GENTAMYTREX Ophtiole Oogdruppels/ Oogzalf


Fabrikant:
Dr Gerhard Mann GmbH,
Berlijn.

Importeur/Registratiehouder
Tramedico B.V., Weesp

Gentamytrex oogdruppels bevatten per milliliter: 5 mg

gentamicinesulfaat (= 3 mg gentamidne) en het conserveermiddel benzalkoniumchloride.

Gentamytrex oogzalf bevat per gram: 5 mg gentamicinesulfaat (= 3 mg gentamicine) zalf en het conserveermiddel chloorbutanol.

Waarvoor wordt Gentamytrex voorgeschreven?

Gentamytrex wordt door uw arts voorschreven voor de behandeling van infecties van het oog en de oogleden, die veroorzaakt worden door bepaalde bacteriën, waarvan de aanwezigheid uitsluitend in een laboratorium kan worden vastgesteld. Gentamytrex bevat het antibioticum gentamicine, dat de bacteriën, die deze infecties veroorzaken, doodt.

Eén van de ooginfecties waarvoor Gentamytrex wordt voorgeschreven, is ontsteking van het oogwit, waarop een rode vlek zichtbaar wordt. Dit is in het algemeen pijnloos en geneest normaliter met de juiste behandeling in enkele dagen.

Een andere infectie waarvoor Gentamytrex wordt voorgeschreven, is een ontsteking van de oogleden, die rode en gezwollen randen vertonen - soms met pusplekjes of korstjes- en jeuk of een branderig gevoel veroorzaken. Bij nauwkeurig opvolgen van het voorschrift zijn dit soort ooginfecties met Gentamytrex oogdruppels of oogzalf te genezen. Mocht Gentamytrex niet of onvoldoende werkzaam zijn, dan is het noodzakelijk met uw arts te overleggen in hoeverre voortzetting van de behandeling met Gentamytrex verantwoord en wenselijk is.

Voordat u Gentamytrex gebruikt

Gentamytrex oogdruppels of oogzalf mogen niet worden gebruikt indien u overgevoelig bent voor gentamicine, chloorbutanol (bij de oogzalf) benzalkoniumchloride (bij de oogdruppels), of één van de andere bestanddelen, of voor andere antibiotica. Wellicht bent u hiervan op de hoogte door een eerder onderzoek naar overgevoeligheid. Dit uit zich meestal in het optreden van huidreacties, zoals huiduitslag en galbulten. Licht uw arts in inzake de overgevoeligheden, die u voor sommige geneesmiddelen hebt. Ook niet gebruiken wanneer in het verleden reeds gebleken mocht zijn dat er bij U resistentie (ongevoeligheid) bestaat voor gentamicine.

Bijwerkingen en problemen die kunnen optreden

Op het indruppelen van Gentamytrex oogdruppels of op het aanbrengen van de oogzalf kan tijdelijk een gevoel van branderigheid in het oog volgen, dat na korte tijd vanzelf verdwijnt. Dit is geen reden om de behandeling te staken. Ook wazig zien kan voorkomen na het indruppelen of aanbrengen van de zalf; bij lezen en autorijden dient u hiermee rekening te houden.
Zijn deze reacties wel hinderlijk dan is overleg met uw arts gewenst. Hetzelfde geldt voor het geval andere dan hier vermelde verschijnselen optreden. Laat uw arts dan beoordelen in hoeverre voortzetting van uw behandeling op deze wijze verantwoord is. Voor zover het uw arts niet bekend is moet u hem of haar inlichten over (eerder) gebruik van andere geneesmiddelen, die u gelijktijdig gebruikt of kort te voren gebruikt hebt. Met name aan gentamycine verwante antibiotica als kanamycine, neomycine en tobramycine zijn van belang, omdat die de werking van Gentamytrex oogdruppels en oogzalf kunnen te niet doen. Dit kan bijvoorbeeld tot uitdrukking komen in het niet genezen van de ontsteking.

Gebruik tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding Voor zover bekend kan dit geneesmiddel volgens voorschrift zonder gevaar voor de vrucht gebruikt worden tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Hoe moet u Gentamytrex gebruiken?

Oogdruppels

Van Gentamytrex oogdruppels worden normaliter 1 of 2 druppels 4 tot 6 maal per dag in het aangedane oog gedruppeld. Uw arts heeft voorgeschreven hoe vaak en gedurende welke tijd u geacht wordt Gentamytrex in te druppelen. Dit is afhankelijk van het effect op de ontsteking van uw oog of oogleden; bij een ernstige ontsteking is indruppelen of aanbrengen van Gentamytrex om de 1 a 2 uur noodzakelijk om een gunstig effect te bereiken. Indien de ontsteking van de oogleden gepaard gaat met korstjes of pusplekjes dan dient u deze vóór het gebruik van Gentamytrex eerst met een nat wattenpropje of doekje te verwijderen.

Tijdens de behandeling met Gentamytrex mogen geen contactlenzen worden gedragen, tenzij uw arm andere instructies heeft gegeven. Het verdient de voorkeur, dat iemand uw oog indruppelt. Deze gaat achter u staan, u houdt het hoofd achterover, de ander trekt met de duim het onderste ooglid omlaag en laat met de andere hand één druppel uit het flesje Gentamytrex op de binnenzijde van het
onderste ooglid vallen.

Hebt u echter last van knipperen van het oog tijdens deze procedure dan is het aan te bevelen, dat degene die u indruppelt, met de wijsvinger het onderste ooglid van achteren af omlaag drukt, met de duim het bovenste ooglid omhoog spert en de druppel aan de binnenzijde van het onderste ooglid laat vallen.

Zelf indruppelen is lastiger maar na enige oefening probleemloos uit te voeren. U dient dan het flesje in uw voorkeurshand boven het oog te houden, met de wijsvinger van de andere hand uw onderste ooglid omlaag te drukken, uw hoofd achterover te brengen en een druppel in het onderste ooglid te laten vallen. Sommigen geven er de voorkeur aan beide oogleden open te sperren met duim en wijsvinger alvorens in te druppelen. Anderen trekken hun onderste ooglid enigszins naar voren.

Om te voorkomen, dat de druppel te snel uit het ooglid naar de neus
en keelholte afvloeit verdient het aanbeveling meteen na het indruppelen het traankanaal bij de neus, dak onder het oog, korte tijd dicht te drukken met een vingertop.

Oogzalf

Indien u de Gentamytrex oogzalf is voorgeschreven dan dient u deze,
al naar gelang het voorschrift van de arts, 2 tot 3 maal per dag en voor het slapen gaan aan te brengen, en wel dor (voor de spiegel)
de zalf uit de tube te knijpen en als een wit strengetje van circa 5 millimeter lengte op de binnenzijde van het onderste ooglid uit te smeren. Kort knipperen met de oogleden na het aanbrengen verbetert de verspreiding van de zalf.

De duur van de behandeling mag maximaal 2 tot 3 weken bedragen.

Hoe moet Gentramytrex worden bewaard?

Gentamytrex oogdruppels en oogzalf dienen bij kamertemperatuur (15°C-25°C) te worden bewaard. Er zijn geen speciale voorwaarden aan het bewaren verbonden. Gentamytrex kan worden gebruikt tot de datum, die op de verpakking is vermeld onder "Niet te gebruiken na...." Na die datum is het niet zeker, dat Gentamytrex de verwachte werking heeft. Vervanging door een meer recent gefabriceerde verpakking is dan noodzakelijk.

Bewaar Gentamytrex met andere geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.

Inschrijving

Gentamytrex oogdruppels zijn ingeschreven in het register van
geneesmiddelen onder RVG 09017 en Gentamytrex oogzalf onder RVG 09684.

Algemene wenken

Overtuig u vóór het gebruik van Gentamytrex steeds of u het juiste
geneesmiddel neemt.
Het is raadzaam - ook bij herhaald gebruik van Gentamytrex- dat u
deze bijsluiter steeds voor het gebruik van een nieuwe verpakking raadpleegt, omdat hierin informatie wordt verstrekt die aan nieuwe bevindingen of inzichten kan zijn aangepast. De arts, die u Gentamytrex heeft voorgeschreven, en de apotheker die de verpakking heeft afgeleverd, worden door ons regelmatig op de hoogte gehouden van de eigenschappen of veranderingen van dit middel. Indien u onzeker bent over de wijze van gebruik van Gentamytrex, wendt u zich dan tot uw arts of apotheker.

Draag er zorg voor dat aan anderen bekend is welk(e) geneesmiddel(en) u gebruikt.
Neem steeds voldoende geneesmiddelen mee dien u op reis gaat.
Mocht u het land verlaten dan is het zinvol vooraf een schriftelijke verklaring van uw arts over uw geneesmiddelen mee te nemen, die u desgevraagd bij grensoverschrijdingen of in het buitenland kunt tonen.

Verpakking
Ophtiole a 5 ml oogdruppels, tube met 3 g oogzalf

Datum: 7/1990