Naam

Furabid®, capsules met gereguleerde afgifte van 100 mg.

Samenstelling

Werkzame stof: 100 mg nitrofurantoïne macrokristallen en nitrofurantoïne in de watervrije nitrofurantoïne.

Hulpstoffen: talk - maïszetmeel - carbomeer - povidone - lactose - saccharose - magnesiumstearaat. Capsulewand : gelatine - natriumlaurylsulfaat- E171 (titaandioxide) - E104 (chinolinegeel) en E132 (indigokarmijn).

Farmaceutische vorm en inhoud

Furabid® is een geel-blauwe capsule met gereguleerde afgifte met het opschrift "Baton BID" in grijze inkt. Een doosje Furabid® bevat 14 capsules.

Geneesmiddelengroep

Furabid® behoort tot de groep van nitrofuranen.

De werkzame stof in Furabid®, nitrofurantoïne, doodt de meeste bacteriën die urineweginfecties veroorzaken.

Na inslikken komt uit Furabid® de werkzame stof langzaam vrij in het lichaam, via het speciaal ontwikkelde, gereguleerde afgiftesysteem. Naast nitrofurantoïne in poedervorm zit namelijk in de capsules ook een cylindervormig propje dat in de maag opzwelt en waaruit daarna de rest van de werkzame stof geleidelijk wordt vrijgegeven en opgenomen door het lichaam. Door dit systeem behoeft Furabid® doorgaans maar tweemaal per dag ingenomen te worden.

Verantwoordelijke voor het in de handel brengen:
Goldshield Pharmaceuticals Ltd.,
NLA Tower, Croydon, CRO OXT, U.K.
Tel : ++442086498500.

Fabrikant

Custom Pharmaceuticals Limited,
Conway Street,
Hove, East Sussex,
BN3 3LW, UK.

RVG nummer
RVG 15290.

Toepassing

Furabid® wordt gebruikt voor het behandelen van acute (= plots optredende) infecties van de urinewegen. Een urineweginfectie is een ontsteking van de urinewegen, vooral blaasontsteking komt veel voor. Zo'n infectie kan klachten geven als pijn en branderigheid bij het urineren, vaak kleine beetjes plassen, pijn in de onderbuik.

Wanneer Furabid® niet moet worden gebruikt Furabid®
niet gebruiken
- wanneer u overgevoelig of allergisch bent voor nitrofurantoïne en andere nitrofuranen of voor één van de hulpstoffen.
De verschijnselen die op overgevoeligheid wijzen worden in het volgende hoofdstukje beschreven.
* als uw nieren niet goed meer werken.
- op het einde van de zwangerschap (kort vóór en tijdens de bevalling). - bij zuigelingen jonger dan 1 maand.
* als u vroeger een long- of leverreactie hebt gehad of een perifere neuropathie (tintelingen, doof gevoel of zwakte in de ledematen) bij gebruik van nitrofurantoïne of andere nitrofuranen.

Nodige voorzorgen bij gebruik van Furabid®

Zwangerschap en borstvoeding

Voor zover bekend kan Furabid® zonder bezwaar tijdens de zwangerschap worden gebruikt tot kort voor de bevalling. Volg steeds stipt de aanwijzingen van uw arts.

Als u borstvoeding wilt geven, raadpleeg dan eerst uw dokter voordat u Furabid® gaat gebruiken.

Besturen van voertuigen en gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid.
Toch is het verstandig, bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines, er rekening mee te houden dat soms een voorbijgaande duizeligheid kan optreden.

Voorzorgen voor bepaalde groepen

Sommige personen met een zwarte huidskleur van negroïde afkomst of afkomstig uit de gebieden rondom de Middellandse Zee hebben een gebrek aan een bepaald enzym (G6PD-deficiëntie). Bij deze mensen kan tijdens de behandeling bloedarmoede ontstaan. Wanneer u tot deze groep behoort, en tijdens de behandeling vermoeidheid, duizeligheid en kortademigheid optreden, stop dan met het innemen van het geneesmiddel en neem contact op met uw dokter.

Wanneer u tijdens de behandeling een tintelend gevoel of gevoelloosheid waarneemt in handen of voeten of een slap gevoel in de ledematen, stop dan met het innemen van het geneesmiddel en neem contact op met uw dokter
.
De kans hierop neemt toe wanneer bijvoorbeeld uw nieren niet goed werken, als u suikerziekte heeft, bij bloedarmoede, als u verslaafd bent aan alcohol, bij tekort aan vitamine B of bepaalde stoffen of bij uitputtende ziekten. Vertel dit dan aan uw arts.

Complicaties in de longen of de lever kunnen voorkomen : zie "Bijwerkingen". Indien deze zich voordoen, stop dan onmiddellijk met het innemen van het geneesmiddel en neem contact op met uw arts.

Long- en leverreacties kunnen gemaskeerd worden door de bestaande lichaamstoestand van patiënt.
Voorzichtigheid is dan ook geboden als u een longziekte,een gestoorde leverfunctie of een zenuwaandoening heeft of als u vatbaar bent voor een allergische aandoening. Langdurige behandeling met Furabid® wordt ontraden.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen - andere wisselwerkingen
* Maagtabletten met magnesiumtrisilicaat kunnen de opname van nitrofurantoïne verminderen.

* Laat uw dokter weten wanneer u een middel tegen jicht zoals probenecide en sulfinpyrazone gebruikt.

Sommige van die producten kunnen de werking van Furabid® verminderen.
* Wanneer u een bacteriebestrijdend middel uit de chinolonengroep wordt voorgeschreven, moet u de dokter vertellen dat u ook Furabid® neemt. Combineren van deze middelen kan de werking van allebei verminderen.
* Producten of voedsel die de maaglediging vertragen. Dit kan de werking van nitrofurantoïne versterken.
* Carbonzuuranhydraseremmers en alkaliserende middelen (bv calciumcarbonaat,
magnesiumcarbonaat, aluminiumhydraat). De antibacteriële werking van nitrofurantoïne kan afnemen.

Hoe gebruiken en hoeveel Hoe?

Furabid® capsules worden via de mond ingenomen: slik ze door tijdens de maaltijd of met wat melk of yoghurt. Zo wordt Furabid® goed verdragen en geeft het product ook de beste resultaten.

Hoeveel en hoelang?

Volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder: Per dag twee capsules innemen: l's ochtends en 1's avonds (1 capsule om de 12 uur).

De avondcapsule liefst innemen vlak voor het naar bed gaan, na de laatste plas.
Gewoonlijk wordt Furabid® gedurende 7 dagen gebruikt. Volg echter altijd de aanwijzingen van uw dokter op.

Dit geneesmiddel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.
Wanneer een behandeling wordt gestart verminderen de klachten snel, meestal binnen een halve dag tot 2 dagen, en verdwijnen daarna helemaal. Toch moet de voorgeschreven kuur geheel worden afgemaakt. Immers de ongemakken kunnen verdwijnen maar dit betekent nog niet dat alle bacteriën reeds zijn gedood. Bij te vroeg stoppen kan de infectie snel terugkeren, wat voor u onaangenaam is en medisch ongewenst. Als na 3 dagen behandeling de ongemakken nog niet verdwenen zijn, ga dan naar uw dokter terug.

Maatregelen bij overdosering

Indien teveel capsules ineens werden ingeslikt, gaat de persoon waarschijnlijk braken. In ieder geval veel water (laten) drinken en een dokter waarschuwen.

Deze kan, zo nodig, een maagspoeling laten uitvoeren.

Wanneer u een dosis vergeten bent

Normaal dient u tweemaal per dag een capsule in te nemen. Mocht u een dosis vergeten zijn, neem deze dan alsnog zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla de vergeten dosis dan over en ga door met uw normale schema.

Wanneer u meerdere doseringen achter elkaar vergeten bent, neem dan contact op met uw arts. Waarschijnlijk zal hij een nieuwe kuur voorschrijven.

Bijwerkingen

Maagbezwaren zoals misselijkheid en gebrek aan eetlust (en soms braken) kunnen vóórkomen, evenals buikpijn of diarree. Inname met voedsel of een melkproduct zorgt ervoor dat Furabid® beter verdragen wordt.

Er bestaat een geringe kans op

- huiduitslag, gewrichts- of spierpijn, koude rillingen en koorts. Dit zijn overgevoeligheidsreacties. - long- of leverreacties, die snel of pas na verloop van tijd kunnen optreden:

* longreactie: een plots opkomend benauwd gevoel op de borst, kortademigheid, moeilijk ademhalen en prikkelhoest

* leverreactie: lichte geelzucht (verkleuring van het oogwit) met of zonder koorts
- een tintelend gevoel of gevoelloosheid in voeten of handen of een slap gevoel in de ledematen.

in deze gevallen, of wanneer een ander ongewoon verschijnsel optreedt tijdens de behandeling, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw dokter.

Zeer zeldzaam komen voor :

* een verandering in het bloedbeeld
* hoofdpijn, trillingen van het oog, duizeligheid en slaperigheid
* veranderde geestestoestand : depressie, verwardheid, euforie, psychose.

Opmerkingen:
* Soms kan Furabid® de urine donkergeel tot bruin verkleuren. Dit is een normaal verschijnsel dat na afloop van de kuur vanzelf verdwijnt.

* Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter, of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

Aanwijzingen voor het bewaren en uiterste gebruiksdatum

Niet bewaren boven 25°C. Furabid® capsules mogen worden gebruikt tot de datum vermeld op het doosje achter "Niet te gebruiken na:" maand/jaar. Op de doordrukstrip vindt u deze datum ingeponst in de rand, na de letters "Exp.:" maand/jaar (eerste dag van de aangeduide maand).

Datum waarop deze tekst voor het laatst is herzien
Juni 2004.