontstekingsremmend en koortsverlagend werkt.

Inschrijving

Verantwoordelijk voor dit geneesmiddel is:

KNOLL BV,
Hettenheuvelweg 41-43,
1101 BM AMSTERDAM-ZO
Telefoonnummer: 020 - 564 01 01

Dit geneesmiddel is in het register ingeschreven onder: RVG 09125, Froben
RVG 07442, Froben 50
RVG 07443, Froben 100
RVG 11815, Froben Suscap.

Toepassing

Diverse aandoeningen aan gewrichten en wervelkolom.
Onder deze categorie vallen gewrichtspijnen met ontstekingsverschijnselen, zoals reumatoïde arthritis; gewrichtsziekten als gevolg van slijtage (arthrosen) en de ziekte van Bechterew.

Gevallen waarin het geneesmiddel niet moet worden gebruikt

overgevoeligheid voor flurbiprofen of andere bestanddelen uit het geneesmiddel; astma-aanvallen of overgevoeligheidsreacties na gebruik van soortgelijke middelen;
actieve maagzweer, zweer aan de twaalfvingerige darm of zweerachtige ontsteking aan de dikke darm;
maagdarmbloeding of andere bloedingen (zoals hersenbloedingen); zeer slecht functionerende nieren en/of lever.

Froben zetpillen mag u bovendien niet gebruiken als u last heeft van een ontsteking aan de endeldarm of als u pas een bloeding aan de endeldarm heeft gehad.

Nodige voorzorgen bij gebruik

Bij zwangerschap en borstvoeding

Bij zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.
Wordt u tijdens de therapie met Froben zwanger, overleg dan met uw arts over eventueel te nemen stappen.

Het gebruik van Froben tijdens het geven van borstvoeding wordt afgeraden.

Kinderen

Froben is geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken
Bij het optreden van bijwerkingen als duizeligheid en moeheid is een beïnvloeding van het reactievermogen niet geheel uitgesloten.
Het gevolg kan zijn dat men minder goed in staat is aan het verkeer deel te nemen of machines te bedienen.

Wisselwerkingen met andere (genees)middelen

Een combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben. Vertel daarom altijd aan Uw arts welke andere geneesmiddelen U nog meer gebruikt. Froben kan de werking van bloedverdunnende middelen versterken; meld het gebruik van Froben daarom aan de trombosedienst. De bloeddrukverlagende werking van de zogeheten bèta-blokkers of van bepaalde diuretica ("plas-pillen") kan worden verminderd, zodat aanvullende medicatie of hogere doseringen nodig kunnen zijn. In combinatie met bepaalde hormonen (corticosteroïden), die ook voor ontstekingen geslikt worden, kan het effect op de maag versterkt worden.

Speciale waarschuwingen

Door de ontstekingsremmende werking van Froben kunnen typische infectieverschijnselen zoals pijn, zwelling koorts en roodheid worden onderdrukt, zodat een infectie minder snel opvalt. Wees hierop attent.
Bejaarde patiënten en patiënten met stollingsstoornissen en lever- of nierfunctiestoornissen moeten voorzichtig zijn met het gebruik van Froben.

Dosering

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
Froben dragees/zetpillen:
De gebruikelijke dosering bedraagt 150 tot 200 mg per dag. Al naar gelang de sterkte van de toedieningsvorm kan de dagdosering verdeeld worden over 2 of 3 innames.

Froben Suscap:
Froben Suscap éénmaal daags innemen, bij voorkeur 's avonds na de maaltijd.

Wijze van gebruik

De dragees en capsules kunnen het beste met een ruime hoeveelheid water worden ingenomen. De zetpillen moet u eerst uit het witte omhulsel halen door de twee lipjes aan de puntzijde open te trekken. De zetpil zo diep mogelijk in de anus inbrengen.

Wat te doen als meer is gebruikt dan is voorgeschreven

Wanneer U een overdosering vermoedt, moet U onmiddellijk een arts waarschuwen.

Wat te doen als een dosis vergeten is

Wanneer U vergeten bent om een dragee of capsule in te nemen of een zetpil in te brengen, dan kunt U dit alsnog in de loop van dezelfde dag doen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis.

Wanneer plotseling met Froben gestopt wordt, kunnen de klachten verergeren. Daarom zal Uw arts -indien nodig- de dosering altijd gelijkmatig verminderen.

Bijwerkingen

De meeste waargenomen bijwerkingen hebben betrekking op het maagdarmkanaal, zoals bijvoorbeeld misselijkheid, braken, zuurbranden, pijn in de maagstreek of diarree. In ernstige gevallen kan een maagbloeding optreden.
Op de tweede plaats komen allergische huidreacties in de vorm van waterige blaasjes, bobbeltjes of rode tot paarsachtige vlekken, al dan niet met jeuk.
Soms kan ook duizeligheid of hoofdpijn optreden.
Bij gebruik van zetpillen kan soms lokale irritatie optreden.

Een aantal niet zo vaak voorkomende bijwerkingen is voor uzelf als zodanig niet te herkennen, maar kan zich uiten in de vorm van vochtophopingen, bijvoorbeeld aan enkels en polsen, spontaan optredende blauwe plekken op de huid of de slijmvliezen of een hardnekkige keelpijn.
Deze laatste twee symptomen kunnen vooral optreden na langdurig gebruik van hoge doseringen. Zwarte ontlasting kan wijzen op bloedverlies via het darmkanaal. In deze gevallen moet u het gebruik van Froben staken en contact opnemen met uw huisarts.
Waarschuw Uw arts of apotheker indien bij U een bijwerking optreedt die door U als ernstig wordt ervaren of als een bijwerking optreedt die niet vermeld wordt in deze bijsluiter.

Aanwijzingen voor het bewaren en uiterste gebruikstermijn

Houd geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen en huisdieren!

Bewaar geneesmiddelen zoveel mogelijk in de originele verpakking op een droge plaats bij kamertemperatuur (15-25°C). Op deze manier bewaard kunt U Froben blijven gebruiken tot en met de datum die aangegeven wordt op het doosje na "Niet te gebruiken na". Op de strips staat deze aanduiding na "Exp" (=niet te gebruiken na) gevolgd door enkele getallen. Deze geven de maand en het jaar aan. Deze datum staat ook op het etiket van de flacon.
Eventuele restanten kunt U naar de apotheek terugbrengen ter vernietiging!