Fucidin Intertulle 2%

Lees vóór het gebruik van Fucidin Intertulle 2% eerst deze bijsluiter.

Algemene kenmerken

Benaming

Fucidin Intertulle 2%.

Samenstelling

Fucidin intertulle 2% is een steriel - in aluminiumfolie geseald - verbandgaas geïmpregneerd met Fucidin zalf.

De zalf bevat natriumfusidaat: 20mg per gram - hulpstoffen: lanoline (wolvet), cetanol, vloeibare paraffine, witte vaseline.

Elk gaasje is dubbel verpakt in een speciaal beschermend papier en bovendien geseald in aluminiumfolie. Door deze unieke, dubbele protectie kan het gaas steriel worden aangebracht.

Farmaceutische vorm en inhoud

Fucidin intertulle 2% is verkrijgbaar in de volgende vormen:
10 X 10 cm: doos van 10 stuks.

Geneesmiddelengroep

Fucidin is een antibioticum en wordt gebruikt voor de behandeling van huidontstekingen die veroorzaakt worden door bepaalde bacteriën.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
LEO Pharma B.V.
Hoge Mosten 16-20
4822 NH Breda
Tel: 076 548 27 27

In het register ingeschreven onder RVG
Fucidin Intertulle 2% is in het register ingeschreven onder RVG 06045.

Toepassing van het geneesmiddel

Fucidin Intertulle 2% kan worden toegepast voor de behandeling van huidinfecties veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor Fucidin (o.a. stafylokokkeninfecties).

Voordat het geneesmiddel wordt gebruikt

Wanneer niet gebruiken

U mag Fucidin Intertulle niet gebruiken wanneer u overgevoelig bent voor natriumfusidaat, of één van de andere bestanddelen van de zalf.
Vertel uw arts daarom altijd voor welke stoffen u overgevoelig bent.

Zwangerschap

Fucidin Intertulle 2% kan, voor zover bekend, worden gebruikt zoals aangegeven op het voorschrift tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid tijdens het geven van borstvoeding te beoordelen.
Neem, bij het geven van borstvoeding, contact op met uw arts.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen
Er zijn geen wisselwerkingen bekend.

Speciale waarschuwingen
U mag Fucidin niet in of rond het oog aanbrengen omdat dit een prikkelend gevoel kan geven.

Aanwijzingen voor het gebruik

Wijze van gebruik

Het is belangrijk dat u zich houdt aan de aanwijzingen van uw arts.
U moet Fucidin Intertulle 2% steriel op de wond aanbrengen zoals aangegeven op de binnenverpakking. Na aanbrengen van het gaas, de wond bedekken met een beschermend verband. In het begin van de behandeling dient u het gaas dagelijks te verwisselen; later kan dit naar behoefte om de 2 à 3 dagen gebeuren. Bij wonden waarbij veel vocht uitkomt, kan u hechting aan de wond voorkomen door 2 stukjes gaas op de wond te leggen.

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling bedraagt ongeveer 1 tot 2 weken, soms echter langer. Dit is afhankelijk van de aandoening en het resultaat. Gelieve daarom de aanwijzingen van uw arts op te volgen.

Wat te doen als meer is aangebracht dan is voorgeschreven?

Er werden tot op heden geen gevallen van overdosering gemeld.

Wat te doen als een dosis vergeten is?

Bij de eerstvolgende gelegenheid moet u dan een gaas Fucidin Intertulle aanbrengen.

Wat gebeurt er als er plotseling gestopt wordt met het gebruik van Fucidin?

Na het vroegtijdig stoppen met Fucidin is het mogelijk dat de huidinfectie terugkeert of niet geneest.

Bijwerkingen

Op de behandelde plek kan soms wat roodheid optreden. Heel zelden treedt overgevoeligheid op voor natriumfusidaat.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

Aanwijzingen voor het bewaren en uiterste gebruiksdatum

U moet Fucidin Intertulle 2% bewaren bij kamertemperatuur (15°-25°C). De verpakking goed sluiten en buiten bereik van kinderen houden. Fucidin is houdbaar tot de op de verpakking vermelde datum (achter de woorden "niet te gebruiken na"). Exp op de binnenverpakking betekent "niet te gebruiken na".

Zodra de binnenverpakking is geopend, dient u het gaas wel onmiddellijk te gebruiken.

Laat, indien u wat Fucidin Intertulle overhoudt aan het einde van de behandeling, dit door uw apotheker vernietigen.

Datum van herziening
Deze patiëntenbijsluiter is voor het laatst herzien in december 1998.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze aan uw arts en/of apotheker stellen.