GAVISCON anijs of pepermunt, suspensie Algemeen

Het is verstandig eerst deze patiënteninformatie te lezen voordat u gaviscon gaat gebruiken.
Als er daarna nog vragen of onduidelijkheden zijn ten aanzien van Gaviscon kunt u hierover overleggen met uw arts, apotheker of drogist. Ook wanneer u al eerder Gaviscon heeft gebruikt, is het goed deze bijsluiter door te lezen als u aan een nieuwe verpakking begint. Soms is er namelijk een reden om de tekst te veranderen. U blijft zo goed op de hoogte van de eigenschappen van Gaviscon.

Samenstelling
Gaviscon anijs of pepermunt, suspensie:
Per 10 ml: Actieve bestanddelen
Natriumalginaat 500 mg – natiumbicarbonaat 267 mg
Hulpstoffen
Calcium carbonaat – carbopol – methylparahydroxybenzoaat – propylparahydroxybenzoaat – natriumsaccarinaat – anijsaroma of pepermuntaroma – natriumhydroxide - erythrosine – water
De suspensie smaakt naar anijs of pepermunt. Farmaceutische vorm en verpakkingen
Gaviscon is een geneesmiddel dat in de vorm van een suspensie afgeleverd wordt in de volgende verpakkingen:
Gaviscon anijs of pepermunt: glazen fles à 100 ml, 150 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml, 600 ml of 1 liter met schroefdop.


Hoe werkt Gaviscon en wat is brandend maagzuur?
Bij brandend maagzuur en oprispingen komt het maagzuur in de slokdarm terecht. Aangezien de slokdarm een gevoelige binnenwand heeft, raakt deze snel geïriteerd en geeft een onaangenaam branderig gevoelg achter het borstbeen net boven de maag. Gaciscon vormt een schuimlaag op de maaginhoud. Deze beschermende schuimlaag zorgt ervoor dat het maagzuur in de maag blijft. Mocht er onverhoopt toch een beetje maagzuur in de slokdarm terecht komen dan beschemt de schuimlaag de wand van de slokdarm tegen het brandende maagzuur.
De werking van Gaviscon houdt enkele uren aan.


Registratiehouder
Reckitt Benckiser Healtcare (UK) Limited,
Hull (Groot-Brittanië)

Gaviscon suspensie is in het register ingeschreven onder RVG 08401
(Gaviscon anijs, suspensie) en RVG 19048 (Gaviscon pepermunt, suspensie).

Indien u dit wenst, kan u voor elke informatie betreffende dit geneesmiddel contact opnemen met de vertegenwoordiger van de registratiehouder op het nummer
0800 0233103.


Waarvoor wordt Gaviscon gebruikt?
Gaviscon wordt gebruikt voor de symptomatische behandeling van klachten als gevolg van oprispingen en brandend maagzuur.

Wanneer mag het geneesmiddel niet gebruikt worden?
Gaviscon mag niet worden gebruikt wanneer de werking van de nieren ernstig gestoord is.

Wanneer moet men extra voorzichtig zijn met Gaviscon?
De suspensie bevat 145 mg natrium per 10 ml (vergelijkbaar met een boterham). Patiënten met een strikt zoutloos dieet dienen hiermee rekening te houden. Bij kinderen met een stoornis in de nierwerking of een ontsteking van de maag of de dunnen darm moet men extra voorzichtig zijn.


De aanbevolen dosering niet overschrijden, langdurig gebruik vermijden. Indien de klachten langer dan 14 dagen aanhouden, raadpleeg dan uw arts. Gaviscon kan de mogelijke symptomen van een kwaadaaridge aandoening van de maag maskeren.


Gebruik samen met andere geneesmiddelen
Gaviscon kan samen met andere geneesmiddelen ingenomen worden. Desalniettemin is het raadzaam om altijd uw arts te vertellen welke andere geneesmiddelen u gebruikt.


Gebruik in de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding
Gaviscon kan voor zover bekend overeenkomstig het voorschrift zowel worden gebruikt tijdens de zwangerschap als in de periode van borstvoeding.


Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te besturen
Het is niet waarschijnlijk dat Gaviscon de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken, beïnvloedt.


Hoe gebruikt u Gaviscon en hoeveel?
Volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar Indien nodig 4x daags 10 tot 20 ml suspensie
Kinderen jonger dan 10 jaar
Indien nodig 4x daags 10 ml suspensie
De suspensie innemen na elke maatlijd en voor het slapengaan.
De suspensie voor gebruik goed schudden en onverdund innemen. Met de bijgeleverde maatbeker kan de juiste hoeveelheid worden afgemeten. Desgewenst kan de suspensie verdund worden met niet meer dan een even grote hoeveelheid water. Goed roeren.


Overdosering
In geval van inname van te grote hoeveelheden kan een “opgeblazen gevoel” optreden. Raadpleeg in dat geval uw arts.


Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?
Zeer zelden kunnen er zich bij patienten die een overgevoeligheid vertonen voor de bestanddelen van deze preparaten allergische reacties voordoen, zoals netelroos en samentrekking van de luchtwegen.
Stel steeds uw arts of apotheker op de hoogte van het optreden van andere bijwerkingen.
Wijze van bewaring en houdbaarheid

Bewaren tussen 15° en 30° in de verpakking, goed gesloten en beschermt tegen vocht. De uiterste gebruiksdatum staat op de varpakking na “Houdbaar tot:”.

juni 2008