Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Gyno-Daktarin-3 al vaker heeft gebruikt. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag uw arts of apotheker om uitleg als iets niet duidelijk is.

Gyno-Daktarin-3 capsules voor vaginaal gebruik 400 mg

WAT IS GYNO-DAKTARIN-3?

Gyno-Daktarin-3 bevat miconazolnitraat (400 mg per capsule).

Miconazolnitraat is de stof die zorgt voor de werking van Gyno-Daktarin-3. Het doodt schimmels in de vagina.

Gyno-Daktarin-3 zijn crèmekleurige capsules voor gebruik in de vagina. Na het inbrengen valt de capsule snel uit elkaar zodat de werkzame stof vrijkomt.

De capsules bevatten verder enkele hulpstoffen, namelijk paraffine, witte vaseline, gelatine (E 485), glycerine (E 422), titaandioxide (E 171), natriumethylparahydroxybenzoaat (E 215) en natriumpropylparahydroxybenzoaat (E 217).

Gyno-Daktarin-3 zit verpakt in een strip met 3 capsules.

Gyno-Daktarin-3 capsules voor vaginaal gebruik 400 mg zijn in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 10633

op naam van Janssen-Cilag B.V.,
Postbus 90240,
5000 LT Tilburg,
e-mail: janssen-cilag@jacnl.jnj.com.

WANNEER GEBRUIKT U GYNO-DAKTARIN-3?

Gyno-Daktarin-3 wordt gebruikt tegen schimmelinfecties van de vagina en/of de huid rond de vagina. U heeft Gyno-Daktarin-3 gekregen omdat u last heeft van zo'n schimmelinfectie. De kenmerken ervan zijn roodheid, jeuk en witte afscheiding.

WANNEER MAG U GYNO-DAKTARIN-3 NIET GEBRUIKEN?

Gebruik Gyno-Daktarin-3 niet als u weet dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen in de capsules. Welke dit zijn, vindt u onder: `Wat is Gyno-Daktarin-3?'. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, kortademigheid en/of een opgezet gezicht na het inbrengen van een capsule. Als u hiervan last krijgt, stop dan met Gyno-Daktarin-3 en raadpleeg uw arts.

WELKE SPECIALE VOORZORGEN MOET U NEMEN?

* Zwangerschap

Er is nog weinig over bekend of Gyno-Daktarin-3 bij zwangerschap schadelijk is. Uit proeven met dieren is tot nu toe niet gebleken dat het schadelijk zou zijn. Bent u in verwachting of wilt u in verwachting raken? Overleg dan eerst met uw arts of u Gyno-Daktarin-3 kunt gebruiken.

* Borstvoeding

Het is niet bekend of de werkzame stof in Gyno-Daktarin-3 in de moedermelk terechtkomt. Overleg daarom met uw arts of u Gyno-Daktarin-3 kunt gebruiken als u borstvoeding geeft.

* Hygiënische maatregelen

Houd de toiletspullen die met de schimmelinfectie in aanraking komen (handdoek, washandje) alleen voor eigen gebruik, om te voorkomen dat u anderen besmet. Verder kunt u zich wassen zoals gewoonlijk. Overigens kan te vaak met zeep wassen een schimmelinfectie bevorderen.

* Vrouwen in de overgang
Bent u in de overgang? Dan kan het zijn - als bij u de vaginawand ontstoken is - dat de werkzame stof uit Gyno-Daktarin-3 meer in het bloed terechtkomt dan anders het geval zou zijn.

* Irritatie
Bij ernstige infecties kan door het inbrengen van de capsules enige irritatie ontstaan. Heeft u veel last van irritatie, stop dan met de behandeling en raadpleeg uw arts.

* Partner
Als uw seksuele partner ook besmet is, moet deze ook met een antischimmelmiddel worden behandeld. Raadpleeg bij twijfel uw arts.

* Gyno-Daktarin-3 en condoom of pessarium
De hulpstoffen van de capsules kunnen het rubber van rubberen voorbehoedmiddelen aantasten, waardoor de bescherming tegen zwangerschap of seksueel overdraagbare ziekten verloren kan gaan. Als u ter bescherming een condoom of pessarium (rubberen kapje in de vagina) gebruikt, kunt u daarom beter tijdens de behandelperiode tot 3 dagen na het inbrengen van de laatste capsule geen gemeenschap hebben. Wilt u wel een condoom of pessarium gebruiken, meld dit dan aan uw arts. Deze kan dan in plaats van de Gyno-Daktarin-3 misschien een ander geneesmiddel voorschrijven.

* Deelname aan het verkeer, bedienen van machines en dergelijke
U kunt gewoon deelnemen aan het verkeer e.d. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat Gyno-Daktarin-3 het reactievermogen vermindert.

ANDERE GENEESMIDDELEN EN GYNO-DAKTARIN-3

Stel uw arts of apotheker altijd op de hoogte wanneer u ook andere geneesmiddelen gebruikt of binnenkort gaat gebruiken (ook geneesmiddelen die u zonder recept koopt). Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijkertijd worden gebruikt en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen (bijvoorbeeld van de dosering).

Voor zover bekend, kunt u andere geneesmiddelen zonder bezwaar gelijktijdig gebruiken met Gyno-Daktarin-3. Een uitzondering zijn bloedverdunnende middelen. Als u deze gebruikt, moet uw stolling regelmatig worden gecontroleerd.

DOSERING VAN GYNO-DAKTARIN-3

Uw arts of apotheker vertelt u hoeveel Gyno-Daktarin-3 u moet gebruiken. Houd u altijd nauwkeurig aan dit voorschrift. Over het algemeen zijn de regels als volgt. Gyno-Daktarin-3 is een 3-daagse kuur. Hierbij brengt u op 3 achtereenvolgende avonden 1 capsule diep in de vagina in. Maak de kuur in elk geval af. Als het nodig is, kunt u nogmaals een kuur van 3 capsules Gyno-Daktarin-3 krijgen.

HOE MOET U GYNO-DAKTARIN-3 GEBRUIKEN?

U kunt de capsule het gemakkelijkste inbrengen als u op uw rug ligt met gespreide benen en opgetrokken knieën (zie tekening). Als u dat doet vlak voordat u gaat slapen, blijft de capsule het beste op haar plaats. Het is handig om een inlegkruisje te gebruiken; de capsules kunnen misschien vlekken geven. Soms lost het gelatine-omhulsel van de capsule niet helemaal op en komt het leeg weer tevoorschijn. Dat geeft niets; de inhoud heeft zijn werk wel gedaan.

STOPPEN MET GYNO-DAKTARIN-3

U kunt zonder bezwaar stoppen met Gyno-Daktarin-3, maar stel dan uw arts op de hoogte.

WAT MOET U DOEN BIJ OVERDOSERING?

Overdosering betekent dat u of iemand in uw omgeving te veel Gyno-Daktarin-3 heeft gebruikt, of het op een verkeerde manier heeft gebruikt (zie ook 'Dosering van Gyno-Daktarin-3'). Mocht iemand per ongeluk Gyno-Daktarin-3 hebben ingeslikt, waarschuw dan een arts. Doe dit zeker wanneer deze persoon ook geneesmiddelen tegen epilepsie, suikerziekte of trombose gebruikt.

WAT MOET U DOEN ALS U BENT VERGETEN GYNO-DAKTARIN-3 TE GEBRUIKEN?

Wanneer u bent vergeten de capsule in te brengen, doe dit dan bij de volgende gelegenheid (voordat u gaat slapen). Breng niet meer dan 1 capsule per keer in; dus haal de vergeten capsule niet in, maar verzet uw schema een dag. Het is natuurlijk beter om niet te vergeten uw capsule in te brengen.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Een geneesmiddel heeft naast het beoogde effect soms ook ongewenste effecten: de zogenaamde bijwerkingen. Bij gebruik van Gyno-Daktarin-3 kan de roodheid, jeuk of het branderige gevoel tijdelijk verergeren, vooral in het begin van de behandeling. Doorgaans gaat dit vanzelf weer over. Als u huiduitslag of buikkrampen krijgt, stop dan met de behandeling en raadpleeg uw arts. Mogelijk bent u overgevoelig voor het product.
Soms kan een ernstige overgevoeligheidsreactie ontstaan met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom). Ook kan een ernstige overgevoeligheidsreactie optreden met grote samensmeltende blaren waarbij uw opperhuid kan afsterven en loslaten (syndroom van Lyell). Als u last krijgt van dergelijke verschijnselen, stop dan met het gebruik van Gyno-Daktarin en raadpleeg uw arts.

Overleg met uw arts als u de bijwerkingen hinderlijk vindt. Vertel het uw arts of apotheker ook als bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze gebruiksaanwijzing.

HOE BEWAART U GYNO-DAKTARIN-3? De juiste bewaarwijze is:

* in de originele verpakking;
* samen met deze gebruiksaanwijzing;
* niet boven 25 °C;

buiten het bereik en zicht van kinderen.

HOE LANG IS GYNO-DAKTARIN-3 HOUDBAAR?

Gyno-Daktarin-3 is houdbaar tot de datum op de verpakking (mits op de juiste manier bewaard). Voorbeeld: niet te gebruiken na 06-2008 of EXP.: 06-2008 betekent dat u het geneesmiddel na juni 2008 niet meer mag gebruiken.
Raadpleeg bij twijfel uw apotheker.

Deze gebruiksaanwijzing is samengesteld in april2004.

Wat u over geneesmiddelen in het algemeen moet weten...
Vertel het uw arts of apotheker altijd als u ook andere geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt.
Voordat patiënten een geneesmiddel krijgen, is het eerst uitgebreid onderzocht. Als u geneesmiddelen op de juiste wijze gebruikt, is de kans klein dat er iets mis gaat.
Wat houdt een juist gebruik in?
* Gebruik het middel alleen voor het doel waarvoor u het heeft gekregen.
* Gebruik het alleen in de voorgeschreven hoeveelheid.
* Gebruik het niet langer dan is aangegeven.
Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.
Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van anderen.
Raadpleeg onmiddellijk een arts of de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis als iemand een overdosis van een geneesmiddel heeft ingenomen.

Bewaar alle geneesmiddelen in de verpakking die u van de apotheek kreeg, met de gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen.
Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats, dus bijvoorbeeld niet in de badkamer,• die is meestal te vochtig.
Breng overgebleven en oude geneesmiddelen terug naar de apotheek of stop ze in de chemobox: uit veiligheid en voor bescherming van het milieu.
Wilt u meer weten over Gyno-Daktarin-3 of over schimmelaandoeningen van of rond de vagina? Vragen over Gyno-Daktarin-3 of over schimmelaandoeningen van of rond de vagina kunt u het beste stellen aan uw arts of apotheker.