Glytrin ®Spray

Nitroglycerine 0.4 mg/dosis

WAT U OVER GLYTRIN SPRAY (nitroglycerine)

Lees deze bijsluiter zorgvuldig voordat u Glytrin Spray gaat gebruiken. Als u erge vragen over hebt of iets niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts of apotheker. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.

WAT ZIT ER IN UW GENEESMIDDEL?

Uw geneesmiddel heet Glytrin Spray.

Het is een spray voor sublinguaal gebruik die, telkens als het knopje wordt ingedrukt, 400 microgram van de werkzame stof nitroglycerine levert.

Het bevat de volgende hulpstoffen: pepermuntolie, 1,1,1,2-tetrafluoro-ethaan, ethanol.

Spray voor sublinguaal gebruik (spray voor gebruik onder de tong) Elke spuitbusverpakking bevat 200 doses.

Nitroglycerine behoort tot een groep geneesmiddelen die nitraten worden genoemd en die de spierwanden van de bloedvaten ontspannen waardoor de belasting van het hart vermindert.

Registratiehouder:

Ayrton Saunders Ltd Peninsular Business Park Reeds Lane
Moreton, Wirral
Merseyside CH46 1DW Engeland

Voor inlichtingen Nederland:
Pinchem B.V.
Korte Muiderweg 2a Postbus 192
1380 AD Weesp

In het register ingeschreven onder RVG 21493

WAARVOOR KAN UW GENEESMIDDEL GEBRUIKT WORDEN?

Glytrin Spray wordt gebruikt bij een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris) om de aanval te verlichten zodra die begonnen is of om te voorkomen dat een aanval begint door het middel in te nemen bij een situatie die een aanval van angina teweeg kan brengen, zoals lichamelijke inspanning, emotionele spanningen of blootstelling aan koude.

ALVORENS UW GENEESMIDDEL TE GEBRUIKEN
Gebruik Glytrin Spray niet

U mag Glytrin Spray niet gebruiken indien bij u vóórkomt:
* overgevoeligheid voor nitraten
* een zeer lage bloeddruk of polsslag
* ernstige bloedarmoede
* tekort aan het enzym G6PD
* ontsteking van het hartzakje
* afwijking aan de hartkleppen of hartspier, of vernauwing van de aorta
* hersenbloeding of hersenletsel
* vocht achter de longen
* shock onder andere ten gevolge van onvoldoende bloedvolume of slechte hartwerking

Sildenafil (voor erectiestoornissen bij de man) kan een gevaarlijke daling van de bloeddruk veroorzaken bij patiënten die nitraten of stikstofmomoxidedonorpreparaten zoals Glytrin Spray gebruiken.

Daarom dient u Sildenafil niet te gebruiken als u tevens Glytrin Spray gebruikt.

Wees extra voorzichtig met Glytrin Spray

* omdat eventueel gewenning kan ontstaan

* indien u bepaalde hartproblemen heeft (overdreven vochtopstapeling die het hart samendrukt (tamponade van het pericard), lage vullingsdruk, neiging tot ontregeling van de bloeddruk bijvoorbeeld bij snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische bloeddruk),

* Indien u een verhoogde schedeldruk heeft (verhoogde intracraniële druk); hoge doses nitroglycine kunnen een verdere verhoging van de druk veroorzaken,

* Indien u glaucoompatiënt bent (verhoogde oogboldruk (groene staar)
(glaucoom)), extra metingen van de oogdruk worden aangeraden,

* Indien u een volumetekort heeft doordat u plasmiddelen gebruikt (diuretische
therapie), een ernstige stoornis van de nier- of leverfunctie heeft, uw
schildklier onvoldoende werkt (hypothyroïdie),

* Bij gebruik van alcohol wegens het bloeddruk verlagend effect (hypotensief effect),

* Gebruik de spray nooit bij open vuur (sigaret!).

Zwangerschap

Indien u zwanger bent moet u met uw arts overleggen of gebruik van Glytrin Spray verstandig is.

Borstvoeding

Glytrin Spray niet gebruiken tijdens het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tijdens het gebruik van Glytrin Spray kunt u beter niet autorijden of machines bedienen.

Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen kunnen optreden.

Vertel uw arts daarom steeds welke geneesmiddelen u gebruikt.

Het reactievermogen kan verminderd zijn. Dit effect wordt versterkt door alcohol.
Gebruik van Glytrin Spray in combinatie met andere geneesmiddelen

Bij gelijktijdig gebruik van Glytrin Spray met één of meer van de volgende geneesmiddelen kan het bloeddrukverlagend effect worden versterkt:
vaatverwijders, bloeddrukverlagende middelen (bv (3- blokkers , calciumantagonisten), sommige middelen tegen psychische aandoeningen (neuroleptica) of depressie en plastabletten (diuretica), sildenafil (Viagra®: voor erectiestoornissen bij de man) .
Glytrin Spray mag niet tegelijk met alcohol worden gebruikt., omdat alcohol het bloeddrukverlagend effect versterkt.
Glytrin Spray kan de werking van dihydro-ergotamine (gebruikt bij migraine) versterken waardoor vaatvernauwing kan optreden.
Glytrin Spray kan het anti-stollingseffect van heparine (middel dat de vorming van bloedstolsels tegengaat) verminderen.

HOE DIENT UW GENEESMIDDEL GEBRUIKT TE WORDEN?

Geadviseerd wordt uw geneesmiddel indien mogelijk te gebruiken terwijl u zit.

Dosering

Gebruik Glytrin Spray volgens het voorschrift van uw arts.

Over het algemeen is de dosering als volgt:

* bij pijn bij een angina pectoris aanval één of twee eenheids-doses onder de tong sproeien. Niet meer dan drie opeenvolgende doses gebruiken.
* ter voorkoming van een angina pectoris aanval één of twee eenheids-doses onder de tong sproeien. Het beste kunt u dit binnen 2 à 3 minuten rond het begin van een verwachte inspanning of emotie doen.

Toediening van Glytrin Spray
* Verwijder het dopje. Houd de bus rechtop met uw wijsvinger bovenop het witte knopje. Het is niet nodig de bus te schudden.
* Doe uw mond open, breng het mondstuk van Glytrin Spray zo dichtbij mogelijk en richt het onder uw tong.
* Druk krachtig op het knopje en richt de spray ONDER UW TONG terwijl u de adem inhoudt. Houd het knopje ingedrukt tot de hele dosis is afgegeven. Doe uw mond direct dicht maar adem de spray niet in.
* Herhaal de handeling zo nodig een tweede keer door bovenstaande richtlijnen op te volgen. Meer dan drie doses achtereen worden afgeraden.
* Doe het dopje er na gebruik steeds weer op.
* Als u Glytrin Spray tijdens een aanval gebruikt, ga dan zitten rusten totdat de pijn verdwijnt.

Misschien wilt u Glytrin Spray in een noodsituatie of in het donker gebruiken; oefen er daarom eerst mee, als u het middel nooit eerder hebt gebruikt, door een paar pufjes in de lucht te sproeien.
Zorg ervoor dat u te allen tijde een Glytrin Spray bij u hebt.

Overdosering

Indien u meer doses heeft toegediend, dan u zijn voorgeschreven, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

U kunt een overdosering herkennen aan het optreden van bijwerkingen (zie hieronder).
Bloeddrukdaling kan worden tegengegaan door de benen hoog te leggen.

NADAT U UW GENEESMIDDEL GEBRUIKT HEBT

Glytrin Spray kan frequente hoofdpijn, blozen, duizeligheid, slapte en misselijkheid veroorzaken.
Een enkele maal zijn bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie), versnelde hartslag (tachycardie) en vertraagde hartslag (paradoxale bradycardie) en allergische huiduitslag gemeld.
Zelden treden flauwte met vertraagde hartslag en verlies van bewustzijn (collaps met bradycardy en syncope), een sterke bloeddrukdaling samen met symptomen die lijken op hartkramp, huidontstekingen met afschilfering van grote stukken huid (dermatitis exfoliativa) op.
Incidenteel kan er ook sprake zijn van een brandend gevoel in de buccale holte (lippen en wanggebied) en een prikkelend gevoel in de keel.
Het gebruik van Glytrin Spray kan aanleiding geven tot voorbijgaande zuurstof tekort in het bloed (hypoxemie) of bij patiënten met een hartaandoening van de kransslagaders tot plaatselijk tekort aan bloedtoevoer met hypoventilatie (tekortschietende ademhaling)

Als u nitraten langdurig in hoge doses gebruikt, kan de werking ervan afnemen. Daarom wordt het continue gebruiken van hoge doses afgeraden.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

HOE MOET UW GENEESMIDDEL BEWAARD WORDEN?

Niet bewaren boven 25 °C. Bewaar Glytrin Spray vorstvrij en houd het middel ver van directe warmtebronnen, waaronder zonlicht.
Gebruik geen enkel geneesmiddel na de op de verpakking vermelde uiterste gebruiksdatum.

Glytrin Spray buiten het bereik van kinderen bewaren.

Probeer de bus niet te doorboren, te breken of te verbranden, ook al blijkt hij leeg te zijn.

BEDENK dat dit geneesmiddel voor u is. Geef het nooit aan anderen. Het zou schadelijk voor hen kunnen zijn, ook al hebben zij dezelfde ziekteverschijnselen als u.