Algemeen

Het is verstanding eerst deze patiënteninformatie te lezen voordat u Gaviscon gaat gebruiken.
Als er daarna nog vragen of onduidelijkheden zijn ten aanzien van Gaviscon kunt u hierover overleggen met uw arts, apotheker of drogist. Ook wanneer u al eerder Gaviscon heeft gebruikt, is het goed deze bijsluiter door te lezen als u aan een nieuwe verpakking begint. Soms is er namelijk een reden om de tekst te veranderen. U blijft zo goed op de hoogte van de eigenschappen van Gaviscon.

Samenstelling

Gaviscon 250 citroen, kauwtabletten

Per tablet: Actieve bestanddelen

Alginezuur 250 mg - aluminiumhydroxide 50 mg - natriumbicarbonaat 85 mg - magnesiumtrisilicaat 12.5 mg

Hulpstoffen
Mannitol - calciumcarbonaat - magnesiumstearaat - povidone - xylitol - natriumsaccharinaat - citroen smaak n°2

Gaviscon forte pepermunt, kauwtabletten

Per tablet: Actieve bestanddelen

Alginezuur 500 mg - aluminiumhydroxide 100 mg - natriumbicarbonaat 170 mg - magnesiumtrisilicaat 25 mg

Hulpstoffen
Mannitol - calciumcarbonaat - magnesiumstearaat - povidone - xylitol - vanilline - natriumsaccharinaat – pepermuntolie

De kauwtablet smaakt naar pepermunt of citroen.

Farmaceutische vorm en verpakkingen

Gaviscon is een geneesmiddel dat in de vorm van een kauwtablet afgeleverd wordt in de volgende verpakkingen:

Gaviscon 250 citroen, kauwtabletten: 24 kauwtabletten in blister
Gaviscon forte pepermunt, kauwtableften: 20 kauwtabletten in plastic tubes

Hoe werkt Gaviscon en wat is brandend maagzuur ?

Bij brandend maagzuur en oprispingen kamt het maagzuur in de slokdarm terecht. Aangezien de slokdarm een gevoelige binnenwand heeft, raakt deze snel geïrriteerd en geeft een onaangenaam branderig gevoel achter het borstbeen net boven de maag. Gaviscon vormt een schuimlaag op de maaginhoud. Deze beschermende schuimlaag zorgt ervoor dat het maagzuur in de maag blijft. Mocht er onverhoopt toch een beetje maagzuur in de slokdarm terecht komen dan beschermt de schuimlaag de wand van de slokdarm tegen het brandende maagzuur.
De werking van Gaviscon houdt enkele uren aan.

Registratiehouder

Reckitt Benckiser Healthcare
(UK) Limited, Hull
(Groot-Brittannië)

Gaviscon is in het register ingeschreven onder RVG 18267 (Gaviscon 250 citroen, kauwtabletten), en RVG 06234 (Gaviscon forte pepermunt, kauwtabletten).

Indien u dit wenst, kan u voor elke informatie betreffende dit geneesmiddel contact opnemen met de vertegenwoordiger van de registratiehouder op het nummer 0800 0233103.

Waarvoor wordt Gaviscon gebruikt ?

Gaviscon wordt gebruikt voor de symptomatische behandeling van klachten als gevolg van oprispingen en brandend maagzuur.

Wanneer mag het geneesmiddel niet worden gebruikt ?

Gaviscon mag niet worden gebruikt wanneer de werking van de nieren ernstig gestoord is en wanneer de hoeveelheid fosfaat in het bloed verlaagd is (dit is alleen van toepassing voor Gaviscon kauwtabletten).

Wanneer moet men extra voorzichtig zijn met Gaviscon ?

Eén tablet Gaviscon forte en twee tabletten Gaviscon 250 bevatten 46 mg natrium. Patiënten met een strikt zoutloos dieet dienen hiermee rekening te houden. Bij kinderen met een stoornis in de nierwerking of een ontsteking van de maag of de dunne darm moet men extra voorzichtig zijn.

De aanbevolen dosering niet overschrijden, langdurig gebruik vermijden. Indien de klachten langer dan 14 dagen aanhouden, raadpleeg dan uw arts. Gaviscon kan de mogelijke symptomen van een kwaadaardige aandoening van de maag maskeren.

Gebruik samen met andere geneesmiddelen

Gaviscon kan samen met andere geneesmiddelen ingenomen worden.

Desalniettemin is het raadzaam om altijd uw arts te vertellen welke andere geneesmiddelen u gebruikt.

Gebruik in de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding

Gaviscon kan voor zover bekend overeenkomstig het voorschrift zowel worden gebruikt tijdens de zwangerschap als in de periode van borstvoeding.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te besturen
Het is niet waarschijnlijk dat Gaviscon de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken, beïnvloedt.

Hoe gebruikt u Gaviscon en hoeveel ?

Volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar

Indien nodig 4 x daags 2 kauwtabletten Gaviscon forte of 4 kauwtabletten Gaviscon 250.

De kauwtabletten innemen na elke maaltijd en voor het slapengaan.

De kauwtabletten goed kauwen en desgewenst doorslikken met een half glas water. Wanneer het kauwen van de kauwtabletten bezwaarlik is, bv. voor kinderen of oudere patiënten, wordt de suspensie aanbevolen.

Overdosering

In geval van inname van te grote hoeveelheden kan een "opgeblazen gevoel" optreden. Raadpleeg in dat geval uw arts.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zeer zelden kunnen er zich bij patiënten die een overgevoeligheid vertonen voor de bestanddelen van deze preparaten allergische reacties voordoen, zoals netelroos en samentrekking van de luchtwegen.

Stel steeds uw arts of apotheker op de hoogte van het optreden van andere bijwerkingen.

Wijze van bewaring en houdbaarheid

Bewaren tussen 15° en 30°C in de verpakking, goed gesloten en beschermt tegen vocht. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking na "Houdbaar tot:'. , op de blister is deze vermeld na "EXP".

Juli 2005